Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_35 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - II : 35~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - II ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +Bu sayede o k繹rd羹羹m i癟inde epeyi ilerleyebilmitik ve bundan adeta caka da duyuyorduk. Senin buyruunu bir an 繹nce yerine getirmenin h覺z覺 i癟inde mesafeleri ve engelleri a覺p gidiyorduk. Derken: \\
 +- Dur... diye ba覺ran bir iddetli emir, h覺z覺m覺z覺 kesti. \\
 +Bu emir, dorudan doruya, arabas覺 yolun kenar覺nda bekleyen birinci ordu kumandan覺 Nurettin Paa'​n覺n az覺ndan geliyordu... Eletik. Bizlere sordu: \\
 +- Nereye gidiyorsunuz?​ \\
 +Misyonumuzu anlatt覺k... \\
 +O zaman daha yumuak bir sesle: \\
 +- Acele etmeyin, bekleyin. Piyade daha hen羹z hen羹z giriyor... Benim arabam覺 takip edin, dedi... \\
 +Yan覺nda kolordu komutan覺 General 襤zzetin al覺lar vard覺. imdi o paalar da nerede?.. O g羹n, bug羹n otuz bir y覺l olmu!.. \\
 +Sert bir adamd覺, rahmetli Nurettin Paa... O sabah o yolun 羹st羹nde, r羹tbeye, yaa bakmadan sa覺na soluna 癟覺k覺覺yordu. Yan覺nda merhum 襤zzetin Paa, souk kanl覺 ve Nurettin Paa'​n覺n asabiyetine biraz hayretle, fakat sinirsiz bir yan g繹zle bakarak susuyordu... \\
 +襤zmir'​in i癟inde \\
 +Nurettin Paa, orada verecei emirleri ve talimat覺 bitirdikten sonra baa, kendi arabas覺na ge癟ti; bizleri de arkas覺na takt覺. 癟 arabal覺k bir katar, 襤zmir'​in i癟ine doru yol ald覺k. Anla覺lan Paa 襤zmir'​deki 羹n羹ne 繹nem vererek ve ac覺kl覺 g羹nlerden kendinde kalm覺 hat覺ralar覺 yenip ge癟mek i癟in oraya ilk girenlerden biri olmak murad覺na ermek istiyordu. O sabah, yolunun 羹st羹ne kim 癟覺ksa, g繹z羹n羹n 繹n羹ne kim ilise arkas覺na ge癟irmek ve kendi behemahal en 繹nde girmek istiyordu. \\
 +Diyelim ki: "O sabah!"​ 羹nk羹, Belkahve'​de o k繹yl羹 arabac覺n覺n da s繹yledii gibi Fahreddin (Altay) Paa'​n覺n s羹varileri ve paa daha d羹n akamdan 襤zmir'​e girmilerdi. O sabah Nurettin Paa'​n覺n girmeye 癟al覺t覺覺 saatten iki 羹癟 saat sonra, d羹n 襤zmir'​e ilk girmi olan s羹vari subay覺n覺 da Kar覺yaka'​da kendi g繹zlerimizle g繹recektik:​ S羹vari Binba覺 erafeddin!.. (imdi merhum) F覺ld覺r f覺ld覺r bak覺l覺, ate gibi bir gen癟... Ya覺z ve t覺knaz; orta boylu... \\
 +ehrin dar sokaklar覺nda ilerledik癟e heyecan覺m覺z art覺yordu... Sevin癟ten 繹yle comu bir halkla kar覺 kar覺ya idik ki!.. \\
 +襤stanbul'​un Mahmutpaa taraflar覺ndaki k羹癟羹k d羹kk璽nlar覺n覺 hat覺rlat覺r d羹kk璽nlarla iki yan覺 癟evrili o sokak h覺nca h覺n癟t覺!.. Hi癟 susmayan el ak覺rt覺lar覺,​ hi癟 durmayan yaygaralar, h覺癟k覺r覺klar... Kad覺n, erkek, 癟oluk 癟ocuk, ihtiyar, gen癟; 襤zmir'​de o semtin kimi varsa hepsi o sokaa d繹k羹lm羹;​ pencerelerden tam覺; damlardan sarkm覺, sel boan覺r gibi s覺ram s覺ram ba覺r覺p alk覺l覺yorlar!.. \\
 +D羹kk璽nlar覺n y羹z羹 g羹l bah癟eleri, gelincik tarlalar覺 gibi y羹zlerce, y羹zlerce T羹rk bayra覺 ile al al... Bayraklar da sabah serinliinin i癟inde, bu insanlar gibi 癟覺rp覺n覺p g繹klere doru dalgalan覺yorlar... \\
 +Bir d繹n羹m yerine geldik ki dar yol b羹sb羹t羹n t覺kand覺. Bir ad覺m daha ileri at覺lman覺n imk璽n覺 kalmad覺... \\
 +O zaman, arabam覺z覺n etraf覺nda bir alk覺 uultusu koptu. Sa覺m覺zdaki,​ solumuzdaki d羹kk璽nlardan ve pencerelerden 羹zerimize rengarenk konfeti saanaklar覺 boan覺yordu;​ g繹zlerimize uzun uzun serpantin \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(51);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​