Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_38 [2015/07/28 15:50]
cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_38 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - II : 38~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - II ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +heybeti ald覺... Gazometrolar b羹y羹kl羹羹nde beyaz beyaz tanklar; 羹zerlerinde de iri iri kara harflerle "​Shell",​ "​Steaua Rumana"​ gibi s繹zler yaz覺l覺... Bu kamplar覺n kap覺lar覺n覺n 繹nlerinde, gene s羹ng羹leri ileri uzat覺lm覺,​ fakat bu kere 襤ngiliz deniz erleri... Amma bunlar, u Kordonboyu'​na,​ imdi senin yok ettiin yabanc覺 ordusu ilk 癟覺kt覺覺 g羹n, ucuna s羹ng羹 tak覺lm覺 da kar覺s覺ndakinin burnuna dayayacak, g繹z羹ne bat覺racak gibi ileri s羹r羹lm羹 t羹fei ile 襤stanbul'​un Taksim meydan覺nda n繹bet beklerken senin mika arkas覺ndan g繹r羹p ba覺n覺 癟evirdiin ve "​Anadolu'​ya bir ge癟eyim, g繹r羹羹r羹z"​ dediin arkadalar覺ndan ne kadar farkl覺!.. 襤stanbul'​dakiler gibi bizleri yirmi d繹rt saat i癟inde, kendi apartmanlar覺m覺zdan d覺ar覺 uratarak; kap覺lar覺m覺z覺n 繹n羹nde eya denklerimizin ba覺nda bizleri ellerimiz b繹羹rlerimizde bekletirip kendi ehrimizin i癟inde g繹癟menletirmi arkadalar覺ndan,​ imdi bunlar, 癟ok daha terbiye edilmie benziyorlar. 襤te, otomobilimizi g繹r羹nce t羹feklerini omuzlar覺ndan ellerine al覺p, g繹羹slerine g繹t羹r羹p sayg覺 duruu ile bizlere otomatlar gibi selam veriyorlar!.. \\
 +Onlar覺 g繹r羹nce bir defa daha anl覺yoruz: Sen kimsin ve ne demeksin!.. \\
 +Bunu yaln覺z bu yabanc覺 selam durular覺ndan deil, as覺l birka癟 dakika sonra, i癟ine vard覺覺m覺z yeni bir T羹rk ehrinden sor. \\
 +... \\
 +Kar覺yaka'​da \\
 +Oh... O ne tarife s覺maz sevin癟!.. Biraz 繹nce somurtkan sessizlii 繹n羹nden -g繹n羹llerimizi paslanm覺 bir han癟er burkar gibi- ge癟tiimiz o boydan sonra imdi denizi, g羹nei tekrar bizden olmu bir iklime, bar覺m覺za bas覺p ruhundan 繹peceimiz gelen bir iklime, bu sabah覺n ilk tar璽vetinde g繹r羹p i癟imize sindirmi olduumuz iklime benzer bir iklime yeniden kavuuyoruz!.. Gene her yan bir g羹l ve gelincik ovas覺 gibi al al... Ve bu sefer daha engin; daha sayfiyemsi; daha tekell羹fs羹z!.. \\
 +Masmavi denizin 繹n羹ndeki o g羹listan覺n i癟inde beyaz malahlar覺,​ beyaz ba繹rt羹leri ile sokaklara d繹k羹lm羹 Kar覺yakal覺 han覺mlar!.. Hepsinin p覺r覺l p覺r覺l y羹zleri, g繹zleri, beyaz beyaz dileri, oh ne g羹zel, tatl覺 bir nisan havas覺 gibi g羹l羹ms羹yor!.. \\
 +Onlar, ak g羹vercin kanatlar覺 癟覺rp覺覺r gibi nazl覺 eller 癟覺rp覺yorlar. Ainas覺 olduumuz nazik bir edan覺n ruha deer irinlii ile bizlere bak覺p bak覺p uzaktan bir eyler, bir eyler s繹yl羹yorlar. Mendiller sall覺yorlar,​ 癟i癟ekler at覺yorlar... \\
 +Meer s繹z羹n羹 ezber bilip de ne demek istermi anlayamad覺覺m覺z m覺sran覺n manas覺n覺, o sabah o neeli g羹l羹mseyiler,​ bir sevgilinin bir daha g繹nl羹m羹zden 癟覺kmayacak y羹z羹 gibi, ta can evimize naketmiler... \\
 +imdi, o saadetin hat覺ras覺, m羹ebbet bir kavuman覺n ilk an覺 gibi h璽l璽 i癟imde en, akrak, k覺vrak 癟覺nl覺yor:​ \\
 +"​Kar覺yaka'​da 襤zmir'​in g羹l羹!"​ \\
 +O g羹l羹 o g羹n birka癟 saat doyamadan, ayr覺lamadan,​ imrene imrene nas覺l koklad覺kt覺! Ayar elinden geri al覺p gene bize sunduun o g羹l ne deerde imi, sana minnet duyarak, nas覺l ta i癟imizden anlam覺t覺k!.. \\
 +B羹t羹n o yollar覺, b繹yle bin nee ve bir tek bekleyi i癟inde g繹rd羹k: Seni bekleyi. Bu m羹jdeyi onlara, cierlerine ald覺klar覺 hava, senin getirdiin o h羹rriyet sunuyordu... \\
 +... \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(51);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​