Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_41 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - II : 41~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - II ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +襤zmir'​de kendi muhitinde i癟in i癟in 癟al覺m覺,​ tan覺nm覺,​ son nefesine kadar talebe yetitirmi,​ b羹y羹k insan ruhlu bir doktordur. al覺kuu'​nu yazm覺 olan覺n babas覺d覺r. Fakat, Osmanz璽de'​nin hakk覺 varm覺. 襤zmir ger癟ekten Nuri Bey enitemi bir ba覺ndan bir ba覺na tan覺mayacak kadar b羹y羹km羹! Bilmeyerek ben de takdir eksikliinin m羹balaas覺na d羹m羹t羹m"​ diye d羹羹nd羹md羹... \\
 +O sabahtan birka癟 g羹n sonra 襤zmir'​e gelen Osmanz璽de Hamdi'​yi Kar覺yaka'​da g繹rd羹羹m zaman bile o sabah i癟imden ge癟mi olan覺 ona a癟覺klamay覺,​ onu selamlay覺p ona tebrikte bulunmay覺 kendime yediremiyordum. \\
 +Aradan y覺llar ge癟ti. Ben mebustum; o deildi. Bir g羹n gene Ankara'​da rastlat覺k. Ona elimi uzat覺p selam verdim: \\
 +"- Senin hakk覺n varm覺"​ dedim. \\
 +O da elimi s覺karak ve eskisi gibi k覺sa k覺sa g羹lerek: \\
 +"- Yapma can覺m! H璽l璽 m覺 o dava" dedi. \\
 +Aziz dostum bu eski eyi otuz y覺l sonra bu kadar teferruat覺yla burada tazelediimden dolay覺 sak覺n bana gene g羹cenmesin! \\
 +Benim maksad覺m 襤zmir sevgisinin bir 襤zmir 癟ocuu y羹reinde y羹ksek Anadolu yaylas覺nda sava ve ayr覺l覺k y覺llar覺nda nas覺l h覺r癟覺nlat覺r覺c覺,​ nas覺l onmaz hasret yaras覺 a癟m覺 olduuna misal vermektir. \\
 +... \\
 +Ben o pencerenin 繹n羹nde ve 襤zmir'​in kar覺s覺nda sigaram覺n duman覺n覺 savurarak 繹yle, kendi ba覺ma bir zevk ve mur璽kabe an覺 ge癟irirken i癟eride han覺mlar, beyler, durmadan 癟al覺覺yorlard覺. Sana bu evi, bilsen ne kadar canla bala haz覺rl覺yorlard覺:​ Her buca覺n覺 g繹zlerinden bile sak覺na sak覺na ... Kararlat覺rm覺lard覺 ki mutlaka bu eve inesin. oktand覺r hasretlisi kalm覺 olaca覺n denizin birka癟 g羹n ta yan覺nda yaayas覺n;​ sabahlar覺 g繹zlerini a癟ar a癟maz, kurtard覺覺n 襤zmir'​i batan baa kar覺nda g繹resin. Sular覺n覺n f覺s覺lt覺lar覺n覺 duya duya, p覺r覺lt覺lar覺n覺 g繹re g繹re kahveni, sigaran覺 i癟esin; g繹nl羹n羹 tazelendiresin... Koyda mart覺lar gibi bir k繹eden bir k繹eye gidip gelen beyaz gemilere bak覺p ferahlanas覺n... Geceleri siyah sulara uzun uzun vuran p覺r覺lt覺lar覺 seyredip keyiflenesin!.. \\
 +襤zmir, bununla, bar覺nda sapl覺 kalm覺 ac覺 bir hat覺ras覺n覺 silsin; hakk覺n yerini bulduunu g繹rerek izzeti nefsinin onar覺ld覺覺n覺 bilsin, saadet duysun... 羹nk羹, yabanc覺 kral 襤zmir'​e geldii vakit a覺r覺 takdisler ve tak覺n g繹sterilerle bu eve indirilmi... Bu, T羹rk 襤zmir'​in bar覺na sapl覺 ukde kalm覺... imdi ama癟 ediniyorlard覺 ki Kud羶munla oras覺 ar覺ns覺n... \\
 +Ne vakit terif edeceini bizlere soruyorlard覺. Kesin bir ey s繹ylemiyorduk. 羹nk羹, d羹n akam bu ehre giren s羹vari zabitlerimizle ve b羹y羹kleriyle g繹r羹melerimizden u d羹羹nceyi ediniyorduk ki 襤zmir gibi geni yerde hen羹z piyade ve top癟u kuvvetleri gelip yerlemeden,​ inzibat salanmadan terifin erken, tehlikeli, imk璽ns覺z olur... Bunun i癟in en azdan daha d繹rt be g羹n beklemek gerek... \\
 +Kar覺yakal覺lar ise o evde, sen hemen yar覺m saat sonra gelecekmisin gibi, telal覺 癟al覺覺yorlard覺. \\
 +... \\
 +G繹rd羹klerimizi,​ duyduklar覺m覺z覺 sana arzetmek 羹zere, bir de Nurettin Paa'​ya 繹nceden bildirmek ve d羹羹ncesini almak i癟in hemen otomobilimize atlad覺k. Kar覺yaka'​n覺n sevgi g繹sterileri i癟inden nee ile a覺p \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(51);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​