Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_21 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - II : 21~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - II ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +Muzaffer ordun, top t羹fek sesleri ile g羹rleyen y羹ksek tepelerin ortas覺nda g羹neli ovada s覺cak 覺覺klara b羹r羹l羹 iki sis tabakas覺 halinde iki koldan Murat dalar覺na doru y羹r羹yordu;​ Ahmet Hikmet'​in bir hik璽yesinde okuduumuz 羹zere Alt覺n Orduya: \\
 +"​Garba,​ garba, garba" diye g繹癟 emri veren Hatifin sesini alm覺 gibi... O hatif sendin. Bu orduya buyruun u idi: "襤lk hedefiniz Akdeniz"​! Ve ite bir ufuktan bir ufka kadar koca ova boyunca havalanan alt覺n 覺覺k renkli bu iki 癟izgi senin o buyruuna uymu; bakumandan olduun g羹n dediin gibi: "​D羹man覺 vatan覺n harem-i ismetinde boup nail-i halas olmu";​ "​Akdeniz'​e doru"​ iki kollu muazzam nehir gibi g羹r羹l g羹r羹l ak覺yordu. \\
 +O biteviye alt覺n tozun i癟inde ya覺z er boylar覺, mee yapraklar覺yla g繹lgelendirdikleri al覺nlar覺ndan yan覺k esmer y羹zleri boyunca ter 癟izgileri a癟覺k sa癟覺k ba覺rlar覺na tun癟 羹st羹nden yamur izleri akar gibi d繹k羹le d繹k羹le boz ak覺ml覺 dalgalar覺n覺 art arda yay覺yorlard覺. \\
 +襤leri kalmam覺 t羹feklerini iki omuzlar覺na 癟oban denekleri gibi yan yat覺rm覺lar;​ kollar覺n覺 onlar覺n 羹zerinden a覺r覺p asm覺lar; g繹羹slerini gelecek bir serinliin ferahl覺覺 ile okatmak ister gibi a癟m覺lar,​ y羹r羹yorlard覺... Yerden, ard覺 aras覺 kesilmez bouk bir ad覺m uultusu y羹kseliyordu:​ Atl覺, yaya, kamyon, kan覺, k覺vr覺k Yunan harfli eski yaz覺lar覺 battal edilip 羹zerlerine dimdik beyaz "​s羹l羹s"​le:​ "襤nna fetahnaleke fethan m羹bina"​ yaz覺larak ihtida ettirilmi ve boyunlar覺 mee dallar覺yla donat覺lm覺 ganimet toplar hep birbirine kat覺lm覺;​ 襤zmir'​e doru canl覺 ve kararl覺 bir susmuluk i癟inde ilerliyordu... \\
 +Kabaran tozdan o ge癟i yerleri bir sis i癟i gibi esmerlemi g繹r羹n羹yordu. O esmerliin i癟inde can 癟ekimekte olan yaral覺 doru at h璽l璽 g繹z羹m羹n 繹n羹ndedir:​ Bir daha kalkamayaca覺 yere boylu boyunca uzanm覺; son derman覺 ile ba覺n覺 ikide bir yukar覺 dikmeye 癟al覺覺yor,​ nerede ise kapanacak iri g繹zleriyle o bouk toprak sesinin ilerledii tarafa doru, 襤zmir'​e doru bak覺yor ve aamayaca覺 bir yolun uzunluu arkas覺nda kalm覺 ba覺n覺, gene art覺k, nerede ise b羹sb羹t羹n yat覺p kalaca覺 topraa yasl覺yordu!.. O iri dolgun al at覺 da unutam覺yorum ki y羹r羹yen kalabal覺a kat覺lm覺;​ dizginleri boynuna as覺l覺; eeri s羹varisiz; s覺rt覺nda g繹zlere g繹r羹nmeyen bir m羹barek ruhu ta覺yormu gibi a覺r, s羹k羶netli,​ kabaday覺 ad覺mlarla kendi ba覺na 襤zmir'​e doru gidiyordu... \\
 +Ve sen, yan覺nda da iki yaverin, -Salih (Bozok) ve Muzaffer (K覺l覺癟)- k羹癟羹k otomobilinle bu iki sis tabakas覺ndan birinin i癟indeki toz maherine kar覺m覺t覺n:​ Yayalar, atl覺lar, cephaneler, levaz覺m kervanlar覺,​ a覺rl覺k katarlar覺 aras覺nda; tozla bir renk olmu kalpa覺nla;​ yakas覺 癟enene doru kald覺r覺l覺p s覺ms覺k覺 iliklenmi nefti renk b繹rb繹ri pardes羹nle;​ koyu yeil caml覺 iri iri yol g繹zl羹羹nle;​ kim olduun se癟ilmeden ge癟iyordun! yle Faeton'​una atlam覺 da alt覺n 覺覺k tozlar覺 havaland覺ra havaland覺ra gerd羶nesini g羹nee s羹ren Apollon gibi deil; "​Tebdil-i k覺yafet"​ edip yery羹z羹ndeki ordusuna kar覺m覺 ruh gibi... \\
 +... \\
 +Alaehir \\
 +Sen, ve Fevzi Paa ve 襤smet Paa ve Nurettin Paa, hepiniz... 羹nk羹 Bakumandanl覺k,​ Erk璽n-覺 Harbiye-i Umumiye, Garp cephesi ve Birinci ordu kararg璽hlar覺 hep bir araya gelmiler, birlikte y羹r羹yorlard覺... B繹yle toptan bir y羹r羹y羹 Tarihte belki de g繹r羹lm羹 deildir... Fakat uras覺 da muhakkak ki tarihin hi癟 bir devrinde, d羹nyan覺n hi癟 bir yerinde sizlerin kurtard覺覺n覺z yurdun u zaferle ge癟mekte olduunuz yollar覺nda g繹rd羹羹n羹z kadar toptan bir yak覺nt覺, y覺k覺nt覺 da g繹r羹lm羹 deildir... Anadolu'​nun yeniden elinize ge癟en o b繹lgesi kara bulut 癟ekirge bask覺n覺ndan sonraki tarlaya d繹nm羹t羹!.. Ve sizler eski bay覺nd覺r kasabalar覺m覺z覺n ancak dil dil alevleri, savrum savrum dumanlar覺 ve simsiyah y覺k覺nt覺lar覺 aras覺ndan ge癟iyordunuz... \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(51);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​