Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_43 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - II : 43~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - II ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +Top, t羹fek bir, bir bu癟uk saat boyu, hem de gittik癟e sizlerin bulunduunuz yere yakla覺yordu!.. \\
 +Hi癟birimizin y羹z羹n羹 g繹rmeye imk璽n yoktu. Makam odas覺na kapanm覺t覺n覺z;​ sadece gen癟 zabitler, imdi her biri korgeneral orgeneral olmu kurmay subaylar覺, acele ve sessiz bir g繹r羹n羹p bir kayboluyorlar. Aa覺daki arabalardan birine atlay覺p 繹telere emirler g繹t羹r羹yorlar;​ 繹telerden haberler getiriyorlar... Sabahtan beri 襤zmir 羹zerine ak覺p gelen piyadeler, imdi gerisin geri d繹nd羹r羹lerek o dalar覺 sarmaya m覺 g繹nderiliyordu?​ Ne oluyordu? yle ise izmir'​i hangi kuvvetlerimiz koruyacakt覺?​ D羹羹n evinde cinayetli bir vaka bag繹stermi gibi ortal覺覺 bir ac覺 d羹羹nce alm覺t覺! 襤癟eri kimseyi alm覺yordunuz!.. \\
 +D覺ar覺 hi癟biriniz 癟覺km覺yordunuz. Sofralar, yemekler, yemiler, 癟i癟ekler olduklar覺 yerlerde unutulup kalm覺t覺! Hizmet heveslisi 襤zmir delikanl覺lar覺 nezaketle aa覺 kata indiriliyorlard覺... Top g羹r羹lt羹leri,​ t羹fek yayl覺mlar覺 art覺yordu. Seni ziyarete gelmi de bu i 癟覺k覺nca huzuruna giremeyip sofada beklemeye kalm覺 ve birden patlak veren durumu kavrayamam覺 ecnebilerden bir ikisini g羹ler y羹z g繹stererek orada lafa tutuyordum. D羹n akam kendin buyurmutun ki 襤zmir'​e girdiimizde seni g繹rmeye ecnebiler gelecek olurlarsa ben onlarla 繹nceden g繹r羹eyim;​ intibalar覺n覺,​ d羹羹ncelerini 繹reneyim ve sana bildireyim... \\
 +O arada kap覺dan y羹z羹n羹 g繹rd羹m. B羹t羹n o d覺 durgunluuna ramen belli idi ki sinirlisin! Olan biten ilerden titizleniyorsun. Anla覺l覺yordu ki sofada tan覺mad覺覺n y羹zleri senin g繹rmenden, daha dorusu o y羹zlerin o anda seni g繹rmesinden holanm覺yorsun! Bana hi癟bir defa o kadar y羹ksek sesle konutuunu duymam覺t覺m! zerime korkun癟 g繹zlerini a癟t覺n. Sert, elinle o ecnebileri iaret ederek bana: \\
 +"- Bunlar覺n burada ne ileri var, efendim... Ne diye buralarda duruyorsunuz ve konuuyorsunuz?"​ diye sordun. \\
 +- Kimdirler tan覺mam. Huzuru devletinize girmek 羹zere buraya al覺nm覺t覺lar. 襤 癟覺kt覺; burada kald覺lar. Aa覺 indiremezdim. Bana b繹yle bir vazife verilmi deildir. D羹n akam emir buyurmutunuz ki bu t羹rl羹 gelenler olursa ben onlarla konuay覺m;​ o emrinizi ifa ediyordum."​ \\
 +Bakt覺m kap覺y覺 kapay覺p i癟eri 癟ekilmitin. G繹zlerim dolu dolu oluyordu. 襤nmekle durmak aras覺nda bir ac覺 teredd羹t ge癟irdim. \\
 +Subaylar gene hep giriyor, 癟覺k覺yordu. Fakat top, mitraly繹z sesleri azal覺yordu. Anla覺lan iyi haberler geliyordu. \\
 +Zannederim, yaverin Muzaffer (K覺l覺癟) o ara geldi. \\
 +- "Paa hazretleri sizi rica ediyor"​ dedi. Sessiz ve biraz k覺rg覺n i癟eri girdim. Hi癟bir ey olmam覺 ve ge癟memi gibi bir neeli Mustafa Kemal'​in huzurunda idim. Bana, olan biteni anlat覺yordun. \\
 +- Hepsi 癟evrilip tutuldu. Mesele kalmam覺t覺r. Bunlar meer bizim 襤brahim'​in 繹n羹nden ka癟覺yorlarm覺"​ dedin. \\
 +Sonra g羹l羹mseyerek:​ \\
 +- "​Bilesin;​ meseleydi, yani... Onlar bilmeden bizi bast覺rabilirlerdi"​ dedin. \\
 +Biraz 繹nceki h覺r癟覺nl覺覺n覺n sebebi bu s繹zlerinden anla覺l覺yordu. Seni 羹zen bir i, zihnini kurcalarken ilk kar覺na 癟覺kan, naz覺n覺n ge癟tiklerine zehrini bu t羹rl羹 癟覺k覺malarda bulunarak d繹kmek 璽detin olduunu senin mizac覺n覺 iyi tan覺yanlar bilirler. Ben ona, kendimde ilk defa tesad羹f ediyordum. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(51);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​