Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_14 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - II : 14~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - II ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +G羹neyden kuzeye, doudan bat覺ya doru dalar覺m覺z覺n talar覺na 癟arpt覺r覺la 癟arpt覺r覺la itilerek, s羹r羹lerek s覺k覺t覺r覺l覺p k覺st覺r覺lan sald覺rgan覺n son bouma manzaras覺n覺 kendi b繹r羹ne bir maher y覺k覺nt覺s覺 halinde yaslam覺 o dereboyu, senden sille yiyen neye urad覺覺n覺,​ y羹zy覺llar覺n haf覺zas覺ndan silinmeyecek kudretiyle anlat覺r bir k覺yamet heykelinin dehet verici (bas relief)i idi... Sen tutup k覺st覺r覺nca hayat覺n, k覺p覺rdamaya bile vakit bulamadan olduu gibi, olduu yerde nas覺l donup kald覺覺n覺 g繹steriyordu:​ \\
 +Kalkmaya haz覺rlanm覺 kamyonlar... elleri frenlerinin ba覺nda duran of繹rler:​... of繹rlerin yan覺balar覺nda bembeyaz giyimleri ile oturan hastabak覺c覺 kad覺nlar... o kamyonlar覺n i癟lerindeki sedyelerine uzanm覺 yatan yaral覺lar;​... toplar覺n覺n tekerlekleri ucunda tun癟lam覺 kanlar覺ndan maskeleri alt覺nda uzanm覺 yatan subaylar;​... atlar覺yla birlikte mee aa癟lar覺na diklemesine yaslanm覺 duran m覺zrakl覺 suvariler;​... kat覺r cesetlerinin s覺rtlar覺nda y羹kl羹 kalm覺 bavullar;​... hafif hafif t羹ten seyyar mutfaklar;​... yapraklar, yapraklar ve yapraklar halinde u癟uan mektuplar: abuk yaz覺lm覺,​ yar覺da b覺rak覺lm覺,​ s繹zleri silinmi, s繹zler eklenmi; acele, keskin sinirli, mavi, k覺rm覺z覺, lacivert, yeil, siyah m羹rekkepli yaz覺lar覺yla her bir yana savrulmu mektuplar; gramofonlar ve gitaralar!... \\
 +Bunlar覺n hepsi, olduklar覺 yerde, dondurulduklar覺 bi癟imde, 繹yle ya覺yorlarm覺 gibi kalm覺lar! \\
 +Yaln覺z hi癟, hi癟 sesleri yoktu... \\
 +Ve t羹ten hafif dumanlarla birlikte bunalt覺c覺 s覺cakl覺ktaki havay覺 gittik癟e ciere al覺nmaz bir a覺rl覺kta kaplayan yekpare bir le kokusu!... \\
 +Bir istila nedir? Bir ukubet nedir? Bir zafer nedir? Bir m羹kafat nedir? 襤te, o bir g繹z al覺ml覺k yerde aa癟l覺kl覺 dere boyunca yamac覺n b繹r羹ne b繹yle yap覺m覺 duruyordu!.. \\
 +Bunu, bir akam 繹nce sen kendin de g繹r羹nce g繹nl羹n kabararak ve g繹zlerin buulanarak:​ \\
 +- "Ah zavall覺c覺klar! Sizlere kim s繹yledi buralara gelesiniz diye?.. Kim s繹yledi Anadolu al覺n覺rm覺 diye?.. Var覺n, kan覺n覺za girenlere sorun! Ben yurdumuzu, haysiyetimizi ve istiklalimizi korudum. Vazifemi yapt覺m"​ dememi miydin? Kendi muzaffer gururunu 繹vmeyip kendi insan ruhunun kemalini b繹ylece belirtmemi miydin? \\
 +unun bunun k覺k覺rtmas覺na uyarak, hayale kap覺larak maceraya at覺lman覺n 癟覺kmaz sonu癟 vereceini,​ o meydana bakarak bir ibret dersi gibi etraf覺ndakilere g繹stermemi miydin? Bu iki milletin kendi menfaatlerini kendileri ayarlamas覺,​ birbirine bir daha k繹t羹l羹羹 dokunmaz iki komu karde gibi yaamas覺 gerektiini;​ bu b繹yle anla覺lmazsa ite gen癟 insanlar覺n,​ gen癟 kanlar覺n, kendi yurtlar覺na laz覺m kuvvetlerin yerlere b繹yle serilip kalaca覺n覺;​ bu yanl覺覺n ileride bir daha yap覺lmamas覺n覺 o 繹l羹lere h羹z羹nle bakarak temenni etmedin mi? 襤leriki dostluun tan yeri bu kanlar i癟erisinde b繹yle belirmiyormuydu?​.. Sen, ne nadir bir adamd覺n ki Aristo'​nun yetitirdii 襤skender gibi bir zafer elde etmitin de "​Persler"​i yazan Eskilos'​un i癟li m覺sralar覺 gibi s繹z s繹yl羹yordun;​ ve ilahi Eflatun gibi y羹ksek d羹羹n羹yordun!.. \\
 +Ve ta kesilmi gibi bi癟imlerinde akam覺n alaca karanl覺覺na b羹r羹l羹 insanlar susuyorlard覺!... Onlar覺n k覺m覺lday覺s覺z y羹zlerine bakan g羹zel g羹zel cins k繹pekler, uyanmayan efendilerinin yanlar覺ndan ayr覺lmaks覺z覺n g繹zlerini onlar覺n a癟覺lmayacak g繹zlerine dikmiler; ac覺 kokulu sonsuz sessizliin i癟inde onlar覺n balar覺 ucunda bekleyerek a癟, susuz bir geceye daha, dilsiz Sfenksler gibi mahzun dal覺yorlard覺!.. \\
 +Yok, yok! Bu, tarih kitaplar覺 resimlerinin g繹sterdikleri Keldan tap覺naklar覺 duvarlar覺ndaki;​ bu Ankara civar覺 bozk覺r覺n覺n kara talar覺 羹st羹ne yontulmu Eti an覺tlar覺ndaki zafer bas relieflerine benzemiyordu! Yerde yatan bu maher, senin bakomutan olduun g羹nk羹: "​Vatan覺n hariym-i ismetinde boarak nail-i halas \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(51);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​