Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_19 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - II : 19~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - II ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +Sen gene ona teselli verdin. Bir dilei olup olmad覺覺n覺 sordun. \\
 +B羹t羹n bu konuma s覺ras覺nda General Trikupis'​in yan覺ndaki General Dienis sadece 繹n羹ne bak覺yor ve sadece susuyordu. \\
 +General Trikupis: \\
 +"​B羹y羹kada'​da oturan zevcesine kendinin s覺hhatte olduunu bildirmek i癟in bir telgraf 癟ekilmesi dileinde olduunu a癟覺klad覺. \\
 +- Pek iyi, dedin... \\
 +Senin halinde, ne bileyim kar覺ndakini o kadar "A son aise" koyan bir b羹y羹k y羹reklilik vard覺 ki, huzurundan ayr覺lmak 羹zere ayaa kalkt覺覺 zaman general sana: \\
 +- Ekselans. Sizin Kavala'​da bir dostunuzun, 襤smail Hakk覺 Bey'in evinde bir resminizi g繹rd羹m. Orada pek gen癟siniz; halbuki imdi..."​ \\
 +Sen ona c羹mlesini bitirmeye vakit b覺rakmayacak gibi bir yar覺m g繹zle bakt覺n ve y羹z羹nde g羹l羹msemeye benzer bir eda belirterek: \\
 +- Eh! Ne yapmal覺! O zamandan beri bizi biraz 癟al覺t覺rd覺lar!"​ dedin... \\
 +anakkale'​den o g羹ne kadar d羹nya ile savama zorunda kald覺覺n覺,​ 癟ektiin 癟ileleri, y羹z羹nde belirmi yeni 癟izgileri, aln覺nda daha keskinleerek yer etmi k覺r覺覺kl覺klar覺,​ ge癟en zaman覺 bu k羹癟羹c羹k c羹mlenin i癟ine 繹yle manas覺 unutulmaz bir tasvir halinde s覺k覺t覺rm覺t覺n ki!.. \\
 +Dumlup覺nar'​daki esir subaylar gibi Uak'​taki bu iki general de huzurundan 癟覺kar覺lm覺lar ve sokakta h覺n癟l覺 halk覺n tak覺nl覺klar覺na uramas覺nlar diye s羹ng羹l羹 askerlerimizin ve Rumca bilir, dilma癟l覺k eder kurmay subaylar覺m覺z覺n g繹zc羹l羹羹nde,​ daha i癟erlere ta覺n覺ncaya kadar imdilik al覺konacaklar覺 evlere doru g繹t羹r羹lm羹lerdi!.. Sen, onlar覺 dinlediin kona覺n覺n 羹st kat覺nda, arkadalar覺n kumandanlar覺n yan覺ndan ayr覺l覺p bir odaya 癟ekilmitin;​ bilsen, g繹zlerimizde ne kadar daha b羹y羹m羹 olarak... Senin Dumlup覺nar'​da yenip Uak'​ta huzuruna getirttiin bu esir generallere benzer esir serdarlar bundan sekiz y羹z u kadar y覺l 繹nce gene b繹yle bir austos g羹n羹 sen gibi galip bir baka T羹rk babuunun,​ yiitler yiidi Alparslan'​覺n huzuruna Anadolu'​nun 繹te ucundaki Malazgirt'​te 癟覺kar覺lm覺t覺. Onlar, Bizans Vasilevsi'​nin,​ korku duyarak, kin g羹derek T羹rkleri Dou Anadolu'​daki 繹z yurtlar覺ndan s羹r羹p 癟覺karmaya memur ettikleri legerlerin balar覺 idiler!.. Sen, onlar覺n yere serildikleri ve kurtulabilenlerinin da覺l覺p gittikleri o s覺cak austos g羹n羹nden y羹zler ve y羹zlerce y覺l sonra ite gene bir 30 Austos g羹n羹 gene kendi megalo ideac覺 ordular覺n覺,​ fakat bu kere, s繹m羹rgeci Bat覺 b羹y羹k devletlerin desteklemesine ve say覺s覺z yard覺m覺na g羹venerek T羹rkl羹羹,​ deil sade Avrupa'​dan;​ Bat覺 Anadolu'​dan da s羹r羹p g繹癟men airet k覺l覺覺na sokarak da ka癟aklar覺na d繹nd羹receini sanm覺 ve tasarlam覺 olan Atina Vasilevsi'​nin ordular覺n覺,​ bir manga bile toplayamayacak kadar darmada覺n覺k etmi yeni T羹rk Babuu Gazi Mustafa Kemal'​din... Bat覺'​n覺n ve d羹nyan覺n g繹zlerini a癟t覺racak bu 30 Austos g羹n羹n羹n ne demek olduunu dalar, talar, leler, esir generaller, ite hem halleriyle, hem dilleriyle ikrar ediyordular!.. Sen, dehan覺 kullanm覺,​ iin can alacak noktas覺n覺 kefetmi,​ d羹man ordusunu k繹k羹nden yok edecek yeri ve an覺 ahsen sezmi; istiklali elinle salam覺;​ eserinin manas覺n覺 bir kez de esirlerinin anlatt覺klar覺ndan ite dinlemitin ve hi癟 ses 癟覺karmadan,​ kona覺n覺n yan odas覺na bir ba覺na dinlenmeye 癟ekilmitin... \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(51);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​