Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_07 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - II : 07~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - II ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +bast覺r覺r gibi kuaklar覺na sokarak; 癟ar覺klar覺 karlar覺 aplak gibi d繹verek; a覺zlar覺ndan dumanlar savrula savrula tipi alt覺nda yollar覺na sessiz ve d羹羹nceli bir sab覺r ve salaml覺k i癟inde gidiyorlard覺! Kendilerini yoksul b覺rakm覺 topraklar覺n覺n b羹t羹n bu yolsuz, bu merhametsiz,​ bu verimsiz, bu babadan oula b繹yle kalma 癟orakl覺覺n覺 yabanc覺dan temizlemek; o yoksulluklar ve o 癟orakl覺klarla kendi balar覺na erkek癟e savamak i癟in didiniyorlard覺!.. Bunlar覺 g繹r羹p onlar覺n kad覺n, erkek b羹y羹k manalar覺ndaki sonsuzluu kutlamamak; onlar覺n 癟ektiklerinin kar覺s覺nda imdi kendi 癟ektiklerini adeta utanarak hi癟e saymamak m羹mk羹n deildi!.. O y覺l覺n ankaya'​s覺ndan i癟lerin erdii en yak覺n bilgi bu idi... Bunu herkesten 繹nce, herkesten 癟ok ve herkesten iyi anlam覺 ayd覺n, ite her g羹n, her saat 繹n羹m羹zden ge癟tiini g繹rd羹羹m羹z sen, kalpa覺n覺 g羹r kalar覺na kadar emi, kalar覺n覺 癟elik gibi parlayan mavi g繹zlerinin 羹st羹nde 癟atm覺, sar覺 sa癟l覺 ve sar覺 b覺y覺kl覺 gen癟 adamd覺n. 襤lk defa sen, onlar i癟in, d羹mandan y羹z kilometre geride, bu karlar覺n i癟inde gece demeyip, g羹nd羹z demeyip kouyordun,​ didiniyordun... \\
 +Ruha ileyen bu bilginin en dokunakl覺 manas覺, senin bir resminde benimsenmi g繹r羹l羹r. Sadece kurdun, ve d羹man覺n dolat覺覺 o karak覺 覺ss覺zl覺覺n覺n ortas覺nda bir Anadolu tepesinde senin, -deve t羹y羹 renkli paltonun 羹zerine att覺覺n, yakas覺 kalk覺k bir uzun pelerine sar覺lm覺 olarak bembeyaz bir kara 羹st羹nde- ba覺n覺 dirseine yast覺k edip yatar bir fotoraf覺n vard覺r. Sen onda, dinlenir gibi g繹r羹n羹rs羹n de, d羹羹ncelisindir!.. Yan覺nda da gen癟 yaverin, seni bekler gibi oturur... O resim, baz覺 defa, baz覺 gazetelerde "​cephede"​ diye g繹sterilir. Halbuki sadece Ankara'​n覺n 繹n羹ndedir;​ ve b繹yle oluu 癟ok daha iyidir. Ona, yurdunun b羹t羹n 癟ilelerini omzuna alm覺; memleketinin ger癟eini bar覺na basm覺; ilk defa olarak, millet meclisinin k羹rs羹s羹nde:​ "​Milletin efendisi k繹yl羹d羹r"​ diye hayk覺rm覺;​ onun yaad覺覺 topraktaki kara, bir ana kuca覺na yatar gibi yaslanm覺 bir millet adam覺n覺n derin bir kendini yoklay覺 ve i癟ini dinleyi an覺n覺 g繹sterir bir tasvir manas覺 verir... \\
 +O resimde, Nam覺k Kemal'​in \\
 +"Felek her t羹rl羹 esb璽b-覺 cefas覺n toplas覺n gelsin"​ \\
 +"​D繹nersem kahbeyim millet yolunda bir azimetten"​ \\
 +beyitinin sadece canl覺 bir 繹rnei g繹r羹lmez; 癟ok daha fazla bir ey duyulur. Onda, i癟inden yeni bir bahar douracak tabiat覺n insan bi癟imine girmi yarat覺c覺 kuvveti belirir. Bize o kudreti, bize yolumuzu sen g繹steriyordun. Yurdun nas覺l sevileceini,​ ona durmadan dinlenmeden b羹t羹n g羹c羹nle nas覺l hizmet edileceini sen 繹retiyordun. Bu boluklar覺,​ kendi didinilerinin 覺覺覺 ile dolduran sendin. \\
 +Unutulur mu o zamanki bozk覺r gecelerinin biteviye karanl覺覺 i癟inde, g繹kten kaym覺 y覺ld覺zlar gibi u癟uan 覺覺klar覺n!.. Tepelerin birinden birine seirten o 覺覺klar ki yaln覺zl覺klar i癟inde uyumayan bir 癟al覺man覺n p覺r覺lt覺lar覺n覺 belirtirdi... \\
 +O 羹癟 da覺n birinden birine en 癟ok 癟覺rp覺na 癟覺rp覺na koan, senin 覺覺klar覺nd覺. Bitmeyen bir 癟al覺may覺 karanl覺覺n 羹st羹ne onlar resmediyorlard覺... Elde kalabilmi 繹teki 覺覺klar覺,​ 繹teki iki tepeden senin bulunduun tepeye doru ta gece yar覺lar覺ndan sonraya, ta fecre kadar koturup getiren, koturup g繹t羹ren, senin 覺覺覺nd覺. B羹t羹n bu geliler, bu gidiler g繹zlerden 覺rak, rahattan uzak bir uzun didinmeyi, usanmayan ve t羹kenmeyen bir emei, vatan kurtuluunun haz覺rl覺klar覺n覺 ve 癟覺rp覺n覺lar覺n覺 karanl覺a bir nabz覺n at覺lar覺 gibi nakediyordu!.. \\
 +... \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(51);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​