Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_24 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - II : 24~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - II ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +- "Yakup evki Paa, y羹r羹y羹羹nden memnun olsa gerektir"​ diyordun... Paan覺n g繹r羹羹ndeki isabetten ziyade, d羹羹ncesindeki salabeti ve vicdan覺ndaki temizlii takdir ediyordun... \\
 +Anla覺lan,​ taarruzdan 繹nce toplad覺覺n meverette o, senin tasar覺na vatani kaygularla itirazda bulunmu... \\
 +Sen, bu kadar s繹yleyip ge癟iyordun... imdi burada anlatacaklar覺m覺,​ memleketine erefle hizmet etmi, ordusunu zafere g繹t羹rm羹 ve bu g羹n art覺k rahmete kavumu muktedir bir anl覺 kumandan覺n aziz hat覺ras覺n覺 incitmek maksad覺 ile s繹ylemekten 癟ok uza覺m. Hi癟 bilmediim askerlik ilerine kar覺mak ne haddimdir, ne hakk覺m... Bir harp tarihi yazmaya da 癟a覺r覺lm覺 deilim.. Bir mahrem toplant覺 i癟inde ge癟mi s繹zleri, bir vatan s覺rr覺n覺 ortaya sa癟mak i癟in deil; sadece senin zek璽n覺n ve iradenin esasl覺 k繹elerinden birini ayd覺nlatmak;​ art覺k tarihe kar覺m覺 olacak bir hat覺ray覺 sunmak i癟in burada anlat覺yorum. Nice y覺l sonra, bir akam, bilenlerden birinden duyuldu idi ki, Yakup evki Paa taarruzdan 繹nceki o kumandanlar meveretinde:​ zaten yoksullam覺 bir yorgun vatan覺n zar zor biriktirebildii b羹t羹n ordusunun insan覺, hayvan覺, topu, t羹fei, malzemesi, nesi var, nesi yoksa hepsi ile birlikte b繹ylece senin tasarlad覺覺n 羹zere bir tek noktada d羹man kar覺s覺na y覺覺n edilip yurdun 繹te taraflar覺n覺n apa癟覺k b覺rak覺lmas覺 bir risk olur. D羹man bu zaaf覺 sezer de bo b繹r羹m羹ze bir y羹klenirse b羹t羹n yurt tehlikeye d羹er elde kalan da d羹man eline ge癟er; dava 癟繹ker! Millet ve tarih 繹n羹nde pek b羹y羹k mesuliyettir bu... Adam覺 vatana ihanetle su癟land覺rmaya kadar g繹t羹r羹r. Haz覺rl覺覺 ikmal ederek, her yan覺 takviye ederek ihtiyatl覺 hareket etmek teenniye ve yurdun menfaatine daha uygun olur m羹talaas覺nda bulunmu. \\
 +"Sen: \\
 +- "​Paan覺n hakk覺 vard覺r"​ diyordun. Ve unu ilave ediyordun: \\
 +- Fakat, esasen, vatan覺n kurtulmas覺 i癟in, benim tasarlad覺覺mdan baka 癟覺kar yol yoktu"​... \\
 +襤te, o hesaplad覺覺n,​ 癟覺kard覺覺n yol, her sabah bu vatan覺, bir g羹n boyu daha 襤zmir'​e yaklat覺r覺yordu:​ y羹z羹n羹 hen羹z g繹rmediimiz,​ hasretini 癟oktand覺r 癟eker olduumuz 襤zmir'​e... \\
 +Senin Mustafa Kemalliini meydana koyan, m羹stesnal覺覺n覺,​ harikal覺覺n覺 g繹steren s覺r, ite, 癟覺kmaz g繹r羹n羹teki hesaplar覺, insan 羹st羹 繹l癟羹lerle bulup duru birer ger癟ek haline getiren zek璽n idi.. Bir g羹n ankaya'​da dememi miydin ki: "​襤nsan覺n v羹cudu bir k羹rs羹d羹r;​ zek璽 cevherinin mahfazas覺 olan ba覺, 羹zerinde ta覺mak i癟in kurulmu bir k羹rs羹!.. 羹nk羹 esas zek璽d覺r..."​ \\
 +B繹yle tarif ettiin zek璽, milletinin cevheriyle yuurulmu olan senin zek璽n, ite o kudretti ki, kendinde b羹t羹n vatan覺 ve saadetini ta覺yordu... \\
 +Haks覺z yere sana kar覺 gelmesine uzun m羹ddet sab覺rla bakt覺覺n birinden, 繹fkelendiin zaman, o yokken bahsederken derdin ki: "Bak buraya! G繹z羹n羹 a癟s覺n o... Ben ona 繹yle bir i yapar覺m ki, 羹癟 y覺l arasa nereden geldiini bulamaz"​!... 襤te sen o hesapla, kendini sezdirmeden ordunu gece karanl覺klar覺 i癟inde sessizce kayd覺ra kayd覺ra y覺覺nak haline getirmi ve bir sabah kar覺s覺ndakine daha g繹z a癟t覺racak vakit b覺rakmadan bu y覺覺na覺 onun 羹zerine boaltm覺 ve ard覺n覺 kovalayarak onu bir dere boyuna s覺k覺t覺r覺p iini bitirmitin... \\
 +Ger癟ekten senin hesab覺na g羹癟 ak覺l ererdi. Kimse sanmazd覺 ki sen K覺z覺lta Deresi'​nde par覺ldayan s羹ng羹lerin yan覺 ba覺ndas覺n! Kimse sanmazd覺 ki Dumlup覺nar'​da bir k繹y evinin dam覺nda konaklam覺s覺n. Ve imdi de kimse sanamazd覺 ki, ite sen u toz y覺覺n覺n覺n i癟inde ve taburlar覺n aras覺ndas覺n! Nas覺l ki, kimse sanmad覺 ki, 襤zmir'​e piyadeden 繹nce gireceksin; Kordon Boyu'​nda demirli 襤ngiliz torpidolar覺ndan iki ad覺m 繹tede \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(51);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​