Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_48 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - II : 48~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - II ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +serinliinde giderlerken,​ g繹zlerinin 繹n羹nde ge癟enlerden anl覺yorlard覺 ki zafer, Orta Anadolu'​nun ge癟 bahar覺 gibi i癟in i癟in hafiften, amma "​essah"​tan yeeriyor. zerine eski p羹sk羹lerden tente 癟ekmi, ba覺na g羹l gibi bayrak asm覺 her kan覺 ki rast gelirsin, bir zafer tak覺na benziyor... Art覺k sadece 癟emeleri h璽l璽 konuan, fakat 癟ounun insanlar覺 susmu, Sakarya Harbi kurban覺 k繹ylerimizde bile bir silkinme g繹ze 癟arp覺yor... O k繹ylerden birinde bir 癟emenin ba覺nda yal覺ca bir kad覺n g繹rd羹m: S覺rt覺na bir torba y羹klenmiti. Torban覺n az覺ndan iki 羹癟 yalar覺nda bir olan 癟ocuun ba覺 g繹r羹n羹yordu. Kad覺n o s覺cakta bu y羹kle birlikte suya eilmiti... \\
 +- ocuu yere b覺rak da rahat i癟sene!..."​ dedim. Elinin tersi ile sildii az覺ndan 癟enesine doru sular s覺zarak: \\
 +"- Aah! o benim bi denecik torunum. Oca覺m覺z覺n 覺覺覺... Babas覺 ilerde cephede... D繹nenecen bebesi benim boynuma bor癟... Ordan indirmem"​ dedi. Bu b羹y羹kl羹e hayran kald覺m. \\
 +- Ya i uzun s羹rerse?"​ diye sordum. \\
 +"- Olsun... Onun oras覺n覺 biz bilemeyiz gayr覺... Allah etsin, k覺sa s羹rs羹n"​... Dedii doru idi. \\
 +襤lerilerde neler olmaktad覺r;​ orta yaylada hen羹z bir bilen yoktu. yleyken, nas覺l anlatmal覺, havadan bile hissediliyordu ki bir davranma, bir ayaklanma, bir y羹klenme var. G繹n羹llere daha imdiden, nedir a癟覺k癟a s繹ylenemez amma bir ferahl覺k yay覺lm覺;​ g繹zlere hayaller beliriyor ve y羹zlere g羹l羹msemeler geliyor. Daha Polatl覺'​dan;​ ne? ne? Daha, "Ey gaziler"​li,​ "​Sivastopol 繹n羹nde"​li Ankara eteklerinden seziliyordu ki kazan覺 ve kurtulu saati gelmitir. \\
 +Ankara'​n覺n ta覺na bak \\
 +G繹zlerimin ya覺na bak \\
 +diye bar bar ba覺rarak Kaya yolunu tutturanlar kalmam覺! 襤nsan Sakarya'​ya 癟ekili zaman覺ndan beri Eskiehir'​den Ankara'​ya g繹癟m羹 ve istasyonun bir k繹r hatt覺 羹st羹nde "​L羹tfiye"​ (1) mahallesi ad覺 alarak kenara 癟ekilmi kara furgonlarda bile bir davranma haz覺rl覺覺 seziyordu... Senin elinde ve buyruunda 繹yle uur var... \\
 +Evet, evet; daha tee arkalardan b羹t羹n Anadolu yaylas覺, 繹nce ufak su s覺z覺nt覺lar覺 gibi bir bahar k覺m覺ldan覺覺na ve filizleniine balam覺;​ insan, erkek, kad覺n, 癟ocuk, at, eek, kan覺, yayl覺, -bitmez t羹kenmez bir kar覺nca dizisinin, deliinden 癟覺k覺p d羹羹n羹ne gidii gibi- her biri, ne bulgusu varsa elinde, s覺rt覺nda, ileriye doru ta覺yor. Y羹r羹y羹 var, y羹r羹y羹! \\
 +Cihanbeyli ile Azar覺k繹y aras覺nda, tapal覺 tapas覺z mermiler dolu ve her ray deitirite l覺k l覺k 繹t羹p patlamak tehlikesine a癟覺k bir t覺k覺r t覺k覺r sars覺l覺la giden k羹癟羹k dekovilde; o vakit 襤smet Paa'​n覺n dedii gibi: "Garp cephesini geriden besleyen o tek k羹癟羹c羹k ah damar覺nda, o tek medeniyet yolunda",​ 羹st羹 a癟覺k furgonlar覺n frenci yerlerinde yolculuk etmi olanlar da... \\
 +Azar覺k繹y istasyonunda,​ meydanda 繹yle da gibi y羹kselmi mermi y覺覺nlar覺 aras覺ndaki 癟ad覺r覺n覺n 繹n羹nde akl覺n覺 oynatm覺 gibi bir aa覺 bir yukar覺 gezinip: \\
 +"- 襤leride neler oluyor, neler bitiyor, ancak h羹da bilir! Lakin bence vallahi billahi bu sefer muhakkak zafer var. Neden diyecek olursan覺z, e efendim, bak imdi 繹n羹n羹z s覺ra, s覺rtta ta覺n覺rken el bombas覺 dolu iki sand覺k kazara yere d羹t羹. Dehettir bu! Onlar bir ate alsalard覺, bak beyim bak, u etraf覺m覺zdaki cephane y覺覺n覺na! Bu dere tepe hep patlayacakt覺;​ u癟acakt覺! \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(51);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​