Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_26 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - II : 26~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - II ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +襤n繹n羹'​nde milletinin mak羶s talihini yenmi gen癟 cephe kumandan覺 y羹r羹y羹羹n羹 kesmedi. Sonra birden bire durdu; eliyle kolumu, parlak bak覺lar覺 ile de g繹zlerimi sarsarcas覺na:​ "Ancak Mustafa Kemal'​in zek璽s覺 gibi her g羹癟l羹羹 yenecek kudrette bir zek璽ya her i basit gelir" dedi... Birbirine g羹veni olan iki y羹ksek zek璽n覺n bu iki s繹z羹 bug羹ne kadar bende hat覺ra kald覺. \\
 +Evet; senin zek璽n 繹ylesine idi ki 繹nceden d羹羹n羹p de tedbirini tasarlamad覺覺n bir olay olmazd覺! zerine sald覺ran en korkun癟 bir olay覺 bile, hangi artlar i癟inde olursa olsun, 繹nce aya覺n覺n ucunda durdurur, yoklard覺n; sonra deerine g繹re ba覺na doru 癟覺kar覺rd覺n. Senin boynuna sar覺l覺p da ba覺ndan am覺 ve seni 癟aresizlik dibinde bunaltm覺 bir olay ben g繹rmedim. \\
 +... \\
 +Salihli \\
 +Akdeniz'​e boyuna heybetle ilerliyordun. Ve, y羹ksek Anadolu yaylas覺n覺n sert yaln覺z覺l覺覺 ile boz yal癟覺nl覺覺ndan uzakla覺p al覺ml覺 Akdeniz'​in mavi tatl覺l覺覺na yaklat覺k癟a 羹癟 y覺l 繹nce 襤stanbul'​da arkanda b覺rakm覺 olduun b羹y羹k devletlerin,​ su y羹z羹n羹 kaplayan z覺rhl覺lar覺n覺n boz renkli y羹zlerini tekrar kar覺na dikilmi bulmaya doru gidiyordun... Nihayet onlar覺n ilk g繹lgesi sana Salihli'​de dedi... O akam havalarda seni Anadolu yaylas覺n覺n her taraf覺nda arat覺rmakta olan bir telsiz telgraf haberi, 襤zmir'​e girilmenin artlar覺n覺 g繹r羹mek 羹zere b羹y羹k devlet askeri murahhaslar覺 ile yar覺n buluacak bir yer belirtmeni ve oraya murahhaslar g繹ndermeni diliyordu. \\
 +"- Pek iyi. Yar覺n, Salihli -Kasaba aras覺ndaki yolda" diye cevap verdin. \\
 +O akam, bilmem nereden, Kararg璽h覺na bir Times veya Daily Telegraph n羹shas覺 gelmi... Aylardan ve aylardan beri g繹rmediimiz bir Avrupa gazetesi!.. Sen, o gece, kavunlu, karpuzlu ve 羹z羹ml羹 sofras覺nda seni candan a覺rlayan Salihli'​nin bir k羹癟羹k evine misafir inmitin. Yapmakta olduun hareketin, Avrupa'​dan g繹r羹n羹羹n羹 ve kula覺na varan ilk tepkilerini bu gazeteden, g繹zlerinle g繹r羹p 繹renecektin. Yaz覺lanlar覺 terc羹me ettiriyordun ve, zevk duyarak okutuyordun;​ ve: \\
 +- Zavall覺 Lloyd Jorj yar覺n ne olacak? Y覺k覺lacak O... O ve daha onun gibiler!.."​ diyordun. \\
 +O geceden yirmi iki senin d羹nyaya g繹zlerini yumduundan alt覺 y覺l sonra Lyold Jorj 繹ld羹羹 zaman Times'​in,​ ikinci sahifesini batan baa onun hayat覺na, eserine, zaferine ve 襤ngiliz 襤mparatorluu'​na etmi olduu unutulmaz hizmetlerine hasrettii yaz覺 ile dolduran makaleyi Londra'​da okudum. Doruyu saklamayan 襤ngiliz yaz覺s覺 "Lloyd Jorj'u bir daha kalkmamak 羹zere Mustafa Kemal devirmitir"​ diyordu. \\
 +Bunu okuyunca senin Salihli'​de o akam s繹ylemi olduklar覺n覺 hat覺rlad覺m... Anadolu'​dan ayakland覺r覺p,​ derleyip toplay覺p baard覺覺n hareketten y覺k覺lan, sadece, senin yapt覺覺na vakti ile, Balfur'​un dediine uyarak haydutluk diye bakm覺 Lloyd Jorj deildi. Anadolu'​daki Kemal簾'​lii Cel璽l簾'​lik sanan ve sand覺rmak isteyen Bab覺璽li ve Saray da y覺k覺lm覺t覺. Lloyd Jorj'a icra memurluu eden Atina'​daki taht ve tac da y覺k覺lm覺t覺!... Evet, Zafer'​in Avrupa'​da iki taht ve bir b羹y羹k devlet h羹k羹meti devirmiti!.. Sadece o da deil: Avrupa'​n覺n T羹rkiye'​yi k羹癟羹mser zihniyetini!.. g繹癟羹rm羹t羹;​ ve Avrupa s繹m羹rgeciliinin esirliini 癟eken Asya ve Afrika milletlerinin g繹zlerini a癟m覺t覺... \\
 +Yani senin Sakarya'​dan d繹nd羹羹n akam ankaya'​daki k繹k羹n羹n avlusunda, cebinden 癟覺kar覺p g繹sterdiin o k覺rm覺z覺 maroken kapl覺 k羹癟羹k defterinde kay覺tl覺 ikinci d羹羹ncenin ger癟ekleme yolu g繹r羹nm羹t羹. 襤te, hen羹z y羹zlerini g繹rmediimiz 癟elik z覺rhlardan senin kula覺na ulat覺r覺lmak 羹zere havalara u癟urulmu haberin de tan覺y覺p ba edii Zafer, yeni 璽leme doru meydan覺 a癟覺yordu... Sen o Mustafa Kemal'​sin!.. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(51);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​