Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_33 [2015/07/28 15:50]
cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_33 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - II : 33~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - II ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +"- Benim ad覺m 癟ok i癟ki i癟er diye 癟覺km覺t覺r. Bunu siz de duymu olacaks覺n覺z. Filhakika ben, 繹tedenberi i癟erim; i癟kiyi severim. Fakat istediim zaman bunu keserim. Vazifem esnas覺nda bir damlas覺n覺 az覺ma komam. Vatan ilerime i癟ki kar覺t覺rmam. O sadece benim keyfim i癟indir. Onun y羹z羹nden vazifemi bir an geri b覺rakt覺覺m覺 hat覺rlam覺yorum. Daha gen癟ken, manevralara 癟覺k覺lmadan 繹nce, muhabbete dalarak sabaha yak覺n zamanlara kadar i癟sek bile, ben bazen hi癟 uyumadan saatinde dorudan doruya vazifem ba覺na giderdim. 襤癟ki ve vazife iki ayr覺 eydir. Birbirine tesiri dokunacak yerde vazifeyi elbette keyfe tercih etmeli; i癟kiyi behemahal kesmeli."​ \\
 +Nif'te kald覺覺n akam i癟memekle ite bunu yap覺yordun. \\
 +Taarruza balad覺覺n g羹nden 襤zmir'​e vard覺覺n g羹ne kadar i癟tiini g繹rmedim. Cumhuriyet ilan覺ndan 繹nceki akam, sofranda idim. Orada i癟ki g繹rmedim... Halifeliin kald覺r覺laca覺 g羹nden 繹nceki akam ankaya'​daki k繹k羹nde sofranda bulunanlardan iittim: O akam i癟memisiniz. Onun i癟in biliyorum ki senin b羹y羹k yurt ve devrim ilerinde bir damla i癟ki kokusu yoktur... O akam da i癟meden ark覺 s繹yl羹yordun. Bir b羹y羹k muzaffer kumandan覺n,​ davas覺n覺 baar覺p murad覺na erdii akam bu kadar esiz bir sadelik i癟inde vakit ge癟irdii tarihte var m覺d覺r, bilemem? Fakat sen muzaffer Gazi Mustafa Kemal, kurtard覺覺n 襤zmir'​in ba覺 ucundaki geceni ite b繹yle ge癟irdin. \\
 +Bir ara, huzurundan ayr覺l覺p bah癟eye 癟覺kt覺m. 襤kide bir aya覺ma bir tak覺m yumuak ikinlikler iliyordu. Bunlar覺 karanl覺kta,​ domuz leleri san覺yordum:​ 羹nk羹 g羹nlerdir nicelerini, yak覺lm覺 kasabalar覺m覺z覺n , k繹ylerimizin 繹n羹nde, yol boylar覺nda,​ at ve k繹pek lelerinin aras覺nda g繹r羹yorduk... Her birinin kendine mahsus ayr覺 feci benlii olan bu kokular, havaya, cierlerimize,​ i癟imize 繹ylesine sinmiti ki, nereye ka癟sak, ne kadar y覺kansak, onlardan sak覺n覺p kurtulmak m羹mk羹n olam覺yordu! Onlar, yiyeceklerimize,​ i癟eceklerimize,​ hatta giydiklerimize,​ haftalarca haftalarca 癟覺kmayacak ve bir daha biz onlar覺 a覺p i癟lerinden 癟覺kamayacakm覺覺z gibi 繹ylesine sinmilerdi! Bu, aya覺ma deyenleri ve beni d羹羹receklerinden korktuklar覺m覺 da onlardand覺r san覺yordum;​ 癟ekine 癟ekine ad覺m at覺yordum. 襤癟lerinden bir ikisinin 羹st羹nde insan sesine benzer horultular duydum; a覺rd覺m. Ve onlardan birine aya覺m tak覺ld覺. T羹rk癟e bir ses: "​Yava,​ hemerim 癟iniyon beni" deyince dona kald覺m! Meer bunlar, n繹betlerini bitirmi dinlenen bizim askerlerimizmi. O bah癟ede 繹ylece t覺kl覺m t覺kl覺m doldurulup b覺rak覺lm覺 koca 羹z羹m 癟uvallar覺n覺n 羹stlerine y羹z羹 koyun kaba d繹eklere yatar gibi uzanm覺lar;​ horul horul uyuyorlar. \\
 +Biraz sonra, oturduun evin arkas覺nda bir yang覺n 癟覺kt覺. Alevler havalanmaya balad覺. Atei bast覺rmak i癟in emrinle herkes ayaklanm覺,​ o yana seirtmiti. Yang覺ndan vuran ayd覺nl覺kta g繹r羹yordum ki 癟uvallar覺n balara yak覺n taraflar覺 k羹癟羹k k羹癟羹k birer delikle oyulmular ve delikler i癟lere doru derinlemiler!.. Anla覺ld覺. Dinlenen askerlerimiz neyin 羹zerinde yatt覺klar覺n覺 pek璽l璽 sezmiler; karanl覺kta uykuya dal覺ncaya kadar parmaklar覺n覺 taze kurutulmu 羹z羹mlerin derinliklerine banm覺lar;​ 襤zmir'​in ba覺 ucunda dinlenmelerinin tad覺na var覺yorlar. \\
 +Tekrar huzuruna girdiim zaman kararg璽h覺ndan baz覺 zabitler sana raporlar okuyorlard覺. Sen gereken makamlara emirlerini veriyordun. Yaverlerin gelip yang覺n覺n bast覺r覺ld覺覺n覺 bildirdiler. Memnun kald覺n. 襤ine devam ettin; biraz sonra herkes huzurundan ayr覺l覺p gene yaln覺z kal覺nca: \\
 +- Yar覺n sabah Salih'​le,​ Mahmut'​la beraber erkenden gidersiniz. 襤zmir'​de benim oturmama tahsis edilecek evi g繹r羹rs羹n羹z. Bana buraya malumat getirirsiniz. Bu hususta Salih'​e ve Mahmud'​a talimat verilmitir"​ dedin. Ve dinlenmeye 癟ekildin. \\
 +... \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(51);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​