Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_47 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - II : 47~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - II ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +d羹rb羹nler,​ merakla kouup arkaya birikiyorlar;​ n繹bet癟i olanlar覺 da bulunduklar覺 yerde kaskat覺 selama duruyorlar. \\
 +G繹zlerinin 繹n羹nden ans覺z覺n ge癟en bu atl覺, m覺zrakl覺, flamal覺 ve 癟i癟ekli debdebenin ne demek olaca覺n覺 birden bire o kadar 癟覺karam覺yorlard覺 ki, gemilerinin sancaklar覺n覺 kimi ta neden sonra ancak ard覺n s覺ra selam i癟in indiriyorlard覺! Fakat senin araban覺n 繹n羹ndeki, ard覺ndaki atlar覺n tenha parkeler 羹zerinde k覺v覺lc覺mlar sa癟an nallar覺, o susmu ev y羹zlerine 癟elik akislerini dalga dalga 癟arpt覺ra 癟arpt覺ra kendilerini iittiriyorlar,​ gidiyorlard覺. O g羹n, zaferinin biricik g繹sterisi, Kar覺yaka'​daki evine doru ite bu azametle ilerleyiindi. \\
 +... \\
 +Dalardan doru art覺k b羹t羹n ordunun yollar ve ovalar uzunluunca s繹k羹n ettii, 襤zmir i癟lerine ak覺n ak覺n girmeye balad覺覺 ve hatta art覺k k覺s覺m k覺s覺m Kordonboyu'​na varmakta olduu g繹r羹l羹yordu. \\
 +O g羹nden bir iki hatta sonra, seninle g繹r羹mek 羹zere 襤stanbul'​dan 襤zmir'​e gelecek olan Frans覺z y羹ksek komiseri General Pelle, G繹ztepe'​de misafir kald覺覺n Muammer Uaki'​nin beyaz k繹k羹ndeki alt kat salonunda seninle m羹lakat ederken o salonun 繹n羹ndeki mermer tara癟ada bizlerle konuan g羹ler y羹zl羹, tatl覺 s繹zl羹 ve a覺r bal覺 Amiral D羹menil'​in bizlere s繹yleyecei u: \\
 +"On d繹rt g羹n i癟inde hem y羹z k覺rk, y羹z elli bin kiiden fazla bir orduyu yok etmesi, hem de be y羹z elli kilometrelik bir yolu s羹varinin on g羹nde amas覺, askerlikte nadir g繹r羹lm羹 bir eydir; a覺lacak bir h覺zd覺r bu. \\
 +Hele piyadenin de ayn覺 g羹nde 襤zmir'​e varabilmi olmas覺, daha a覺lacak eydir. Fakat en a覺lacak udur ki develer ve kan覺lar da beraberdi"​ s繹zleri, ite o akam sen, Kar覺yaka'​ya doru giderken g繹zlerinin 繹n羹nde 襤zmir'​e akan canl覺 ger癟ekti. \\
 +O dalardan Kordonboyu 羹zerine o nehir gibi uzun ak覺覺n i癟inde yayalar, yayalar, yayalar; atl覺lar; top arabalar覺 ve toplar; seyyar hastaneler; yayl覺lar, kan覺lar; b繹r羹 癟繹k羹k 繹k羹zler; mekkarecilerine kafa tutan kat覺rlar; homurdan覺r gibi salyalar ak覺ta ak覺ta havaleli ve teennili y羹r羹yen t羹rl羹 癟覺ng覺rakl覺 develer; koyu toza bulanm覺 Berlieler, tekneleri ezilmi, b羹z羹lm羹,​ aarm覺, tenteleri y覺rt覺k p覺rt覺k sarkm覺 Fordlar; Cihan Sava覺'​ndan arta kalm覺 g羹r羹lt羹l羹 Mercedes'​ler!... Bunlar as覺rlar aras覺 bir ta覺t tarihi alb羹m羹n羹n dikii s繹k羹lm羹 yapraklar覺 gibi hep birden bir r羹zg璽r覺n,​ senin: "襤lk hedefimiz Akdeniz"​ buyruunun h覺z覺 繹n羹ne kat覺lm覺lar:​ ka癟 g羹nd羹r, ard覺 aras覺 kesilmemi bora gibi y羹r羹y羹lerinin son konak ba覺na ite iniyorlar! \\
 +M覺zrakl覺 s羹vari b繹l羹kleri aras覺nda 癟i癟ek bah癟esi gibi donanm覺 otomobilinin i癟inde, birden bire g繹zlerinin 繹n羹nden u ge癟enin kendilerini 襤zmir'​e,​ Akdeniz'​e ulat覺rm覺 Bakumandan Gazi Mustafa Kemal olaca覺n覺 o k覺talar tahmin ediyorlar. O mehabetli ge癟ie, s覺rtlar覺ndaki t羹feklerinin,​ 癟antalar覺n覺n,​ a覺rl覺klar覺n覺n toz topraa b羹r羹nm羹 y羹k羹 alt覺ndan yorgun arg覺n bak覺yorlar;​ ellerinin tersiyle al覺nlar覺ndan ald覺klar覺 terleri yere 癟al覺yorlar ve birden bire keyfe gelmi bir yayl覺m sesle hep bir a覺zdan sana: "ok yaa, 癟ok yaa" diye ba覺r覺yorlar!... \\
 +Bu en ba覺r覺lar 繹ylesine din癟ti ki mevkibinin atlar覺ndaki nal seslerini bast覺r覺yordu:​ uultular覺 yerden kalkan tozlarla birlikte havaya savruluyor; g繹羹, 覺覺kl覺 bir ses duman覺 ile dolduruyordu! \\
 +... \\
 +Taarruz balamazdan 繹nce Akehir'​e doru yola 癟覺kt覺覺n i癟in belki kendin g繹rmemisindir. Fakat d繹rt be g羹n sonra, ard覺n s覺ra yola 癟覺kanlar, daha Polatl覺'​dan Cihanbeyli'​ye doru y羹ksek yaylan覺n sabah \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(51);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​