Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_36 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - II : 36~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - II ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +imekleri 癟ak覺yordu ve balar覺m覺za,​ bitmeyen bir kolonya yamuru ya覺yordu... Salih'​in s覺rma yakal覺 pelerini burada da tesirini g繹stermiti... Kahraman 繹zleyii ve kurtar覺c覺 bekleyii heyecan覺 i癟indeki halk onu g繹r羹nce, b羹t羹n sevgi g繹sterilerini,​ sade giyimli Nurettin Paa'​n覺n arabas覺ndan 癟ok bizim arabaya y繹neltmiti. Salih halk覺n kendi etraf覺ndaki bu 繹l癟羹s羹z cokunluundan dehete gelmi; bu alk覺lar覺 kendi 羹zerine almak istemiyor, sevin癟ten hem alay覺p, hem g羹lerek: \\
 +"- Yok yahu! yapmay覺n, yapmay覺n arkadalar. Ben deilim O!... O daha yukar覺da. Yapmay覺n Allahak覺na"​ diye yalvar覺yor. B羹y羹羹ne yaraacak bir alk覺覺 kendi 羹zerine almak vebalini y羹klenemiyor!.. Heyecandan onunda, bizim de akl覺m覺za gelmiyordu ki pelerini omuzlar覺ndan 癟ekip alal覺m. \\
 +Arabam覺z覺n etraf覺ndaki bu 癟覺lg覺nca ilgiden 繹n羹m羹zdeki Nurettin Paa al覺n覺yor mu idi acaba?.. D羹羹necek ne halimiz vard覺, ne vaktimiz!.. Bizler, sadece bir misk kokulu ve reng璽renk damlal覺 rahmetin alt覺nda ebedilemeye y羹kseliyor gibi bir haz i癟inde idik... Bahtiyard覺k,​ bahtiyar!.. \\
 +Ah! senin emeklerinin,​ zaferlerinin g繹羹nden 羹zerlerimize yad覺k癟a bir cennet bahar覺n覺n eleimsamalar覺 i癟inde bizlere faniliimizi unutturan; al覺nlar覺m覺za,​ sonsuzluun g繹羹ne y羹celmi gibi serinlik ve g羹neine demi gibi ayd覺nl覺k veren o rahmet t羹kenmeseydi;​ 羹zerlerimize hep, hep b繹yle yasayd覺!.. \\
 +Ge癟tiimiz,​ yahut daha dorusu t覺kan覺kl覺ktan kolay aamad覺覺m覺z o yer neresiydi? Ne bilelim; daha 繹nceden hi癟 g繹rm羹l羹羹m羹z yoktu ki... 襤te 襤zmir'​di,​ 襤zmir! G羹zel 襤zmir, can覺m 襤zmir; g羹ler y羹zl羹 襤zmir!.. O kadar!.. Ve baharat kokular覺 ile, mermer璽h簾 kokular覺 ile arkk璽r簾,​ 襤stanbul'​un M覺s覺r癟ar覺s覺v璽r簾 癟ar覺 boyu!.. Kebap t羹ten; tar癟覺n, g羹l suyu kokan 覺l覺k iklimi ile, 癟ocukluumuzdan beri hat覺r覺m覺zda ecdattan miras bir m羹barek 繹rt羹 gibi yay覺l覺 kalm覺 da son y覺llarda g繹zlerimizin 繹n羹nden silinmi bir evvel zaman 襤stanbul 璽lemi: "​Namazg璽h"​!.. \\
 +O k繹eyi 繹yle bin naz, bin niyaz ve bin izaz i癟inde g羹癟 a覺p 繹b羹r yana d繹n羹nce, biraz ileride arabalar durdular... Nurettin Paa kendi arabas覺ndan atlay覺p inince bizler de indik. \\
 +Kap覺s覺 s覺k覺 s覺k覺ya kilitli bir yeil parmakl覺覺n 繹n羹nde topland覺k. Nurettin Paa, o demir parmakl覺klar覺 eip b羹kecekmi gibi, Behram mis璽li bir pehlivan zorlay覺覺 ile sars覺yor; omuzlar覺 ile v羹cudu ile y羹klenerek a癟maya 癟al覺覺yordu. Fakat, demirler 癟繹z羹lm羹yordu. \\
 +"- Oras覺, Tilkilik Camii" dediler. Nurettin Paa, her eyden 繹nce orada secdeye kapanmak istiyordu... \\
 +Tam o s覺rada arkam覺zdan bir yayl覺m atetir balad覺: s羹rekli, 繹fkeli!.. Bir an Nurettin Paa ve hepimiz o a癟覺lmayan kap覺 ve bu dinmeyen at覺 aras覺nda kald覺k... \\
 +Herkes ve Nurettin Paa, ans覺z覺n patlak veren bu iddetli atein, bizim askerlerimiz taraf覺ndan sevin癟 iareti mi, yoksa d羹man pususu mu demek olduunu soruturuyordu. Anla覺lam覺yordu! Ate olanca iddeti ile boyuna devam ediyordu!.. \\
 +Ne ise, camiin kap覺s覺 a癟覺ld覺. Nurettin Paa i癟eri girip iki rekat 羹kran namaz覺 k覺ld覺 ve hemen d覺ar覺 癟覺kt覺... Ate de git gide yat覺m覺t覺... Arabalar tekrar yola koyuldular. \\
 +Daha tenha sokaklardan bir g羹zel meydana 癟覺kt覺k: Tiril tiril yeil hurma yelpazeleri ile beyaz saat kulesi oyadan 繹r羹lm羹 gibi; bir k羹癟羹k zarif mescitle s羹sl羹; irin y羹zl羹 bir Akdeniz T羹rk ehri meydan覺! Bir kenar覺nda da saray覺ms覺 a癟覺k sar覺 boyal覺 konak... Koca mermer avlusu, geni c羹mle merdivenleri ile insan覺n i癟inde bir ferahl覺k ve bay覺nd覺rl覺k tesiri uyand覺ran, hem de yeil pancurlar覺 ile bir yazl覺k b羹y羹k k繹k mahremlii alan sevimli, muhkem bir ta yap覺... \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(51);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​