Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_18 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - II : 18~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - II ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +- Anlamaya, telgraf yolunu kullanmaya, 襤zmir'​de bulunan bakumandan覺m覺zla temas ve rab覺ta kurmaya vakit, imk璽n kalmad覺."​ \\
 +General, bir ucu Afyon Karahisar'​da,​ 繹b羹r ucu K羹tahya'​da olan bir T羹rk ilerleyiinin aniden keskinleerek s羹ratle darald覺覺n覺,​ etraflar覺n覺 gitgide 羹癟genlemesine kapad覺覺n覺 ve nihayet kendilerini bir da覺n eteine doru s羹rd羹羹n羹 s繹yledi. \\
 +Trikupis, bu tarifiyle, senin orduyu g羹nd羹zleri,​ uslu bir su gibi k覺m覺lt覺s覺z tuttuunu; geceleri ise 癟a覺lt覺s覺n覺 dere i癟lerine g繹me g繹me bir sedde doru y覺覺lan bir sel haline getirdiini;​ nihayet bir fecir vakti o tufan y覺覺n覺n覺 boalt覺p seddi par癟alad覺覺n覺 tasvir etmi oluyordu. \\
 +Sordun ki: \\
 +- Pek mi habersiz oldu? B繹yle bir eyin geleceini anlamad覺n覺z m覺? \\
 +Trikupis, boan覺覺n 癟ok ani ve patlak verecei dakikaya kadar iyi gizlenebilmi olduunu itiraf ediyordu. O kadar ki, kendileri topun patlayaca覺 saate yak覺n bir zamana kadar Afyon'​da baloda imiler! \\
 +Trikupis, balar覺na b繹yle bir ey gelebilir olduunu kendisinin 繹teden beri sezinir; y羹ksek yaylada gereken tedbirler al覺nmaks覺z覺n uzun m羹ddet bar覺n覺lamayaca覺n覺 kendinden daha yukar覺 kademelere duyurur, fakat bir t羹rl羹 m羹himsetemez olduunu, i癟i yana yana anlatt覺. \\
 +Ve anlatt覺 ki kendilerini kuatan 羹癟gen darala darala 繹yle bir kerteye gelmitir ki onlar覺 bir yamac覺n eteine iyice dayam覺t覺r. \\
 +- O zamana kadar toplar覺m覺z覺 az 癟ok kullanarak geri 癟ekiliyorduk;​ fakat s覺rt覺m覺z o yamaca dayat覺ld覺ktan sonra art覺k k覺p覺rdamam覺za mecal kalmam覺t覺. O s覺rada, o 繹leden sonra vakti, art覺k toplarda ileyemez bir dara geldik. Ancak elimizdeki t羹feklerimizi,​ kalan kurunlar覺m覺z覺 idare ede ede kullanabiliyorduk. Nihayet, bir an geldi ki t羹feklerin bile ileyemedii bir darl覺a d羹羹r羹ld羹k. 襤te o zaman s羹ng羹ler par覺ldamaya balad覺. arkam覺z, 繹n羹m羹z, her yan覺m覺z s羹ng羹! B繹ylece i art覺k bitmiti. At覺m覺 bile bulam覺yordum. Ormanlar i癟ine yaya d羹t羹k!"​ dedi. \\
 +Trikupis bizim o K覺z覺lta Deresi yamac覺na yap覺覺p kalm覺 g繹rd羹羹m羹z manzaran覺n hik璽yesini b繹ylece anlatm覺 oluyordu. \\
 +Sana sordu: \\
 +- Siz bu harbi, nereden idare ediyordunuz?​ \\
 +Senin kararg璽h覺n覺 Afyonkarahisar a癟覺klar覺nda san覺yordu... Sen, d羹羹nceli g繹zlerin dalg覺n: \\
 +- 襤te tam o s羹ng羹lerin parlad覺覺n覺 s繹ylediiniz yerde, askerlerin yan覺nda idim" dedin. \\
 +Ger癟i esir generallerin s覺rtlar覺 bizlere d繹n羹kt羹. Fakat bizler balar覺m覺z覺 merakla sark覺t覺p onlar覺 iyice g繹rebiliyorduk. Senin b繹yle cevap verdiini iitince Trikupis hayretten ve sayg覺dan ayaa kalk覺p selamlayacak gibi yar覺 belinden yukar覺 doru davranm覺 olarak: \\
 +- 襤te harp b繹yle kazan覺l覺r. Yoksa be y羹z elli kilometre uzakta, durum g繹zle g繹r羹l羹p h羹km羹 verilmeksizin bir harita 羹zerinde pergelle 繹l癟羹lerek yattan idare edilmez... Edilir; amma netice b繹yle olur" dedi. \\
 +Trikupis, 30 Austos muharebesini senin huzurunda bizim komutanlar覺m覺z覺n 繹n羹nde, kendi diliyle o g羹n ite b繹yle anlatt覺... \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(51);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​