Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_45 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - II : 45~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - II ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +ayaklar覺na bas覺p s覺ralar覺n覺 bozarak, birbirlerini iteleyip kakarak ve hep senin ad覺n覺 tekrar tekrar s繹yleyerek,​ kendi dillerinde senin i癟in "​yaa"​ ba覺r覺yorlard覺... Yorgunluktan,​ s覺caktan, susuzluktan,​ 羹rkmekten kurumu, bitkinlemi,​ iniltilemi,​ h覺r覺lt覺lam覺 gibi o ses, o uk羶betin sesi bu dinmeyen uultu dalgas覺n覺n aras覺ndan zaman zaman uzaklara 癟arpan su serpintisi tozlar覺 gibi bir eydi!.. \\
 +Seni boyuna alk覺layan ve balkona 癟a覺ran uultu dalgas覺 ise sen balkonda g繹r羹n羹r g繹r羹nmez bir 癟覺lg覺n f覺rt覺nan覺n en ahlanm覺 zaman覺ndaki ba覺r覺malar覺n覺 and覺r覺yordu... Sen bu hale, ba覺nla hafif癟e selam verip, sessiz bak覺yordun... G羹nlerdir b羹t羹n ge癟tiin yollar 羹st羹nde senin etraf覺nda kopan b繹yle alk覺 ve sevgi boralar覺n覺n t羹kenmez cokunluuna dayanmak sava yorgunluklar覺na g繹羹s germek kadar zordu. Zarif yap覺n bunca a覺rl覺覺 nas覺l 癟ekebiliyordu!.. \\
 +襤nce 癟elimli v羹cudunda biz fanilerin tasar覺s覺na bile s覺mayacak 癟etinlikte bir kuvvet; sinirlerinde her dayan覺kl覺覺 a覺nd覺racak g羹癟te bir salaml覺k;​ iradende her h羹km羹 alt edecek bir 羹st羹nl羹k gizli idi. Senin as覺l yap覺n, bu bizlerin g繹z羹ne g繹r羹nen geni g繹羹sl羹 nazik endam覺n deildi; bizlerin ak覺llar覺m覺z覺n bile eremeyecei bir dokudan kurulmu ve ite o g羹n 襤zmir'​in h羹k羹met meydan覺nda olduu gibi ancak ara s覺ra, belirtisi ile bir an g繹zlerimize 癟arpar ve d羹羹ncelerimizi kamat覺r覺r bir ruhtu... \\
 +Hepimizden duygulu ve -ite can覺n覺 atee atmandan, u biraz 繹nce urad覺覺n sar覺l覺p kuat覺lma tehlikesinden de belli- hi癟 羹phesiz ki hepimizden cokun olduun halde, ara s覺ra ba覺nla ve birka癟 defa da elinle pek nazik癟e selamlad覺覺n halk覺n kar覺s覺nda kendi heykelin gibi s羹k羶netle duruyordun. Heyecan覺na o kadar h羹km羹n ge癟iyordu! \\
 +... \\
 +襤zmir'​in hediye ettii otomobil \\
 +G羹ne 覺覺覺n覺n alt覺ndaki p覺r覺l p覺r覺l Akdeniz gibi kar覺nda sevin癟ten kamam覺 halk覺n uuldatt覺覺 o meydan覺n bir kenar覺ndan kona覺n kap覺s覺na doru bir b羹y羹k 癟i癟ek ve kurdele demetinin ilerledii g繹r羹ld羹. B繹yle s繹ylersem, sana ger癟ekten bir b羹y羹k buket sunulacak san覺l覺r. Hay覺r! Bir gelin evine g繹nderilen bir muazzam 癟i癟ek sepeti ta覺r g繹r羹n羹te bir gerd羶ne demeliyim. Yok, yok! Ne oydu, ne buydu! Bir a癟覺k otomobildi o... Bilmem ki, belki de deildi!.. 羹nk羹 tekerlekleri her aral覺k 癟ubuuna kadar k覺rm覺z覺 beyaz kurdele sar覺l覺; kenar 癟emberlerinin 羹zerleri de tekmil g羹zel g羹zel noktalar gibi k羹癟羹c羹k pembe g羹llerle bezenmi. n羹, yanlar覺 ve arkas覺 hep 繹yle!.. Bir y羹r羹yen g羹l bah癟esi idi o... G羹nee y繹nelecek bir muzaffer Apollon efsanesi ar'​覺 deil, melek羶ta aacak bir g羹l bah癟esi!.. Ve i癟inde, bir t繹ren i癟in s羹slenmi bir mektepli k覺z gibi, ba覺, s覺rt覺 al beyaz kurdelelerle bezenmi bembeyaz bir kuzu!.. \\
 +Eer, bu g繹r羹n羹羹n g羹zelliini imdi burada gerei gibi anlatam覺yorsam eksiklik bendedir. Eer b繹yle yirminci y羹zy覺l otomobilinin 羹st羹nde oyuncaklat覺r覺lm覺 bir ak kuzulu ravza manzaras覺n覺 irin bulacak ve g繹sterecek bir zevk sap覺kl覺覺na d羹t羹m san覺l覺rsa yersiz olur! Eer 襤zmirlilerin b繹yle 繹zentili bir s羹s merak覺 pek zevk okay覺c覺 say覺lmazsa,​ yanl覺 edilmi olur! 羹nk羹 o g羹n o meydan覺n k羹kreyen inan覺 ve alk覺覺 繹n羹nde bu gerd羶nenin bir kenardan b繹yle 癟i癟eklerle,​ kurdelelerle donanm覺 a覺r a覺r 癟覺kageliinde ger癟ekten bir timsal meh璽beti vard覺: Art覺k makinelii hi癟 belli kalmam覺; bahar覺n 癟i癟ekli kuca覺 haline getirilmi o araba, 襤zmir'​i kurtaran覺n ayaklar覺 ucuna o ehir halk覺n覺n sevgisini bir g羹l bah癟esinin esini gibi sunup muzaffer babuun imdiden sonraki yolunu hep b繹yle g羹l g羹listan g繹rmek dileini O'na belirtmek istemi olmas覺n覺n timsali idi!.. \\
 +襤癟indeki o irin kuzu da, senin yoluna kan覺 biraz daha d繹k羹lmekle sana selamet salayaca覺na inan balanm覺 bembeyaz bir masumluk 癟i癟ei idi... \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(51);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​