Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_27 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - II : 27~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - II ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +Sakarya'​ya kadar 癟ekilite g繹sterdiin gibi cesaretli; Sakarya'​da dinelite g繹sterdiin gibi dayan覺kl覺;​ Dumlup覺nar'​da g繹sterdiin gibi h覺zl覺 ve ite imdi 襤zmir'​e y羹r羹y羹te g繹sterdiin gibi cokunluklu d繹rt hareket senin gerileyite,​ duruta, vuruta, ilerleyite;​ has覺l覺 i neyi gerektiriyorsa onu baarmakta 羹stad asker dehan覺, d繹rt ba覺 bay覺nd覺r zek璽n覺 apayd覺n belirtiyor... Sen o Mustafa Kemal'​sin!.. \\
 +... \\
 +Sen ve sizler, ertesi sabah Salihli'​den yola 癟覺kt覺n覺z. \\
 +Salihli ile Turgutlu aras覺nda: yollarda murahhas var m覺? bak覺l覺yordu;​ g繹zlere 繹yle bir kimse ilimiyordu... \\
 +B繹ylece Turgutlu'​ya var覺ld覺... \\
 +Turgutlu \\
 +Bir yan覺ndan atee verilmi Turgutlu'​nun kenar覺nda kubbesine T羹rk bayra覺 癟ekilmi bir de kilise yan覺yordu!.. Ne i癟in T羹rk bayra覺 癟ekilmiti?​ Ne i癟in o yap覺 yan覺yordu?​.. Anla覺l覺yordu ki gidenler, 繹nce bu bayra覺 癟ekerek buras覺n覺 korutmay覺 tasarlam覺lar;​ fakat son anda caym覺lar. Turgutlu'​nun bir k覺sm覺 ile birlikte buras覺n覺 da atee vermiler! \\
 +Gelenden ge癟enden, k繹yl羹den epeyce bir kalabal覺k, o kilesinin kar覺s覺nda halka olmu duruyordu: Alev kubbeyi sar覺p kurunlar eriyince bayrak ne olacak? Kendine doru gittik癟e y羹kselip sarmaktaki s覺cak havan覺n i癟inde 癟覺rp覺n覺lar覺 gittik癟e artan bayrak!... Merakla ona bak覺yordu...襤te alev, kubbeyi yalamaya balad覺: \\
 +Kurun tabakalar覺n覺 birbirine kavuturan lehimler, sabah g羹neinin 覺覺klar覺 i癟inde billur tanelerinden dizim dizim p覺r覺lt覺lar halinde 癟繹z羹l羹yordu... Ve uzun g羹m羹 癟izgiler k羹nbedin yukar覺s覺ndan aa覺ya doru durmadan s覺z覺yor, eriyordu!.. Herkes bu seyre dalm覺ken birden el 癟覺rpmalar覺 duyuldu: "Hey arslan, yaa!.. B羹y羹k uur, b羹y羹k uur!"​ diye hayk覺r覺lar iitildi.. Seyredenler bir keramet kar覺s覺nda gibi comulard覺... Zira, yanacak diye 羹z羹ld羹kleri bayrak, kendini kubbenin 羹st羹ndeki put'a dikilmi diree bal覺 tutan ip yan覺nca birden havalanm覺,​ u癟mu, kendini o harl覺 bask覺dan d覺ar覺 atm覺; yoldaki bir b羹y羹k 癟覺nar覺n 羹st羹ne sa salim konmutu... \\
 +Bu kurtulu mucizesinin seyircileri arkas覺ndaki yoldan taburlar, kervanlar, hi癟 o yana ba bile 癟evirmeden y羹r羹y羹lerine koyulmulard覺. \\
 +Turgutlu'​nun tatl覺 mavi havas覺na, 癟oktand覺r y羹zlerini g繹rmediimiz pelinlerle, lavantinlerle,​ yaseminlerle kokulu ve s羹sl羹 bah癟elerine bir g繹z atacak vakitleri yoktu. Onlar, keskin s覺ca覺n alt覺nda hi癟 bir yerde eksilmeyen hayvan lelerinin a覺r kokular覺 aras覺ndan, art arda ge癟ip ge癟ip kendi ilerine gidiyorlard覺... \\
 +le zaman覺na doru bile yollarda murahhasa benzer kimseler g繹r羹nm羹yordu. Gittik癟e s覺klamaya balam覺;​ kimi, yar覺dan fazla yanm覺, kimi, hi癟 yanmam覺 k繹ylerin 繹n羹ndeki yol kenarlar覺nda,​ 癟覺lg覺n gibi sevin癟li kad覺n ve erkek halk, 繹nlerine k羹feler, iportalar,​ testiler ve tenekeler y覺m覺lar;​ askerlere sebil gibi 羹z羹mler, g羹羹m g羹羹m serin sular da覺t覺yorlard覺... Bizler 繹n羹m羹zdeki tozlar覺n aras覺nda seni g繹zden kaybetmitik;​ onlar yollara d繹k羹lm羹ler,​ seni g繹zl羹yorlard覺... Her birinin g繹羹slerinde,​ balar覺n覺n 羹st羹nde, seni say覺klar, seni zikreder gibi ka癟 tane, ka癟 tane senin resmin vard覺. O kadar ki, o insanlar覺n her biri senin resminle s羹slenmi canl覺 birer camek璽n gibi idiler denebilir!.. D羹man bask覺s覺 alt覺nda senin bu kadar 癟ok resmini, bu kadar 癟ok T羹rk bayra覺n覺 ne zaman, nerede bulabilmilerdi. Senin mutlaka \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(51);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​