Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_23 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - II : 23~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - II ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +- "​Ba覺m覺zda sen var ol! Sayende hepsini yapar覺z, yapaca覺z"​ diyorlard覺. \\
 +襤nsan bu s繹zlemeyi duyunca ger癟ein i癟inden bir an 癟覺k覺yordu;​ kendini "​K覺sas-覺 enbiya"​ meselelerinden birinin ruhani derinliklerine dalm覺 san覺yordu... \\
 +te yandan, t羹fekli s羹ng羹l羹 erlerimizin muhafazas覺nda i癟erilere doru sevkedilen perian k覺l覺kl覺, bitkin y羹zl羹 esir s羹r羹leri de o p覺narda suvar覺l覺yordu... Onlar, hepsi birden o suyun ba覺na davarlar gibi 羹羹羹yorlard覺;​ her biri, g羹c羹n羹n kalabileni ile 繹tekini iteliyor; suyu yaln覺z kendine al覺koymaya,​ tozlu g繹s羹n羹n i癟ine doru s覺z覺rmaya bak覺yordu!.. \\
 +Onlar覺n, sakallar覺 diken diken uzam覺, avurtlar覺 癟繹km羹, akak kemikleri 癟覺k覺klam覺 y羹zleri yala覺n sular覺nda korkun癟 akisler g繹steriyordu!.. \\
 +K覺zg覺n s覺caktan ve sonu gelmez yorgunluktan bunald覺klar覺 halde kendilerine bir yol a癟覺p o suyun ba覺na kadar sokulamayanlar yalaklardan yerlere s覺zan 癟amurlu bataklara doru d繹rt ayak eiliyorlar. Y羹zlerini, g繹zlerini bulayan 癟amurlu topra覺 emer gibi dudaklar覺na doru 癟ekerek i癟lerini kand覺rmaya 癟al覺覺yorlard覺. Bunlar覺n, d羹n yakt覺klar覺 ehrin topra覺na imdi t繹vbe eder gibi y羹z s羹rmeleri ibretle g繹r羹lecek eydi!.. \\
 +O p覺nar覺n, dadan d繹nen g繹癟menlerle bozguna uram覺 d羹man ordusundan tutulan esirlere, masum ve su癟lu, sald覺rgan ve korungan aramaks覺z覺n b羹t羹n yer y羹z羹 yarat覺klar覺na suyunu ayn覺 c繹mertlikle ihsan edii; tabiat nimetinin her d羹羹nce 羹st羹nde ve d覺覺nda yaln覺z kendi kanunlar覺na g繹re yaar ulu bir varl覺k olduu hakikatini ruhlara bir felsefe telkininden 癟ok daha kuvvetle duyurucu bir unutulmaz dersti!.. \\
 +Muharebe nerelerde oluyordu? Ne muharebesi? Art覺k 繹yle bir ey kalm覺 m覺yd覺? Senin ordular覺n覺n 繹ne katt覺覺 d羹man ordular覺 yedensiz, g羹densiz s羹r羹ler halinde h覺zla denizden yana ka癟覺yordu! Ve sizler, yerle bir edilmi kasabalar覺n覺z覺n k覺v覺lc覺ml覺 k羹llerinden aa aa onlar覺n ard覺n覺 koval覺yordunuz... 襤te hepsi bu kadar!... \\
 +Sen ve sizler, Hepiniz Uak'​la Salihli ve Nif m羹stesna, geceyi bir 癟ad覺rda ge癟iriyordunuz;​ ve bizler 癟oumuz, olduumuz k覺l覺kta toprak 羹st羹nde... Yaln覺z, Sakarya harbinden beri Garp Cephesi kararg璽h覺nda fahri ve g繹n羹ll羹, fakat fiili askerliini yapan Halide Edip Onba覺, 羹st羹 繹rt羹l羹 bir Berliye kamyonunda yat覺yordu: yan覺nda da "​Yolda"​ ad覺ndaki koca k繹pei!.. Ve her sabah baka bir emir eri, siyah ba繹rt羹l羹,​ lacivert 羹niformal覺,​ 癟izme gibi uzun koncu olan siyah potinli bayan onba覺n覺n eline teneke ibrikten su d繹k羹yordu... \\
 +Sen 癟ad覺r覺nda daima soyunur yatard覺n. Yatmadan 繹nce ve her uyan覺覺nda y覺kanacak bol sular yetitirirlerdi. Tozundan topra覺ndan,​ top t羹fek ateleri alt覺nda bile yuunurdun... \\
 +Anafartalar'​da aml覺 Tekke'​de aral覺ks覺z 襤ngiliz bombard覺man覺n覺n kar覺s覺nda kendine bir k羹癟羹c羹k kul羹be kurdurup i癟ine bir de banyo getirttiini s繹ylerdin. Nuri Conker de anlatm覺t覺 ki: Derne 癟繹llerinde y覺ld覺zlar alt覺nda yatarm覺s覺n覺z. Bir vahadan 癟amur gibi toplat覺p s羹zd羹rd羹羹n羹z ve g羹ne kap覺p gitmesin diye balar覺n覺z覺n alt覺nda saklatt覺覺n覺z i癟me suyu ile sen, kimsenin s繹z羹n羹 dinlemeden, -kuru dudaklarla gezmek tehlikesini g繹ze alarak- her sabah y羹z羹n羹 y覺karm覺s覺n!... Yatak ve su, senin hi癟 bir zorluk 繹n羹nde vazge癟meyecein bir konfor gelenein imi... Bu, senin temizlie ve dinlenme saatlerinde rahatl覺a verdiin 繹nemi, has覺l覺 doutan medeniliini g繹sterir. \\
 +... \\
 +Bu iki zafer kolu, g繹z 繹n羹nde ilerleyenlerdi. O saatlerde, bu dalar覺n 繹telerinde bunlara benzer bir toz bulutu daha havalanm覺,​ Eskiehir'​den Bursa 羹zerine y羹r羹yordu... \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(51);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​