Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_32 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - II : 32~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - II ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +... \\
 +Nif \\
 +襤zmir'​i Belkahve doruunda doya doya g繹rd羹kten sonra akam karanl覺覺nda Nif'de bir eve girdin... \\
 +Seni a覺rlad覺klar覺 o ev, Nif'in belediye dairesi imi. \\
 +Orada ge癟irdiin geceden kalan hat覺ra, zannederim, Nif'in Mustafa Kemal Paa kazas覺 ad覺n覺 almas覺d覺r. \\
 +O akamdan h璽l璽 hat覺r覺mda kalm覺 olduunu g繹rd羹klerimse unlard覺r ki: Seni bir iki basamak merdivenle ilk kat覺na 癟覺k覺l覺r,​ -zaten san覺r覺m o ev sadece bir katl覺 idi- o evin kap覺s覺ndan i癟eri girite, balar覺 beyaz 繹rt羹lerle s覺ms覺k覺 sar覺l覺 k繹y kad覺nlar覺 kar覺lad覺lar... Onlar bu evde el birlii ile temizlik, ve tertip yaps覺nlar diye mi oraya getirilmilerdi?​ Senin oraya ineceini duyunca daireyi, hemen seni a覺rlamaya yarayabilecek gibi d羹zeltmek i癟in kendiliklerinden mi koa gelmilerdi?​.. Yoksa bunlar覺n hi癟 biri deildi de sadece kud羶munu kutlamak i癟in mi toplanm覺lard覺?​.. Oralar覺n覺 bilemiyorum... 襤te, balar覺, 癟enelerinden s覺ms覺k覺 sar覺lm覺 beyaz 繹rt羹l羹 yedi sekiz kad覺n!... \\
 +G繹lgeler gibi 癟ekingendiler!... Seni o dar girite g繹r羹nce, yerlere doru eildiler; sar覺l覺p dizlerinden 繹pt羹ler; ba 繹rt羹lerinin ucu ile ayakkab覺lar覺ndan tozlar ald覺lar; bir ikisi o tozlar覺 g繹zlerine s羹rd羹ler!.. Ve onlar覺n g繹zlerinden senin ayakkab覺lar覺na yalar damlad覺!.. Sen onlar覺 a覺rbala selamlad覺n. Onlar senin 繹n羹nde el balad覺lar,​ yal覺 g繹zlerle sana uzun uzun bakt覺lar!.. Bu el balay覺lar,​ bu yal覺 bak覺lar, bu hususlar, sana bir sonsuz minnetti ve hayranl覺覺 bin s繹zden ne kadar daha iyi anlat覺yordu! Seni 繹yle duyguland覺r覺yordu!...Sen tatl覺 sesle onlar覺n hat覺rlar覺n覺 sordun... Onlar, hep g繹lgeler gibi duruyorlar, sayg覺dan 繹nlerine bak覺yorlard覺!.. \\
 +Bu derin ve i癟li heyecandan biraz 繹tede, senin eletiin evin 繹n羹ndeki yoldan ilk karanl覺klara b羹r羹nm羹 piyade taburlar覺n覺n,​ d羹zg羹n bir yamur ak覺覺 gibi ge癟i sesleri geliyordu: Hafif bir r羹zgar esintisi gibi, bitmeyen bir yaprak h覺覺lt覺s覺 gibi 繹yle uzun uzun ve o ad覺m uultusunun 羹zerinde, deimeyen bir 璽henkle, bir su damlay覺覺,​ bir saat 癟al覺覺 gibi iri ufak 癟覺ng覺rak iniltileri; uzaktan uzaa!.. Bunlar, o taburlar覺n aras覺na kar覺m覺,​ mekk璽re katarlar覺n覺n,​ a覺rl覺k ve levaz覺m kervanlar覺n覺n!.. \\
 +Bir ge癟iin 繹l癟羹s羹n羹 癟izen b羹t羹n bu sesler bir yeni zaman覺n geliini ve manas覺n覺 izliyorlard覺!.. \\
 +Kad覺nlar覺n i癟ten gelen g繹zyalar覺;​ minnetli bak覺lar覺,​ taburlar覺n 襤zmir'​e doru durma bilmez y羹r羹y羹leri;​ a覺rl覺k kollar覺n覺n geceye, deyip damlayan 癟覺ng覺rak titreyileri ve b羹t羹n bu birbirlerine bir sis gibi sar覺lm覺 uultular覺n 羹st羹nde ruha anla覺lmaz bir garipserlik 癟繹kt羹ren,​ bir ebedilik yaln覺zl覺覺 sezdiren 繹yle mel璽lli bir i癟tenlik!... Bu oturduun odada huzurunda yaln覺z kalm覺 adam覺n, lamba 覺覺覺nda,​ senin ruhuna da sarm覺 olduunu sezdii bir susmuluk halinde beliriyordu... \\
 +Duvarda, kar覺nda Venizelos'​un yald覺zl覺 癟er癟eve i癟inde renkli bir b羹y羹k resmi as覺l覺 duruyordu. Gidenler bunu orada 繹yle b覺rakm覺lar. Ona bakm覺yordun. Kendi i癟ini dinler gibi susuyordun... Bir aral覺k dedin ki: \\
 +"- Yahu! 襤zmir'​e girdiimiz akamd覺r bu!.. Bu kadar sessiz mi olacak?.. Haydi bari biz kendimiz ark覺 s繹yleyelim!.."​ Ve 癟ocuklar gibi s繹yledik... \\
 +Sana, kimler bilmem, ikram olsun diye i癟ki haz覺rlam覺lar. O neeni g繹r羹nce bir tepsi i癟inde bunu getirdiler. 襤stemedin ve i癟medin. B羹y羹k i zamanlar覺nda i癟mek 璽detin deildi. \\
 +Daha, mirlival覺覺nda,​ Beikta'​daki Akaretler'​in 76 numaras覺nda bir akam, sana gene b繹yle bir tepsi getirdikleri vakit, i癟meye balamazdan 繹nce bana dedindi ki: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(51);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​