Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_09 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - II : 09~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - II ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +Onlardan o g羹n Meclis'​te bulunmu olanlar duymam覺 m覺yd覺lar ki; veya o g羹n senin az覺ndan duyamam覺 olanlar覺 ertesi sabah H璽kimiyet-i Milliye sahifelerinde okumam覺 m覺yd覺lar ki sen, bu kazanc覺n bir bitim deil, sadece as覺l zaferin mutlu bir balang覺c覺 olduunu s繹ylemitin. Ve Sakarya nas覺l kazan覺ld覺ysa o beklenen b羹y羹k zaferin de 癟ok ge癟meden elde edileceini b羹y羹k Meclis'​e sars覺lmaz inan覺nla tebir etmitin. \\
 +Onlar o g羹n iitmemiler miydi ki: D羹man覺n,​ bizim ordumuzu, kendi sa kanatlar覺nda sarmaya savaaca覺n覺 繹nceden sen kefedip tertiplerini ona g繹re alm覺s覺n. B繹ylece d羹man覺n ilk sald覺r覺 y繹n羹n羹 bilmisin ve h覺z覺n覺 癟elmisin. Onu "​sevk-羹l cey" bak覺m覺ndan baar覺s覺zl覺a uratm覺s覺n. Bunu ger癟ekletirmek i癟in bizim ordumuzua elastikiyet vermisin. B羹t羹n cephe boyunca T羹rk askerinin bir yandan bir yana yer deitirmesini kolaylat覺racak tedbirler d羹羹nm羹s羹n. Sald覺rabilecei her noktada say覺s覺z T羹rk askeri var olduu san覺s覺n覺 d羹manda uyand覺rm覺s覺n. B繹ylelikle 繹nce d羹man覺n覺 yorma, h覺z覺n覺 kesme, kuvvetlerini oynak hale getirme, kar覺s覺nda 癟okluk var 癟al覺mlar覺yla g繹z羹n羹 y覺ld覺rma, sinirlerini y覺pratma, maneviyat覺n覺 a覺nd覺rma ve ancak bunlardan sonra kendin kar覺 taarruza ge癟me ve d羹man覺 geri s羹rme hareketlerini b羹y羹k bir 羹statl覺kla idare etmisin. B繹ylece keskin s覺ca覺n ve yaman susuzluun yak覺p kavurduu tuz 癟繹llerinde onu bunalta bunalta yirmi iki g羹n, yirmi iki gece d繹v羹m羹s羹n. Ve b繹ylece o zamana kadar d羹nyan覺n tarih癟e kaydedilmi en uzun s羹reli meydan muharebesi olan Mukden meydan muharebesinden on g羹n daha fazla s羹rm羹 Sakarya Meydan Muharebesi'​ni T羹rk ordusu yarar覺na ger癟ekletirmisin!.. \\
 +Onlar iitmemiler miydi ki: Sakarya Sava覺 subay sava覺 olmutur. Subay sava覺! yani uur ve 羹lk羹 sava覺, ayd覺nlar覺n sava覺... Bu savata 羹癟bin subay覺m覺z ehit olmutur... \\
 +Yaln覺z bu bilgi bile insan覺n g繹zleri 繹n羹ne ne olaan羹st羹 manzaralar ve hat覺ralar getiriyordu:​ \\
 +O yiit subaylar ki bir k覺sm覺 birinci cihan sava覺n覺n baka baka iklimler alt覺ndaki uzak cephelerinden 襤stanbul'​daki evlerine yeni d繹nm羹 ve y覺llard覺r hasretini 癟ektikleri ailerine daha hen羹z kavumulard覺!.. Kimi Sibirya'​daki,​ kimi M覺s覺r'​daki esirlik kamplar覺n覺n buzlu ve ateli nice cefalar覺n覺 癟ekerek m羹tareke olur olmaz yurtlar覺na d繹nd羹kten sonra 癟oluklar覺n覺n,​ 癟ocuklar覺n覺n aras覺nda bir ay bile dinlenemeden gene 羹niformalar覺n覺 giyip Anadolu'​ya ge癟mi subaylar!.. \\
 +Ve daha subay 癟覺kmalar覺na vakit bile kalmadan k覺l覺k deitirerek,​ isim deitirerek,​ b覺y覺k sakal sal覺vererek 襤stanbul liman覺ndan rasgele bir Karadeniz postas覺na sivil atlay覺p, 襤nebolu 繹n羹ne var覺r varmaz gemi g羹vertesini anl覺 bir asker bah癟esine d繹nd羹ren y羹rekli ve inan癟l覺 harbiye delikanl覺lar覺! Seni yetitirmi mektebin en k繹rpe yetitirmeleri!.. 襤nebolu'​dan karda k覺ta yola yaya d羹羹p dolaklar覺 duman t羹te t羹te; baz覺 geceler s覺覺nacak en k繹hne bir han bile bulamaks覺z覺n tipili yollarda nefesleri t覺kana t覺kana, dermanlar覺 t羹kene t羹kene, fakat yine g繹n羹llerinin atei yana yana kurtlar覺n hayk覺r覺t覺覺,​ kular覺n ka癟覺t覺覺 Ilgaz ormanlar覺nda,​ ank覺r覺 ovalar覺nda yurt t羹rk羹leri 癟a覺ra 癟a覺ra; ellerindeki deneklerle diz boyu d羹z karlar覺n 羹zerine: "​Edirne bizim!"​ "Ya istiklal, ya 繹l羹m!"​ "​Kahrolsun d羹man!"​ "Yaa yaa; 癟ok yaa! Mustafa Kemal Paa" gibi g繹n羹lden gelen inanlar覺n覺 birer ant gibi, birer an覺t gibi yaza yonta Ankara'​ya yaya giden: tahsillerini orada tamamlay覺p k覺l覺癟lar覺n覺 orada kuan覺r kuanmaz dosdoru cepheye koan ve yepyeni y覺ld覺zlar覺 taptaze kanlar覺yla boyanarak vatan topraklar覺na uzan覺p ehit d羹en k繹rpe subaylar!.. Sakarya'​n覺n,​ senin s繹ylediin 羹癟 bin ehidi!.. \\
 +Bir ay gibi k覺sa bir zaman i癟inde b繹yle aman vermeden savaan ve b繹yle bir baar覺y覺 ger癟ekletiren bir ordu yeni haz覺rl覺覺n覺 tamamlad覺ktan sonra daha ileriye y羹r羹yemez olur muydu? Y羹r羹yemeyeceine i癟lerinden kendileri inan覺yorlar m覺yd覺? \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(51);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​