Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_17 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - II : 17~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - II ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +d羹man generalini esir al覺p buraya, cephe kumandan覺na getirmi olan kolordu kumandan覺 Kemalettin Sami Paa da kat覺lm覺t覺lar. \\
 +Esir generaller senin huzuruna 繹yle birden bire 癟覺kar覺lm覺lard覺 ki bizler koca sofan覺n yan b繹l羹mlerine 癟ekilmi: aa覺ya inecek olamam覺t覺k... Bizler dediim; yani Halide Edip (Ad覺var), Salih (Bozok), Mahmut (Soydan), Memduh, Muzaffer (K覺l覺癟), gen癟 kurmay ahap (G羹rler), Cevdet Kerim... imdi akl覺mda kalan ve kalmayan be on kii; bizler... Bir evvel zaman d羹羹n evinin yan sofas覺nda s覺k覺m覺 kalm覺; misafire 癟覺k覺p g繹z羹kmeyecek ev halk覺... \\
 +O konak, ger癟ekten bir d羹羹n evi gibi idi... Gireni, 癟覺kan覺 say覺s覺z! Tabaklar dolusu kehribar renkli 癟ekirdeksiz 羹z羹mler, bal s覺zd覺ran tepeleme incirler, koca koca zerde, pilav sahanlar覺 ta覺yan Uakl覺lar;​ i i癟in gelip giden kararg璽h subaylar覺; kurmaylar; n繹bet癟i erler, y羹r羹y羹 emrine haz覺r of繹rler... Ve m羹irlii gelmi Fevzi Paa'​ya bir yan odada, gelin s覺rmas覺ndan,​ evin k覺z覺n覺n gelinlik s覺rmas覺ndan sa癟 繹rg羹s羹 gibi 繹re 繹re kendi eli ile 癟abucak bir m羹ir r羹tbesi iareti 癟er癟evesi haz覺rlayan yaveri Ali Bey... \\
 +O bulunduumuz yan sofadan g繹r羹yorduk:​ Ortaya bir masa haz覺rlanm覺. Etraf覺nda, s覺rt覺n覺z pencereye d繹n羹k oturmu sen ve sizler... Kar覺n覺zda da misafir generaller i癟in iki sandalye... \\
 +Asker disiplini ve terifat覺 gereince kademe kademe daha 羹st羹n makamlar huzuruna 癟覺kar覺lan esir generallerle cephe kumandan覺 襤smet Paa konutuktan sonra onlar覺 al覺p senin y羹ksek huzuruna getirmiti... \\
 +O masan覺n ba覺nda, seninle kar覺ndaki esir generaller aras覺nda bizlerin de dinleyip duyduumuz,​ 繹yle bir konuma akl覺mda kalm覺: \\
 +Sen onlara hal hat覺r sorup s繹z a癟t覺n. \\
 +Nice y覺llar sonra buyruun 羹zerine Atina'​ya,​ dostluu gelitirmek g繹reviyle g繹nderildiim ve bu dostlua inanla seve seve 癟al覺t覺覺m zaman efendi ruhluluunu,​ d羹r羹st d羹羹n羹rl羹羹n羹 her bayram覺m覺zda el癟iliimize misafir geldik癟e g繹r羹melerinden bildiim; yurduna hizmeti dokunmu eski bir ailenin afif evlad覺 olduunu yak覺ndan tan覺d覺覺m General Trikupis, kederden ve yorgunluktan solmu y羹z羹nde ruhunun yaras覺n覺 belirten bir h羹z羹nle, ba覺na bu felaket geldiini, vazifesini sonuna kadar yapt覺覺n覺,​ fakat en son vazifesini, kendini 癟ekip 繹ld羹rmek vazifesini yapamad覺覺n覺:​ 癟羹nk羹 buna vakit kalmad覺覺n覺 anlatt覺. \\
 +Sen ona, eer sonuna kadar vazifesini yapt覺覺na eminse, vicdan覺 m羹sterih olabileceini;​ kazanmakla kaybetmenin deiir harp talihi iktizas覺 olduunu; Napolyon gibi bir b羹y羹k kumandan覺n ba覺na bile malubiyet ve esaret ac覺s覺 gelmi olduunu; bu sefer kendinin ba覺na gelenin z覺dd覺 da olabilir idiini; kaderin h羹km羹ne eilmek gerek olduunu s繹yledin! Fatihlii ve fatihliin ta覺mas覺 gereken b羹y羹k ruhluluu doutan beraberinde mi getirmitin! Yendiinin kar覺s覺nda duru ile kurumlanan, bak覺覺 ile b繹b羹rlenen bir muzaffer kumandan tavr覺 asla tak覺nm覺 deildin. Bilakis yenilmie teselli veren, b羹t羹n efendilii varl覺覺nda toplam覺 bir centilmen silah arkada覺 durgunluunda konuuyordun. \\
 +Sordun ki: \\
 +- Nas覺l oldu? anlat覺n! \\
 +Dedi: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(51);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​