Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_29 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - II : 29~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - II ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +boyunca salk覺m salk覺m alt覺n sar覺s覺 羹z羹mler, testi testi serin sular, senin askerlerine ikramlar覺n覺 yetitiremiyorlard覺 bile!.. \\
 +Dalar bitiriyor, yollar bitiriyor; ortada h璽l璽 murahhasa benzer kimsecikler yok!.. Demek ki, ordun tel haberinden daha 癟abuk gidiyor; ve art urt dinlemeden 襤zmir'​e varacak!.. \\
 +... \\
 +Belkahve \\
 +Bir yerde, ortal覺k b羹sb羹t羹n 覺ss覺zlat覺. Art覺k y羹r羹y羹 h覺z覺, sadece otomobil gidii 繹l癟羹s羹n羹 alm覺t覺. Siz, ordunuzun, ard覺n覺zda kalan b羹t羹n羹nden kopup ayr覺lm覺t覺n覺z. Bir da ba覺nda, 繹nc羹lerinizden de 繹nde, be alt覺 otomobilin i癟inde yapayaln覺z gibi ilerliyordunuz!.. yle ki, sizinkinden biraz daha fazla bir kalabal覺k etraf覺n覺z覺 kuatacak olsa sizleri al覺p gidebilecek san覺l覺rd覺. Fakat sizler, sen ve yan覺ndaki iki an arkada覺n Fevzi ve 襤smet Paalar, hi癟 bir eye ald覺r覺 etmeden art覺k i癟iniz i癟inize s覺m覺yor gibi, biraz daha ilerleyip bir doruun ba覺na vard覺n覺z. \\
 +"- Belkahve"​ dediler... "​襤te,​ ite 襤zmir g繹r羹n羹yor. Kadifekale'​ye bizim bayrak 癟ekilmi"​ dediler. \\
 +Buyruun yerine gelmiti. Ordun, ite Akdeniz'​e var覺yordu. 襤zmir art覺k senin g繹z羹n羹n 繹n羹nde; ve sen onun ba ucundas覺n! \\
 +Doruun 羹st羹nde, d羹rb羹n羹n g繹zlerinde,​ iki an arkada覺n yan覺nda, bir incir aac覺n覺n alt覺ndan o sonsuz g羹zellii,​ kendine daha, daha yaklat覺racak,​ onu imdiden kollar覺n覺n i癟inde sand覺racak bir imrenmeyle seyre dald覺n... Susuyordun!.. Dinlemeye, d羹羹nmeye benzer uzun bir bak覺la, g繹zlerini ondan ay覺ram覺yordun!.. Yan覺ndaki iki an arkada覺n da, d羹rb羹nleri g繹zlerinde;​ ufuklar覺 incelercesine derin derin seyrediyorlard覺. Onlar da hen羹z hi癟 konumuyorlard覺... \\
 +O s覺rada, senin akl覺ndan neler ge癟iyordu, bilmem!.. Ben i癟imden d羹羹n羹yordum ki: Bir 繹m羹r i癟inde bir faninin g繹zlerine bundan b羹y羹k saadet g繹r羹nemez!.. Hat覺rl覺yordum ki 襤zmir'​e igal ordusu girdii g羹nde 襤stanbul'​da otomobilindeydim... Yamur ya覺yordu. Taksim meydan覺na Cihangir'​den 癟覺kacak a覺zda, kilisenin 癟evresinde k覺sa etekli bir 襤sko癟 襤ngiliz askeri, -bir ve bir ka癟;- kar覺s覺ndakinin g繹z羹ne bat覺racakm覺 gibi 繹ne uzat覺lm覺 s羹ng羹leri ile n繹bet bekliyordu!.. Otomobil kap覺s覺n覺n mikas覺 arkas覺ndan bunu g繹rd羹n. D繹n羹p bana bakt覺n. Ac覺 duyan, fakat s覺z覺s覺n覺 tutmaa 癟al覺an bir donuk sesle: "Daha h璽l璽 羹phe mi var? Sade 襤zmir igal edilmedi... G繹rd羹n羹z ya u s羹ng羹leri... 襤stanbul da ite igal alt覺ndad覺r!... Biz ve memleketimiz art覺k igal alt覺nday覺z!.. Bunda hi癟 羹phe yok. Bunun baka manas覺 yok!" dedin. Duda覺n覺 s覺karak o s羹ng羹n羹n kar覺s覺ndan d羹羹nceli 繹yle bir ac覺 g羹l羹mseyi g繹lgesi ile ge癟iin vard覺 ki... \\
 +- Bir ka癟 g羹n daha m羹saade... Anadolu'​ya bir ge癟ebileyim;​ g繹r羹羹r羹z."​ dedin. Sonra sustun. Evine kadar hi癟 konumad覺n... \\
 +O g羹n ili'​ye d繹n羹yordun. Ertesi g羹n 癟覺kaca覺n Samsun yolculuu i癟in haz覺rl覺klar覺n覺 tamaml覺yordun... O g羹n, Akdeniz'​in bir g羹zel k繹esinde,​ koskoca donanmalar覺n g繹z羹 繹n羹nde; o donanmalar覺n toplar覺n覺n a覺r ve sessiz desteklemesinden g羹veni artm覺 bir sald覺rganl覺kla yabanc覺 igal ordusu Kordonboyu'​na 癟覺k覺yordu;​ Taksim meydan覺 az覺ndaki n繹bet bekleyen s羹ng羹lerin o 癟覺k覺la bir ilgisi vard覺, elbet!.. \\
 +Ondan 羹癟 g羹n sonra Karadeniz'​in Pontuscu 癟etelerle dirlii bozulmu bir b繹lgesine de ordusuz, desteksiz sen ayak bas覺yordun:​ Bir orduya, bir cihana kar覺 bir kii: Sen!.. 襤ki cephenin ilk kar覺lamas覺 Anadolu topraklar覺 羹zerinde b繹ylece resmedilmeye balam覺 bulunuyordu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(51);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​