Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_12 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - II : 12~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - II ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +Fakat ak覺ldan u bir ka癟 癟izgi 癟覺kam覺yordu:​ \\
 +Cephenin gerisindeki b繹lgelerdeki asayi azal覺yor!.. \\
 +Maneviyat zay覺fl覺yor!.. \\
 +Cephenin kendinde eksikler var: Ordu y羹r羹yemez;​ ayakkab覺s覺z!.. \\
 +Devlet hazinesinde para yok!.. \\
 +O g羹n, senin g繹z羹n羹n 繹n羹ne konan durum manzaras覺 ite bu idi... O g羹n! yani Kocatepe sabah覺ndan birka癟 hafta 繹nce!.. \\
 +Odadaki dumanlar aras覺nda biraz d羹羹nceli ve sessiz kald覺ktan sonra, elinin iki parma覺n覺 k羹癟羹k bir sigara masas覺na dayanm覺 tutarak: \\
 +- "Ne yapars覺n!.. Bu b繹yle olur!.."​ diye ahvalden duyduun sitemi de, kar覺lat覺覺n anlama覺zl覺klar覺 da, kendinde duyduun yaln覺zl覺覺 da sezdiriyorsun tesiri veren bir c羹mle s繹yledin... yle dokunakl覺 bir edas覺 vard覺 ki senin neler 癟ektiini insan覺n i癟ine iletiyordu! Ger癟ek 繹nder ne b羹y羹k bir kudret demekmi; ne g羹癟 yetiir, ne nadir ve ne tahamm羹ll羹 bir varl覺k demekmi; insan, senin o halini g繹r羹nce daha yak覺ndan anl覺yordu! G繹r羹yordu ki ehire inmesen bile ehrin dedisi kodusu senin daba覺ndaki evine, bin telden uultusu ile 癟覺k覺yor. Ve seni 羹zmenin yolunu buluyor!.. \\
 +Bu 羹z羹nt羹n羹 o akam ne kadar cesaretli ve m羹sterih bir g繹r羹n羹le kar覺lad覺覺n覺 belirtir s繹zler s繹yledin. Ve sana en ac覺 gelen noktan覺n hangisi olduunu da ne kadar b羹y羹k bir samimiyetle a癟覺klad覺n!.. \\
 +u anlatanlardan herbirinin a覺lmaz dert gibi g繹rd羹羹 konular覺, zihninde hemen s覺ralam覺 olduun birer y羹ksek h羹km羹nle cevapland覺r覺yordun:​ u bu yerde ufak tefek "​ekavet hadiseleri"​ olmas覺n覺 羹phe yok esefe deer buluyordun. \\
 +- "​Fakat,​ bunlar toptan bir asayisizlik,​ bir isyan alameti deildir. Perakende adi c羹r羹m vakalar覺d覺r. G繹zde o kadar b羹y羹lt羹lmemelidir. imdi herkes orduya al覺nm覺t覺r;​ ileri bak覺yor. Bir ka癟 serseri de bundan istifade edip geride bir tak覺m soygunculuk,​ 癟apulculuk yap覺yor. Yar覺n ortal覺k a癟覺l覺p da terhis balar balamaz dahili inzibat kuvvetlendirilir. u bu m羹nferid ekavetler de hemen bast覺r覺l覺r gider. Ge癟icidir bunlar!.. Bittabi ihmal edilemez; h羹k羹met derhal tedbirlerini alacakt覺r... Fakat 繹yle fazla izam edilerek l羹zumundan a覺r覺 m羹himsenmeye demez!"​ diyordun. \\
 +Milli M羹dafaa vekilini endielendiren i i癟in: \\
 +- "Bak, onun s繹yledii daha m羹himdir; 癟羹nk羹 daha acildir... Fakat onu halletmenin 癟aresi de bulunacakt覺r"​ diyordun. \\
 +O 癟are bulundu... Tarih kaydedecektir ki ordunun ayakkab覺 ve silah kay覺覺 iin sen kendi ahs覺na ait para ile halletmisindir... "​imdi iinizi g繹r羹n. Zaferden sonra bana iade edersiniz"​ diyerek gerei kadar paray覺 Maliye'​nin emrine 繹d羹n癟 vermisindir. Ve 26 Austos'​ta taarruza ge癟en ordu bu para ile y羹r羹d羹... \\
 +Fakat seni 羹zen bal覺ca nokta, mu璽r覺zlar覺n ve muhaliflerinin:​ "​Sizleri avutuyorlar. Zaman kazan覺yorlar. Yoksa kendileri de biliyor ki bu ordu y羹r羹yemez;​ taarruz edemez"​ bozgunculuunu Meclis koridorlar覺nda mebuslar覺n ruhlar覺na a覺lamaya 癟al覺malar覺 idi!.. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(51);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​