Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_30 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - II : 30~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - II ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +O g羹nden beri, yurdunun 繹b羹r ucundan bu yana doru k覺rk ay yol y羹r羹ye y羹r羹ye, -d羹nyaya meydan okuyarak, entrikalar bozarak, ordular devirerek, anlay覺s覺zl覺klar gidererek ve k繹t羹 kastlar aarak- yurdunun b羹t羹nl羹羹n羹 ad覺m ad覺m kura kura, ite nihayet bu doruun ba覺na varm覺t覺n!.. \\
 +Bunu da g繹zlerimle g繹r羹yordum. Ve kahramanlara bakt覺k癟a kendi kendimi tekrar inand覺r覺yordum ki: \\
 +- Bir 繹m羹r i癟inde bir faniye bundan b羹y羹k saadet olamaz! \\
 +... \\
 +Sen, ay璽r elinden kurtard覺覺n g羹zelini, doruun 羹st羹nde, incir aac覺n覺n alt覺ndan, doyamaks覺z覺n boyuna seyrediyordun:​ n羹nde Akdeniz, s覺cak bir g羹nein alt覺nda erimi bir g羹ne gibi p覺r覺l p覺r覺l p覺r覺ld覺yordu!.. Uzaklara, uzaklara, u癟suz ufuklara kadar!.. G繹ky羹z羹 gibi derin, sonsuz!.. \\
 +Ve birbirini kucaklam覺 bu iki engin maviliin 繹n羹nde bir tarih, bir davan覺n koskoca tarihi, b羹t羹n unsurlar覺 ve ahsiyetleri ile, baar覺lar覺 ve bozgunluklar覺yla,​ bir g繹z羹n bebeine s覺acak kadar bir araya toplanm覺 g繹r羹n羹yordu:​ \\
 +Kar覺nda o deniz! Ve 羹st羹nde, 覺覺a sar覺nm覺 b羹y羹k devlet z覺rhl覺lar覺!.. Ve berisinde, ayaklar覺n覺z覺n ucundan k覺y覺ya doru gittik癟e meyilleerek bir yeil ova olmaya doru yatk覺nlaan tepeler!... K覺y覺da, bu yeil eteklerle o p覺r覺l p覺r覺l mavi deniz aras覺nda hafif癟e ay覺rt edilebilen bir uzun aart覺; ve uras覺nda buras覺nda havaya doru k羹癟羹c羹k bulutlar gibi y羹kselen duman tabakalar覺!... 襤te 襤zmir! Esir edilmi 襤zmir o!.. \\
 +... \\
 +u engin denizin kar覺 k覺y覺s覺ndan s繹k羹n edip bu 襤zmir'​e sald覺rm覺 yabanc覺 orduyu desteklemi olan b羹y羹k devlet donanmas覺 imdi de h璽l璽 ite 襤zmir'​in 繹n羹ndeki k繹rfezde!.. Fakat onun desteklemesine g羹venerek Kordonboyu'​ndan i癟eri girip ta Anadolu yaylas覺na kadar ilerlemi ordu imdi nerede?.. \\
 +Bir ka癟 yerden silintiler ucukluunda savrulan u duman 繹bekleri ite o!.. u t羹t羹ler b羹sb羹t羹n k羹l olmadan 繹nce, ite onun son sendeleni dalgalanmalar覺!.. \\
 +Y羹z ve k羹sur binden s覺f覺ra inmi bir ordunun son ad覺mlar覺ndan kabard覺klar覺 besbelli bu tozlar, imdi bir daha d繹nemeyecekleri 繹teki k覺y覺lara canlar覺n覺 atabilmek i癟in 癟abalananlar覺nd覺r! Her bir t羹t羹羹n alt覺nda imdi kimbilir ne 癟覺rp覺nmalar,​ ne d羹羹nmeler,​ ne bar覺malar 癟ar覺malar,​ ne itimeler kak覺malar oluyordur; ne 癟覺l覺klar,​ ne h覺癟k覺r覺klar,​ ne k覺yametler kopuyordur!.. \\
 +O sesler buralara kadar y羹kselmiyor!.. Fakat ite 癟覺plak g繹zle bile g繹r羹lebiliyor ki o toz girdaplar覺n覺n ta yan覺 ba覺ndaki denizin 羹st羹nde o p覺r覺l p覺r覺l koca z覺rhl覺lar,​ g繹zlerinin 繹n羹nde son deprenilerine varm覺 bu t羹kenie imdi art覺k hi癟 imdat eritiremez bir kurumlu sessizlikle kapl覺 yat覺yorlar! Onlar覺n g繹zlerine bizimkilerden daha yak覺n olan u eyleri hi癟 g繹rm羹yorlarm覺,​ iitmiyorlarm覺,​ 羹zerlerine al覺nm覺yorlarm覺 gibi!.. anakkale'​de senin 羹zerine ate p羹sk羹renler de onlard覺!.. 襤stanbul'​un 繹n羹nde yatan da onlard覺; ite u imdi 襤zmir'​in 繹n羹nde gene kar覺na dikilmi olanlar!.. \\
 +Fakat bu doruun 羹st羹nde sen dalar覺 devirerek irin'​ine kavumu Ferhad; sen b羹t羹n u g繹r羹lenleri;​ u ehri; u donanmay覺; u denizi; imdi h羹km羹n, buyruun alt覺nda tutan Zevs; sen kurtulu zaferinin ba komutan覺 Gazi Mustafa Kemal, hepsinin birden kar覺s覺nda gene sen dimdik duruyorsun!.. \\
 +... \\
 +Kar覺nda istila ordusu kalmam覺!.. O, bir duman!.. n羹nde 襤zmir'​in yolu a癟覺lm覺... \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(51);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​