Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_16 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - II : 16~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - II ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +Sen, bir yan覺nda Fevzi Paa bir yan覺nda 襤smet Paa, bir petrol lambas覺n覺n sar覺 覺覺覺 繹n羹nde sefer halinde 羹癟 gen癟 subay g繹r羹n羹rl羹羹nde oturuyordunuz;​ hi癟 g繹sterisiz... Girenler hayallerinden bile ge癟iremediler ki kar覺lar覺ndaki sensin; sen, sald覺rgana pen癟esini tak覺p onun cierini s繹km羹 olan kartal; sen, bizim m羹ncimiz!... Ve bir yan覺nda umum erk璽n覺 harbiye reisin, inan覺 b羹t羹n Fevzi Paa; bir yan覺nda da milletin mak羶s talihini 襤n繹n羹'​de yendiini s繹ylediin Garp cephesi kumandan覺 襤smet Paa, senin iki kanad覺n; ite oradas覺n覺z! \\
 +Ayakta duran ve y羹zleri sizlere doru olan iki esir subay, arkalar覺ndaki ard覺na kadar a癟覺k kap覺ya alvarl覺, ba繹rt羹l羹 ev ve k繹y kad覺nlar覺n覺n 羹st 羹ste denecek bir s覺k覺覺kl覺kta birikmi olduklar覺n覺;​ aralar覺nda onlar覺n k繹y k覺yafetine benzemeyen giyimde siyah ba繹rt羹l羹 bir ehir han覺m覺n覺n,​ Halide Edip'​in (Ad覺var) de bulunduunu;​ b羹t羹n bu analar覺n y羹zlerinin d羹man subaylardan sorulacak hesaplar覺 dinlemek i癟in orada heyecanla toplat覺klar覺n覺 g繹rm羹yorlard覺!... \\
 +Yorgunluklar覺n覺n imk璽n verebildii kadar huzurunda resmi vaziyette dik durmaya gayret eden o iki esir subay, K覺z覺lta deresinde g繹rd羹羹m羹z manzaran覺n dile gelmi iki yorumcusu, neler olup bittiini, her eyin 癟繹z羹l羹p da覺ld覺覺n覺;​ kumandanlar覺 General Trikupisi kargaal覺k aras覺nda d羹nden beri kaybettiklerini;​ generalin ata binip gittiini; imdi nerelerde olduunu bilmiyorlarsa da onun da art覺k gidecek hangi yeri kald覺覺n覺;​ 癟aml覺klar alt覺nda bir yerde d羹羹p 繹lmemise yar覺n 繹b羹r g羹n onun da bir k繹ede ele ge癟eceini birer birer s繹ylediler. \\
 +Sen, b羹t羹n bu k繹yleri, kasabalar覺 neden yak覺p y覺kt覺klar覺n覺;​ mazlum sivil halk覺n, silahs覺z kad覺n覺n, masum 癟ocuun ne g羹nah覺 olduun sordun. Esir subaylar sivil halka ve k繹ylere ilimemelerini askerlerine s覺k覺 s覺k覺 tembih ediyorlarsa da s繹z ge癟iremediklerini s繹ylediler! \\
 +Sizlerle d羹man subaylar aras覺nda, o subaylar覺 esir al覺p sizlere getiren kumandan K璽z覺m Bey (Orgeneral K璽z覺m Orbay) dilma癟l覺k ediyordu... \\
 +O iki subay, anlatacaklar覺n覺 bitirdikten sonra i癟lerinden biri senin hangi kumandan olduunu sordu! Sen: "​Mustafa Kemal" deyince iittiklerine ve g繹rd羹klerine inanamad覺lar;​ duraklad覺lar,​ susakald覺lar,​ bakakald覺lar;​ bombo boalm覺 gibi tekrar aa覺 indiler... \\
 +Hey Paam, sen bizlere ne g羹nler g繹sterdin... O g羹nler 繹ylesine idi ki her sabah uyan覺nca bakard覺k, vatan bir g羹n boyu daha uzam覺: Bug羹n Dumlup覺nar,​ bug羹n Uak, bug羹n Eme, bug羹n Alaehir, bug羹n Salihli, bug羹n Nif!... Ve g羹nler sar覺dan yeile gidiyor. Uak'​ta servi g繹rd羹k; beyaz mermer tal覺, 羹st羹 s羹l羹s yaz覺l覺 mezarl覺k g繹rd羹k! Yaz覺s覺z kavruk yosunundan baka s羹s羹 olmayan yontulmam覺 boz renk talardan; homurtu ile 癟ineyip zorla yutkunarak eriten 癟ak覺l t羹msekli mezarlardan:​ Sakarya ehitlerini 繹羹te 繹羹te kutsallam覺 aa癟s覺z bozk覺r mezarlar覺ndan sonra!... \\
 +Vatan覺m覺z覺n s羹rg羹n羹nden 癟覺km覺t覺k. Bildiimiz,​ yitirdiimiz,​ 繹zleyiini 癟ektiimiz vatan b羹t羹nl羹羹ne doru: sar覺dan yeile, yeilden maviye doru kanatlanm覺 gidiyorduk!... \\
 +... \\
 +Uakta: Esir generaller \\
 +Uak'​ta nihayet iki generali, General Trikupis'​le General Dienis'​i bir eraf kona覺n覺n 羹st kat sofras覺nda huzuruna getirdiler... Dediler ki igal zaman覺 Kral Konstantin de o konakta oturmu... \\
 +Ge癟en akam Dumlup覺nar'​daki o iki esir subay覺n kar覺s覺na kurulmu kartal bug羹n gene a癟覺lm覺 kanatlar覺yla buraya konmu dinleniyordu... Bug羹n, 羹癟lere, 襤zmir 羹zerine y羹r羹yen ordu komutan覺 Nurettin Paa, iki \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(51);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​