Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_22 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - II : 22~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - II ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +Kasabalar ki evleri barklar覺, camileri, d羹kk璽nlar覺,​ balar覺, bah癟eleri, bir u癟tan bir uca d羹man eli ile birer birek k羹l edilmiler. Halklar覺n覺n d羹man s羹ng羹s羹nden can kurtarabilenleri dalara ba vurup da覺lm覺lar. Yaln覺z, mezarl覺klar覺 ayakta!... Ve yaln覺z, talar覺 k覺r覺l覺p d繹k羹lm羹,​ musluklar覺 s繹k羹l羹p g繹t羹r羹lm羹 癟emelerinde sular al覺yor!.. \\
 +G繹nl羹n, baard覺覺n iten dolay覺 muhakkak ki sevin癟li idi; fakat b羹t羹n yolun boyunca git gide artar olduunu g繹rd羹羹m bu facial覺 harabelerden dolay覺 羹phe yok ki 癟ok 羹zg羹nd羹!.. 襤te Anadolu'​yu sizlere b繹yle geri veriyorlard覺:​ Her yan覺, yarat覺l覺覺n ilk g羹n羹ndeki gibi yaln覺z ta, yaln覺z toprak!.. Ve insanlar o yer y羹z羹nde hemen hemen ite yeniden dem'​le Havva gibi; 繹yle yoksul!.. \\
 +Takmak da b繹yleydi ya. Fakat hele Alaehir!.. Orada, nas覺lsa kendilerini yanmaktan kurtarabilmi 27 ev vard覺... Evet, ite b繹yle, parmakla say覺lacak kadar az!.. Fakat aman yarabbi, onlar da ne halde idiler... ylesine talan edilmiler ki t覺rnakla yolunmu y羹zlere benziyorlar... Hi癟 birinde eyadan, kapkacaktan zerre kalmam覺!.. \\
 +Ah! hele ba覺 yemenimsi bir eyle 繹ylecene 繹rt羹l羹; sa癟 繹rg羹leri omuzlar覺na d繹k羹k; g繹gs羹 bar覺 a癟覺k sa癟覺k; erkek, namahrem, hi癟 bir gelenei g繹z g繹rmeden, sokak sokak yal覺nayak koar gibi dolaarak her kucaa ikide bir eilip eilip: "​Adilem. Adilem!"​ diye seslenen, sonra cevap alacakm覺 gibi durup durup etraf覺 dinleyen; sonra yine: "​Adilem! Ah Adilem!"​ diye arana d繹羹ne baka bir k繹eye, baka bir yola doru seirten o ana!.. 襤nsana, yan覺p k羹l olmu Alaehir'​in g繹r羹n羹羹nden daha ac覺 duyuran o kad覺n覺n sesi kulaklar覺mdan hi癟 gitmeyecek!.. \\
 +Ya g繹rd羹klerinden g繹zleri y覺lm覺, kal覺n duvar kavuklar覺n覺n ta dibine sinmi dehet i癟indeki o kediler!.. \\
 +襤nsan alelade zamanlarda tasar覺s覺ndan bile ge癟iremeyecei 繹yle bilinmedik g繹r羹lerle y羹z y羹ze geliyordu ki!.. K覺z覺lta deresinde sad覺k k繹pekler, 繹lm羹 insanlar覺n baucundan,​ kendi 繹l羹mlerine mal olacak olsa da ayr覺lm覺yorlard覺. Alaehir'​de kediler ise o kadar 羹rkm羹 ve tiksinmi bir ruh haleti i癟inde idiler ki karanl覺k kovuklar覺n dibinde kendi h羹z羹nlerine g繹m羹l羹 kal覺p 繹lmeyi, yaar insan i癟ine 癟覺kmaya tercih etmi g繹r羹n羹yorlard覺! \\
 +... \\
 +Alaehir'​de sizleri a覺rlayabilecek bir konakca覺z bile kalmam覺t覺! Onun i癟in kasaban覺n yan覺ba覺nda nas覺lsa ayakta kalabilmi ta 覺l覺cada kararg璽h kurmutunuz... G羹nlerdir, gecelerdir s覺覺nd覺klar覺 dalardan ayg覺n bayg覺n birer ikier geri d繹nen Alaehirliler o 覺l覺can覺n yan覺ba覺ndaki p覺nardan "​Sar覺k覺z"​ maden suyu ieleri, eski p羹sk羹 konserve kutular覺, k覺r覺k yourt k璽sesi, s覺r癟as覺z 癟anak, ellerine ne kap ge癟irebilmilerse ite onlarla berrak suyu adeta bir sevgiliyi uzun uzun 繹per gibi kanas覺ya i癟iyorlard覺... \\
 +Cennetlerinden yery羹z羹ne s羹r羹lm羹 Adem ve Havva g羹n羹n羹n mahzun balay覺覺n覺 hat覺rlatan o s羹rg羹nler,​ 覺l覺can覺n ehniininde senin y羹z羹n羹 g繹r羹nce birden bire kasavetlerinin koyu g繹lgesinden s覺yr覺l覺yorlard覺. Harabelerinin ve gamlar覺n覺n 羹st羹ne g羹ne doduunu g繹rm羹 gibi ruhlar覺 kamaarak kapkacaklar覺n覺 yerlere b覺rak覺yorlard覺. Ne kadar dermanlar覺 kalabilmise onunla seni alk覺l覺yorlard覺. Mahzun seslerini g羹癟lerinin 羹st羹nde bir h覺za kadar y羹kselterek seni kutluyorlar,​ kollar覺n覺 sana uzat覺yorlard覺... Susuzluklar覺n覺 giderdikleri p覺nar覺n yan覺 ba覺nda bu beliriinle sen onlar覺n g繹zlerine Tanr覺'​n覺n rahmeti gibi g繹r羹n羹yordun. As覺l senin ruhunun p覺nar覺ndan onlar覺n g繹n羹llerine su serpiliyordu... \\
 +- "​z羹lmeyin,​ milletimizin sayesinde topra覺n覺z kurtuldu. Bu topra覺n 羹zerine siz, Alaehir'​in eskisinden daha m羹kemmel bir yenisini kurars覺n覺z"​ diyordun. Onlar, kollar覺n覺 sana uzat覺yorlard覺:​ g繹zlerinden yalar akarak: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(51);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​