Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_15 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - II : 15~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - II ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +olmak" deyiinin ne manas覺 olduunu susmuluu ile anlatan bir ispat; senin yurduna sald覺ran覺n ne hale gireceini tarihin aln覺na yontmu ve d羹nyan覺n g繹z羹 繹n羹ne dikmi bir belge idi... \\
 +Akam覺n gittik癟e bast覺ran alacakaranl覺覺nda ne olduu ay覺rt edilemez kunt bir karalt覺, o susmuluun ortas覺nda zorluklu bir a覺r k覺m覺ldan覺la y羹r羹meye benzer emeklemelerde bulunuyordu. Bu, g繹lgelerden yap覺lma bir Santor hayaleti san覺s覺 veriyordu. Ancak iyice yakla覺l覺nca se癟ilebildi ki ger癟ekten biri birine eklenmi, yar覺s覺 insan, yar覺s覺 hayvan bir mahluktur bu: K羹l edilmi al k繹y羹nden, bir uzun boylu ve zeybek dizlikli adam, cesetler aras覺nda bulduu bir bitkin at覺n art ayaklar覺n覺 kendi omuzlar覺na vurmu; kendi gidiini de onun 繹n ayaklar覺na uydurmu. Akam karart覺s覺nda,​ i癟inden 癟覺k覺lmaz bir batakl覺kta bocalarcas覺na eziyet 癟ekerek o yar覺 k繹t羹r羹m hayvan覺, 繹n羹 s覺ra, bir ganimet mal gibi bu bi癟im s羹re ite k繹yl羹k yerine doru g繹t羹r羹yordu;​ kim bilir at belki ileride salan覺p ie yarar; belki de 繹n羹ndeki g羹z ekimine 癟ift hayvan覺 olur diye... \\
 +... \\
 +Bakumandan覺n Misafir Kald覺覺 Ev \\
 +Sen i yorgunluu ard覺nca Dumlup覺nar'​覺n kerpi癟 damlar覺ndan birinin 羹zerine kurulmu odams覺 bir 癟ad覺rda, s覺cak bir 繹leden sonraki dinlenmenden uyanm覺t覺n... O g羹nler, senin her hareketin insan覺n g繹z羹nde kutsal bir mesele gibi yer ediyordu. Verdiin bu erefle o k羹癟羹c羹k k繹y evinin ba覺na, masallarda anlatt覺klar覺 koca devlet konmutu. Bununla beraber senin halinde, d羹nyan覺n T羹rkiye'​ye bak覺覺n覺 deitirecek zaferi kazanm覺 bir bakumandan覺n,​ -覺覺ktan haleler ortas覺nda taht覺na yaslanm覺 bir alt覺n sanem gibi- kurumlu duruundan bir zerre yoktu! Yapt覺覺 癟etin bir ameliyattan sonra yorgunluunu 癟覺karmaya bakan 羹stat bir operat繹r羹n s羹k羶neti vard覺! 襤nce beyaz ten fanilenle yol karyolanda bada oturmutun;​ kahveni bekliyordun... \\
 +Hi癟 san覺lamazd覺 ki sen oradas覺n!... \\
 +Oras覺 alt kat覺nda bir merkep, bir inek ve 癟oluk 癟ocuk bir arada yaanan bir k繹y evi idi; 襤sa'​n覺n doduunu tasvir ettikleri ve Maj krallar覺n覺n yeni doan tanr覺-癟ocuu ziyarete geldiklerini s繹yledikleri krei hat覺rlatan kerpi癟 bir k羹癟羹k ev... \\
 +Evet, kimse sanamazd覺 ki sen 繹yle bir k繹y dam覺n覺n 羹st羹nde konaklam覺s覺n! \\
 +Yollardan, yama癟lardan toplanm覺;​ a癟l覺ktan, yorgunluktan ayaklar覺 imi; art覺k ta覺yamad覺klar覺 k羹癟羹k 癟ocuklar覺n覺 merhameten bizim askerlerimiz kucaklar覺na alm覺 yar覺 bayg覺n kad覺n, erkek esirler k璽h teker teker, k璽h katar katar senin eletiin o k繹y dam覺na benzer d羹z dam altlar覺na doru getiriliyordu... \\
 +... \\
 +Huzurunda 襤ki Esir Subay \\
 +G羹n karart覺s覺nda senin dam覺n覺n alt覺na y羹ksek r羹tbeli iki subay getirdiler. Onlar yer kat覺ndaki bir toprak dam覺n toprak d繹emesine,​ -癟elik miferleri,​ buru buru 羹stbalar覺,​ toz toprak i癟indeki mein getrleri ve pen癟eleri kal覺n kal覺n 癟ivili ayakkab覺lar覺yla;​ diken diken uzamaya balam覺 sakallar覺 ile- 繹yle olduklar覺 gibi y覺覺l覺verdiler. Omuzlar覺n覺 duvara dayad覺lar. Bir an sonra rahat bir d繹ekte yatar gibi derin bir uykuya dalm覺lard覺! \\
 +Vakt璽 ki gece iyice oldu ve esir subaylar biraz yorgunluklar覺n覺 ald覺lar; kendilerine 羹st羹nk繹r羹 癟eki d羹zen verdiler. Eve d覺覺ndan 癟覺k覺l覺p inilir bir merdivenden onlar覺 senin huzuruna getirdiler. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(51);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​