Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_13 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - II : 13~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - II ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +O akam: "Hele kendileri de asker ve erk璽n-覺 harp olan: binaenaleyh bu ordunun y羹r羹yebileceini meslekleri iktizas覺 pek璽l璽 bilen; hatta vakti ile milli hareket cephesinin 襤stanbul'​da m羹messilliini dahi etmi bulunan arkadalar覺n,​ buna ramen, imdi hangi kara ruha uyarak hangi kara inada sapland覺klar覺n覺 ve bundan ne umup, ne beklediklerini anlayamad覺覺n覺;​ fakat onlar覺n, birg羹n, hatalar覺n覺 idrak edeceklerini ve yapt覺klar覺ndan mah癟up olacaklar覺n覺",​ onlara ac覺yarak, 癟ilesini 癟eken bir Resul gibi s繹yledin... \\
 +... \\
 +Gecenin son saatlerine kadar ehrin bu hayhuylar覺yla didinirdin: 羹zg羹n ba覺n覺 ankaya'​da yast覺a kordun; ruhunun i癟inde domu enlii orada bir ba覺na seyreder, bakalar覺n覺n hen羹z g繹rmedikleri tan yerlerine bir ba覺na y繹nelirdin... \\
 +Nihayet bir sabah, herkesin seni uyur bildii fecir vakti ankaya'​dan sessizce yola 癟覺kt覺n;​... fakat 癟arm覺h覺n覺 omuzlay覺p, zeytin da覺ndan Golgota'​ya doru yola d羹en 襤sa gibi deil; alt覺n par覺lt覺s覺na g羹nee gider gibi kanatl覺 ayaklarla u癟an Merk羹r misali deil; sava meydan覺na seirten ba覺 miferli Mars gibi.. Fakat neden ille edebiyat g繹reneine kap覺l覺p da seni bir baka ululua benzetmek yoluna sapmal覺... Kimseyle 繹l癟meden sadece kendin gibi demek daha doru deil mi? 襤te, kendini Ankara'​da sand覺rd覺覺n;​ diplomatlara 癟ay ziyafeti 癟ekiyor g繹sterdiin o g羹n羹n sabah vaktinin alaca karanl覺覺nda... D羹nyaya Ankara'​dan hi癟 ses s覺zd覺rtmad覺覺n,​ haber u癟urtmad覺覺n o sabah!.. \\
 +O sabahtan y覺llar ve y覺llar sonra, sen 繹ld羹kten bile be, alt覺 y覺l sonra Londra'​da g繹rd羹k: Avrupa'​n覺n Bat覺 k覺y覺lar覺na Debarkman arifesinde Anglo-Sakson ordular覺 da senin yirmi bir, yirmi iki y覺l 繹nce Anadolu'​da o sabah ald覺覺n tedbiri tekrar ettiler, taklit ettiler. Daha 繹ncesinden B羹y羹k Britanya'​dan i癟eri diplomat bile almad覺lar; B羹y羹k Britanya'​dan d覺ar覺, deil telgraf, mektup bile g繹ndertmediler:​ haftalarca, haftalarca... \\
 +Emden'​e yolu nas覺l Hamidiye g繹stermiti ise, Normandiya k覺y覺s覺na Ayzenhover'​in ve Montgomeri'​nin 癟覺k覺覺na yolu b繹ylece sen g繹stermi oldun... Onlar, Emden'​dekiler ve Normandiya'​dakiler s繹yler mi bilmem. Fakat biz 繹羹nelim,​ inanal覺m ki 繹rnek olan, T羹rklerdi... \\
 +... \\
 +26 Austos-Taarruz emrin \\
 +Ve bir Austos sabah覺 Afyonkarahisar kar覺s覺ndaki tepelerden (Kocatepe) g羹r羹ldettiin top, b羹t羹n yumulu g繹zleri uyard覺... O k羹kreyi, i癟li d覺l覺 anlay覺s覺zlara ite senin cevab覺nd覺. Senin Derne 癟繹llerinde,​ senin Anafartalar yal癟覺nl覺klar覺nda,​ senin Bitlis tal覺klar覺nda denediin T羹rk g羹c羹n羹n ne dalar devirebileceini d羹nyaya bir kez daha duyurdu... O g羹ce g羹venmeyenlerin bat覺l yorumlar覺n覺,​ -繹nlerine eilmi balar覺ndan ve topraa sarkm覺 kollar覺ndan- yere d羹羹recekti... \\
 +Sen kendin o sabah覺n manas覺n覺 Dumlup覺nar nutkunda ne g羹zel anlat覺yorsun... \\
 +Mutlu olsun kulaklar覺m覺za ki onu senin sesinden o meydanda dinlediler... Ne mutlu g繹zlerimize ki T羹rk g羹c羹ne ba olan senin g羹c羹n羹n ne demek olduunu senin yapt覺覺nla g繹rd羹ler... \\
 +... \\
 +Zafer \\
 +Onu sen de zaferinin akam覺 K覺z覺lta deresini gezerken kendi g繹zlerinle bir defa daha g繹rm羹 oldun... \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(51);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​