Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_34 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - II : 34~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - II ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +襤zmir'​e doru \\
 +Sabah karanl覺覺nda Salih (Bozok), Mahmut (Soydan) ve Memduh'​la (kalemi mahsustan) bir a癟覺k otomobile bindik. O arkadalar;​ Salih, Mahmut, Memduh imdi neredeler?​.. O sabah o arabada olanlardan imdi sade u sat覺rlar覺 yazan bir ben, sa kald覺m. As覺l sen yoksun; buyruunla o sabah bizi o erefe g繹nderen sen!.. \\
 +Sen d羹n akam Belkahve doruunda, mihnetli yollar覺n覺n sonuna, fakat erieceimiz saatlerin ba覺na varm覺t覺n:​ \\
 +襤癟inde yaad覺覺n asr覺n en b羹y羹k baar覺s覺n覺 ger癟ekletirmitin;​ Milletinin tarihinin en b羹y羹k kahramanlar覺ndan olmutun. D羹nya tarihinin 繹lmezletirecei 羹nl羹 y羹celerden biri olmutun. Yapt覺覺nla 繹v羹n羹r halin yoktu. Onun heyecan覺n覺 misilsiz bir sadelik i癟inde ya覺yordun! D羹n gece 襤zmir'​in ba覺 ucunda k羹癟羹c羹k bir kasaba odas覺nda bir petrol lambas覺n覺n sar覺 覺覺覺nda,​ -y覺llard覺r hasretini 癟ektii sevgilinin eiine aln覺n覺 dayam覺 sevdal覺 bir delikanl覺 gibi- bir ba覺na i癟li i癟li t羹rk羹ler 癟a覺rd覺n. imdi daha uyuyorsun. \\
 +Biz, yola 癟覺k覺yoruz. Salih, yakas覺 hen羹z 襤zmir'​in tan覺mad覺覺 bir jandarma 羹niformas覺n覺n atafatl覺 s覺rmalar覺 ile s羹sl羹 geni bir boz pelerine sar覺nm覺. Ve hepimizin dizinde birer mavzer... Araban覺n arka kaput tentesinin alt覺nda da bir k羹癟羹k makineli t羹fek gizli... \\
 +Bug羹n, birka癟 saat "biz, biz" diye kendimizden bahsedeceim i癟in lutfedip mazur g繹r! Seninle dolu bir hat覺rada, ikide bir kenardan ba覺m覺z覺 癟覺kar覺p kendimizi g繹stermek, t覺pk覺 senin i癟in yap覺lm覺 bir t繹rende senden 繹nde ve senden g繹sterili y羹r羹mek gibi; -senin etraf覺nda yap覺ld覺覺n覺,​ ka癟 defa g繹z羹m iliip g繹rd羹k癟e- hi癟 holanmam覺 olduum o yara覺ks覺z gelenee benzer. B繹yle bir eyin en zarars覺z manas覺n覺 laubali bir b繹b羹rlenme oluunda: en beenmediim taraf覺n覺 da bir yak覺nl覺k piyasac覺l覺覺,​ bir n羹fuz istismarc覺l覺覺 kokusu vermesinde bulurum... Bunda, s覺k覺c覺 saymakla beraber, gene en az sinirlendiim k覺s覺m, senin fotoraflar覺n覺 癟ekmek i癟in, 繹n羹nde arka arka giden ve al覺c覺 aletlerini senin y羹z羹ne doru 癟eviren fotoraf癟覺lard覺r... "O dedi ki, ben dedim ki", hat覺rac覺l覺覺n insana en az sevimli gelenidir. Hele bahsin konusu sen olunca... 羹nk羹 sen olmasan, o kim olur, ne olur!.. Onun i癟in burada, bug羹n birka癟 saatlik "biz, ben" s繹zlerine, o fotoraf癟覺lar覺n,​ sana bakarak arka arka gidileri zaman覺ndaki m羹saadek璽rl覺覺nla mes璽 ver ve l羹tfen kabul et ki: "​Biz"​ deyiimiz, ancak seni daha iyi belirtebilmek isteimizdendir. \\
 +yle ise, biz o sabah erkenden yola 癟覺kt覺k. Belkahve a覺l覺p da ovaya doru yakla覺ld覺k癟a sabah serinlii azal覺yordu;​ yoldaki kalabal覺k 癟oal覺yordu. Yol git gide 繹yle s覺k覺覺k bir duruma girdi ki piyade taburlar覺, top arabalar覺, K覺z覺lay arabalar覺, s羹vari atlar覺, mekk璽re kat覺rlar覺,​ sal覺nt覺l覺 develer onu hi癟bir elin 癟繹zemeyecei k繹rd羹羹m bir yumak haline getirdi. Kii kendine yol a癟abilmek i癟in adeta zor kullanmak gerekiyordu. \\
 +Yukar覺 dalardan ovaya bir g羹mrah 癟alayan gibi art arda akan asker, ehrin az覺nda b羹t羹n girintileri boum boum tutmu; bir t覺kan覺kl覺k v羹cuda getirmiti. Herkes, ses diye nesi varsa kullan覺yordu;​ hayk覺r覺覺n覺,​ k羹f羹r羹n羹,​ d羹d羹羹n羹,​ borusunu, yalvar覺覺n覺;​ nesi varsa; y覺rt覺n覺rcas覺na... \\
 +Biz klaksonumuzu kullan覺yorduk. ve Salih'​in,​ mor ve k覺rm覺z覺 zemin 羹zerine sar覺 s覺rmalar ve bir tek beyaz y覺ld覺zla s羹sl羹 muhteem yakas覺 sabah 覺覺覺nda p覺r覺ldad覺k癟a,​ bizim askerleri bile kamat覺ran bir nevi g繹z da覺 tesiri uyand覺r覺yordu. G繹r羹lt羹s羹z,​ yava ad覺m y羹r羹yen taburlardaki askerler, birbirlerine g繹z u癟lar覺 ile iaretler ederek, "​h覺t,​ h覺t"​ diye birbirlerinin dirseklerini d羹rterek, birbirlerini uyararak veya 癟eneleri ile birbirlerine arabam覺z覺 g繹stererek bizlere yol a癟覺yorlard覺. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(51);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​