Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_25 [2015/07/28 15:50]
cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_25 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - II : 25~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - II ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +kararg璽h kuracaks覺n!.. Ve onlar覺n toplar覺n覺n adeta g繹s羹ne doru uzand覺覺 yerde seninle konumaya gelen 襤ngiliz Konsolosu'​nun y羹ksek perdeden: "Bize harp mi ilan edeceksiniz?"​ yollu k羹癟羹mser,​ ve g繹zda覺 vereceini san覺r sorgusuna, ondan 癟ok daha y羹ksek perdeden bir sesle: \\
 +"Benim burada kendi vatan覺mda olduumu bilmiyor musunuz? Bu ger癟ei h璽l璽 g繹rm羹yor musunuz? Siz h璽l璽 o zihniyette iseniz birbirimizle esasen harp halindeyiz demektir. yle ise, evet, bir kere, on kere, y羹z kere daha harp ilan ediyorum"​ diye konsolosu a覺rtmam覺 m覺yd覺n?.. O s覺rada, r覺ht覺mda yatan torpidodan senin 羹zerine toplar parlat覺lacak diye korkmuyordun. Bilakis kap覺dan uzanm覺 da sana hayranl覺kla bakan beyaz 羹niformal覺 gen癟 襤ngiliz deniz subaylar覺n覺n balar覺n覺 g繹r羹yordum... \\
 +Ger癟ekten senin hesab覺n senindi. Benim g繹rd羹羹m,​ sen atee d羹sen yanmaktan 癟覺kan semenderdin. Atee d羹sen; kendini atee atsan deil... O t羹rl羹 uursuz at覺lganl覺覺n asla yoktu. Zek璽nda, insan覺n en houna giden taraf, o zek璽n覺n, kurulmu bir fotoraf makinesi gibi ne g繹r羹rse kendi 羹zerine 癟eken bir 璽let deil; radar gibi arayan, g繹steren ve gerekeni vaktinde yapt覺rmaya imk璽n haz覺rlayan bir m羹kemmel modern cihaz oluu idi... Onun adesesi, olaylar覺n 繹nemine g繹re a癟覺l覺r b羹y羹rd羹; her g繹rd羹羹 覺覺a kendini var kuvvetiyle verip bouna harcamazd覺... Seni pek anlamam覺,​ sevmemi bir kad覺n yazar覺m覺z,​ bir defa, yabanc覺 mecmualardan birinde yay覺nlad覺覺 bir makalede: Mustafa Kemal'​in 繹yle san覺ld覺覺 kadar cesur olmad覺覺n覺;​ bir isyan haberi ve g羹r羹lt羹s羹 繹n羹nde y羹z羹n羹n sarard覺覺n覺 kendisinin g繹rm羹 olduunu yazm覺. Bu, senin kula覺na gittii zaman 繹fkelenmemitin;​ o bi癟璽re zihniyete g羹l羹msemi:​ \\
 +- Ger癟i ben b繹yle bir ey hat覺rlam覺yorum,​ amma m羹mk羹nd羹r;​ y羹z羹m sararm覺 olabilir. K覺zm覺 olaca覺md覺r. Ben 癟evrilip kalmaktan holanmam. 羹nk羹 o zaman iradem bakas覺n覺n eline ge癟mi olur... Serbest kalmal覺y覺m ki, s羹k羶num, muhakemem ve tedbirim benim elimde olsun... Ben Ankara'​da kalmasayd覺m ve gelecei g繹rmeseydim,​ yabanc覺 igali alt覺ndaki 襤stanbul'​da tutulup kalm覺 olanlar. benim muhafaza ettiim serbestlie nas覺l s覺覺nabilecekler ve h羹rriyete nas覺l kavuacaklard覺?"​ deyip ge癟mitin. \\
 +襤stanbul'​da,​ koskoca yabanc覺 devlet ordular覺ndan ve donanmalar覺ndan 癟ekinmeksizin,​ kendi yoksul ve al覺nm覺 yurdunun kurtulabilir ve sen onu kurtaracaks覺n olduunu tasarlam覺;​ Samsun'​dan Erzurum'​a,​ Erzurum'​dan S覺vas'​a,​ S覺vas'​tan Ankara'​ya,​ Ankara'​dan Sakarya'​ya,​ Sakarya'​dan Dumlup覺nar'​a,​ Dumlup覺nar'​dan 襤zmir kap覺lar覺na,​ g繹n羹 a覺lm覺 y覺rt覺k 癟ar覺klarla;​ k覺r覺k demiryollar覺ndan bozma s羹ng羹lerle;​ lamba fitillerinden uydurma t羹fek kay覺lar覺 ile; be alt覺 baka devletin birbirini tutmaz renkte eski 羹niforma partallar覺 ile; k繹yl羹 kad覺n kucaklar覺nda tosun yavrular gibi ta覺nan baka baka 癟apta ve markada top g羹lleleri ile; yamru yumru tekerlekleri inim inim inilder kan覺larla;​ iki eski u癟akla ve ancak, o da son g羹nlerde ele ge癟irebildiin otuz, otuz be Berliye kamyonu ile; k覺rk ay da s羹rse nihayet "​behemahal"​ dayanacak bir davan覺n baar覺laca覺n覺 繹nceden kestirmi bir hesap, Kordon Boyu'​nda yatan cilal覺 toplardan 癟ekinir mi? \\
 +Senin zek璽n 繹ylesine idi ki 繹nceden d羹羹n羹p de tedbirini tasarlamad覺覺n bir olay olamazd覺!.. "​Vaktin olduk癟a bir d羹羹nceyi 繹yle hayal edersin; olmad覺; 癟evirir b繹yle hayal edersin. O kombinezonu tasarlars覺n,​ ondan bu kombinezona ge癟ersin; araya taraya iin dorusunu sonunda bulursun, ona dayan覺rs覺n;​ bu ancak b繹yle olur... Evirmeli, 癟evirmeli; bir daha, bir daha...襤nsan ancak 繹yle 繹yle yetiir..."​ derdin. B繹ylece, zihninin bahar覺nda siyaset idmanlar覺n覺n,​ -kanat denemeleri pikinleince yuvadan havaya sal覺verilen ku u癟malar覺 gibi- oyna覺p durduunu sezdirmi olurdun... \\
 +"​Kar覺覺k i yoktur; her i basittir"​ derdin. Bunu, bir g羹n Karacahisar 繹n羹ndeki, insan boyunca ekin dalgalar覺n覺n aras覺nda kaybolmu incecik bir yolda gezinen 襤smet Paa'​ya anlatt覺m. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(51);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​