Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_10 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - II : 10~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - II ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +G繹rm羹yorlar m覺yd覺 ki Meclis'​e b羹t羹n bu s繹ylediklerinde sen kendi baar覺lar覺n覺 hi癟 s繹z konusu etmiyordun; sadece olaylar覺 dile getiriyordun. ehitleri kutluyordun. Gazileri 繹v羹yordun. Orduyu tebrik ediyordun. D羹man覺n ilerleyici hamlesinin art覺k k覺r覺ld覺覺n覺 Meclis'​e m羹jdeliyordun. Ve yak覺nda b羹sb羹t羹n yurttan d覺ar覺 at覺laca覺n覺 yeniden vaat ediyordun. Mu璽r覺zlar覺n bile o g羹n, seni sevenler gibi seni alk覺l覺yorlard覺. Baar覺n覺n b羹y羹kl羹羹 繹n羹nde onlar da sayg覺yla eilmi g繹r羹n羹yorlard覺. \\
 +Fakat sen, insanolunun sevin癟lerinin,​ alk覺lar覺n覺n da bir bahar覺n g羹lleri, kokular覺 kadar s羹receini,​ kendi mevsimlerinden 繹te aamayaca覺n覺 ger癟ek癟i bir adam olarak pek iyi biliyordun... Bir an vecdin p羹r羹zs羹z maviliklerine hep birden y羹kselmi vicdanlardan kimi, gene kendi bencilliklerinin topra覺na d羹ecektir... Onlardan kiminin haf覺zalar覺 k覺sa, kiminin g繹r羹leri dar, kiminin hat覺ralar覺 k繹t羹mser, kiminin inanlar覺 eksik, kiminin inatlar覺 keskin ve k覺skan癟l覺klar覺 kesin, keminin d羹羹nceleri sapa olur!.. \\
 +Biliyordun ki onlar覺n her birini olduklar覺 gibi g繹rmek; her g羹癟l羹羹 bile bile, fakat gene sars覺lmadan 羹lk羹ye y繹nelmek gerek... Zira senin yapt覺覺n i u bu kiiler beensin diye deildir; toplum faydalans覺n diyedir... \\
 +Fakat g繹rd羹n ki i癟lerinden yerlilik yabanl覺k davas覺 g羹denler, seni adeta milletvekili bile b覺rakmayacak kanun tasar覺lar覺 kuruntusunda bulundular!.. Sen bu da ba覺ndan inip Ankara ovas覺nda dert anlatmak i癟in az m覺 y羹rek t羹kettin!.. Sana kanunla verilmi bakumandanl覺k yetkisini, hi癟bir zarara uratmadan g羹n羹 her geldik癟e g繹t羹r羹p yerine teslim ediyordun. K羹rs羹ye 癟覺k覺p hizmetlerini say覺p d繹k羹yordun. "Ben o y羹zden be y覺l bir ehirde s羹rekli kalamad覺msa su癟 benim mi?" diye soruyordun! Ankara'​dan yerenler y羹z羹ne kar覺 susuyorlard覺!.. Daha 繹nce de: "​Milletin sinesinde serbest fert olarak yaamaktan b羹y羹k saadet olur mu?" diye hayk覺rm覺t覺n. Cevap alamam覺t覺n! Sen o zaman, mabette ferisilerle 癟at覺an gen癟 襤sa'​ya ne kadar benziyordun!.. Bir Resul gibi yaln覺zd覺n;​ fakat bir Resul gibi inanl覺... \\
 +Malta'​daki s羹rg羹nl羹k d繹n羹lerinden bir m羹ddet sonra Ankara'​ya ge癟mi olan 羹kr羹 Kaya ile 襤smail Canbulat, bir yaz g羹n羹 ankaya'​daki k繹k羹ne, seni ziyarete 癟覺km覺lard覺... \\
 +O g羹n, salonun ziyaret癟i 羹st羹ne ziyaret癟i ile doluyordu. Vekillerden biri gelip biri gidiyordu. Her biri, sana anlatt覺klar覺 ile, s繹zl羹 bir rapor vermi oluyordu... \\
 +Dahiliye Vekili Ata Bey bildiriyordu ki: Karadeniz k覺y覺lar覺ndan Ankara civarlar覺na kadar hemen her b繹lgede asayi yer yer bozulma istidad覺 g繹stermektedir... Ald覺覺 raporlardan misaller sayarak: "filan yerde u, falan yerde bu vaka olmutur"​ diyordu... \\
 +As覺l fenas覺, o g羹nlerde 襤nebolu'​dan Ankara'​ya kamyonla gelmekte olan yolcu kafilelerinden biri, bir akam, h羹k羹met merkezinden on, on be kilometre 繹tede dahi ek覺ya taraf覺ndan soyulmutu,​ d繹v羹lm羹t羹. zerlerinde para, eya ne varsa al覺nm覺t覺. Kendileri de Ankara'​ya i癟 癟ama覺rlar覺 ile yaya sal覺verilmiti:​ y羹zleri g繹zleri yara bere i癟inde!.. \\
 +Bu hazin havadis Ankara'​da hemen kulaktan kulaa yay覺lm覺t覺:​ h羹k羹mete adeta meydan okur gibi bir k羹stahl覺kt覺 bir tehlikeydi bu!.. \\
 +襤te, "​Dahiliye Vekili"​nin "​B羹y羹k Millet Meclisi Reisi"​ne getirdii k繹t羹 haberler bunlard覺. \\
 +Ata Bey, salondan ayr覺laca覺 s覺rada, Milli M羹dafaa Vekili Kaz覺m Paa'​n覺n (zalp) geldiini bildirdiler. \\
 +Paan覺n sana arzettiklerinden u anla覺l覺yordu:​ "​ayet g羹n羹n birinde herhangi bir hareket emri verilecek olsa, ordunun y羹r羹mek imk璽n覺 yoktur."​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(51);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​