Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_42 [2015/07/28 15:50]
cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_42 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - II : 42~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - II ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +gene, uzakl覺 yak覺nl覺 silah sesleri, kurun v覺z覺lt覺lar覺 akseden tenhal覺klara dald覺k. Bir an 繹nce Nif'e varabilmek i癟in otomobili h覺zla konaa doru s羹rd羹k. \\
 +H羹k羹met meydan覺nda olaan羹st羹 kalabal覺k g繹rd羹k... G繹rd羹k ki halk覺n galeyan覺 yeniden yeniye perde perde y羹kselmektedir!.. Arabam覺za g羹癟 yol a癟t覺rabildik. Konaktan i癟eri girdik. Bakt覺k, alt kat覺n avlusunda da olaan羹st羹 bir gelen giden birikintisi var!.. \\
 +Yukar覺 sofaya 癟覺kt覺k. Sabahleyin bo bir meydan gibi sessiz b覺rakt覺覺m覺z sofada imdi y羹z kiilik mi? Daha 癟ok kiilik mi? B羹t羹n o koca meydan覺 boydan boya kaplayacak b羹y羹kl羹kte bir sofra kurulmu. \\
 +襤zmir'​in tertemiz giyimli kibar aile delikanl覺lar覺 sevin癟 ve sayg覺 i癟inde kouarak kahraman misafirleri ellerinin emeiyle a覺rlamaya can at覺yorlar. \\
 +襤zmir'​i terifin \\
 +Hayretler i癟inde kalarak anlad覺k ki, art覺k arzedilecek eyimiz kalmam覺. 羹nk羹 sen ve arkadalar覺n kararg璽hlar覺n覺zla birlikte 襤zmir'​i terif buyurmusunuz... \\
 +Konutuklar覺m覺z:​ \\
 +- Ne yapal覺m, ne dedikse dinlemedi. Bir an 繹nce 襤zmir'​e girmek diledi"​ dediler. \\
 +Uurlu kademli olsun demek i癟in huzurunuza girmeye bile imk璽n bulam覺yorduk. 羹nk羹 bembeyaz giyimli, baa癟覺k ecneb簾lerin biri sizlerin bulunduu odaya girip biri o odadan 癟覺k覺yordu! Bunlar, d羹n Salihli ve Turgutlu aras覺ndaki yol 羹st羹nde askeri murahhaslar覺n覺 g繹remediin b羹y羹k devletlerin konsoloslar覺 idi. \\
 +imdi art覺k o konsoloslar覺n,​ ehre senin zaferle girdiini kendi g繹zleriyle hayretler i癟inde g繹rerek, sana sayg覺 ile derin selamlar vererek ve a覺z dolusu tebrikler sunarak huzurunda boy eip tasdik etmekten ve kendi dairelerine d繹ner d繹nmez de b羹y羹k keyfiyeti devletlerine kula癟 kula癟 ifrelerle arzetmekten baka yapacaklar覺 kalmam覺t覺!.. Onlar覺n ziyaretleri uzun s羹r羹yordu. yle ki: Senin erefine 襤zmir'​in verecei ilk ziyafet i癟in mini mini ipek bayraklarla,​ 癟i癟ekten 癟elenklerle renk renk bah癟e 繹bekleri gibi donat覺l覺p 羹zerlerindeki mine par覺lt覺l覺 kay覺k tabaklara konmu yemeklerin boydan boya dizilmesi tamamland覺覺 halde, sizlerin sofraya buyurman覺z覺 geciktiriyordu. \\
 +D覺ardan alk覺, senin dilinde ve yabanc覺 dilde kutlay覺 sesleri birbirine kar覺arak c羹mle merdivenlerinden yukar覺 iddetli bir r羹zg璽r uultusu gibi vuruyordu. Sofadan g繹zle g繹r羹lmese bile anlay覺la biliniyordu ki Konak meydan覺na halk y覺覺n y覺覺n, dalga dalga, art arda, 羹st 羹ste birikiyor ve bu halk覺n aras覺ndan uzun uzun esir kafileleri ge癟iriliyor. \\
 +Tam: "​Yemee buyurun"​ denilecei anda bir top ve mitraly繹z yayl覺m覺d覺r balad覺!.. Konsoloslar 癟ekilip gitmilerdi. Yaverler, kararg璽h zabitleri, ellerinde k羹癟羹k k羹癟羹k k璽覺tlarla,​ ara s覺ra da harita paftalar覺 ile h覺zl覺 h覺zl覺 gelip gitmeye balad覺lar. Sofa yava yava tenhalam覺t覺. Ortada, ilgili ve vazifeli subaylardan baka hemen hi癟 kimse kalmam覺t覺. Ziyafet meydan覺 birdenbire adeta kararg璽h meydan覺 olmutu. D羹羹n evi enlii birden bire adeta hasta tedavisi evi sessizliine b羹r羹nm羹t羹. 襤te, bizlere Kar覺yaka'​daki subaylar覺m覺z覺n,​ tehlikesini s繹yledikleri ey bag繹stermiti. 襤zmir, ard覺ndan kuat覺lm覺t覺;​ 繹n羹nde de Kordonboyu'​nca ara s覺ra yabanc覺 torpidolar yat覺yordu; daha a癟覺klar覺nda da o koca z覺rhl覺lar!.. \\
 +Pusuya m覺 d羹羹r羹lm羹t羹k?​ \\
 +Sen, arkadalar覺n ve kararg璽hlar覺n覺z tam zaferin 羹st羹ne el koyduunuz anda talihin zulm羹ne mi kurban gidiyordunuz?​ Kendinizi bu acele ile bu atee atacak ne vard覺! \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(51);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​