Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_37 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - II : 37~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - II ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +Nurettin Paa 繹nde, merdivenlerden,​ vali makam覺na 癟覺kt覺. Nefti maroken tak覺mlarla d繹eli; rahat, irin ve serin makam odas覺na girdi. Bizler Paa'​n覺n huzurunda birka癟 dakika kald覺k. Yolumuza devam i癟in m羹saadesini ald覺k. Kordonboyu'​na 癟覺kt覺k. 襤nan覺l覺r gibi deil!.. Birden bire art覺k mavi sular覺n覺n ta i癟lerine ellerimizi sokup okayacak kadar Akdeniz'​in ta k覺y覺s覺nda idik!.. \\
 +Denizin 癟覺rp覺nt覺lar覺 talar覺 yal覺yordu: G繹n羹llerimize,​ iki 羹癟 y覺ld覺r kaybettiimiz nazl覺 bir serinliin b羹t羹n irinliini dolduruyordu! Birdenbire 癟a ve iklim deitirmi gibi sihirlenmitik! O g羹zel g羹l羹mseyiin okay覺覺ndan duyduumuz hazza doyam覺yorduk!.. 襤zmir'​e serinlik salar dedikleri 襤mbat bu muydu? Esme saati balam覺 m覺yd覺? Bilemiyorduk. Sadece, bir sonsuz tazelie kavumu gibi i癟imiz a癟覺l覺yordu! Dinceldiimizi,​ kendimize g羹venimizin artt覺覺n覺,​ itibar覺m覺z覺 yeniden bulduumuzu,​ d羹nyam覺z覺n deitiini elle tutar gibi seziyorduk!.. \\
 +Arabam覺za binip ilerledik. \\
 +Fakat bu 羹癟羹nc羹 襤zmir, ge癟tiimiz 繹teki iki 襤zmir'​den ne kadar ayr覺 bir eydi!.. Venediin Kanale Grande'​si boyundaki kasr覺ms覺 yal覺lar覺 biraz and覺r覺r 羹slupta, gotikle R繹nesans melezi ta ve kunt evler!.. S覺ra ile a癟覺kl覺, koyulu onlar!.. Hep bir hizada!.. \\
 +Bir ikisinin cam cumbalar覺 羹st羹nde yabanc覺 bayraklar: Amerikan, Frans覺z, 襤talyan... Fakat, bayrakl覺 ve bayraks覺z, hepsinde bir susmuluk!.. Daha i癟erlerdeki sevin癟ten ve kaynamadan burada bir zerre yok! Her birinde uzaa, 繹teye bakan, ilgisiz, 癟at覺k, bir d覺 y羹z!.. Ve her biri s覺ms覺k覺 kapal覺!.. irin hoplay覺l覺 denizin yan覺 ba覺ndaki bu boydan boya caddeye 癟繹km羹 覺ss覺zl覺覺n bir eine baka bir yerde rastlamam覺覺md覺r. \\
 +Sabah g羹nei daha oras覺n覺 ayd覺nlatmam覺t覺. Hatta nemli bir g繹lge o 覺ss覺zl覺覺 daha da belirtiletiriyordu:​ K繹t羹 bir i癟y羹ze, tasal覺 bir d羹羹nceye benzeyen; bilmem, bilmem, herhalde benimsemezlii,​ sevinmemilii anlatan bir ey... Ruhlar覺m覺z覺n sabahtanberiki yekp璽re sevincini b繹l羹p s繹nd羹ren bir yabanc覺 soukluk!.. insana, daha ilk g繹r羹te i癟inden: "​G璽vur 襤zmir dedikleri bu mu olsa gerek?"​ diye d羹羹nd羹rten bir ey!.. \\
 +O b繹l羹m羹n, 繹rt羹l羹 pencerelerinin her birinden ya d覺ar覺 bir t羹fek namlusu uzanacak, bir t羹fek kurunu patlayacak 羹z羹nt羹s羹 veren, yahut da d覺ar覺dan i癟eriye bir s羹ng羹, bir namlu uzat覺lacak 羹z羹nt羹s羹 duyan ve sezdiren bir g羹vensiz susmuluk!.. \\
 +Iss覺z, insans覺z, hep b繹yle yerlerden d繹rt yan覺m覺za baka baka ge癟iyoruz!.. Alsancak, Punta gibi s繹zler s繹yl羹yorlar... Onlar nereleri demektir, hen羹z kavrayam覺yoruz!.. yaln覺z dediler ki Fethi Bey oralarda bir yerde ehit edilmi!.. M羹barek bir ruhun varl覺覺, bir an ruhlar覺m覺za semavi bir kanat gibi deiyor... Bu topraklarda T羹rkten bakas覺na "​yaa"​ demeye a癟覺lmad覺覺 i癟in kapat覺lm覺 dudaklar覺, imdi ferah veren sabah r羹zg璽r覺nda tekrar a癟覺lm覺;​ o g羹n yerlere d繹k羹len kan覺, bu sabah T羹rk bayra覺n覺n i癟inde bir g羹l gibi bir daha a癟m覺 g繹r羹n羹yor... Bir b羹y羹k huzurdan, ba覺m覺z覺 eerek, i癟imizi dinleyerek ve g繹zlerimizi silerek ge癟iyoruz... \\
 +Art覺k bir korkun癟 tenhal覺覺n i癟indeyiz. Kulaklar覺m覺za dalardan doru, ovan覺n derinliklerinden doru t羹fek, mitraly繹z, baz覺 da daha uzaktan uzaa top sesleri geliyor... Demek, civarlarda daha u, bu d繹v羹ler oluyor!.. Yol boyunca, urada burada insan ve hayvan cesetleri... Ve ikide bir, tenimize deiyor san覺lacak yak覺nl覺kta kurun v覺z覺lt覺lar覺... \\
 +Bir noktaya geldik ki kemirilmi,​ t羹ketilmi gibi o 覺ss覺zl覺k deirmisi yeniden evlemeye, bah癟elemeye ve kasabalamaya balad覺. Ve bir yanda dev gibi petrol damacanalar覺 denebilecek bir akaryak覺t kamp覺 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(51);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​