Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_49 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - II : 49~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - II ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +Bunlar ni癟in biriktirildi idi? Kurtulu i癟in... Halbuki ite bir patlasa, maazallah, ordunun hareketi kesilecekti! Milletin bu kadar paras覺, bu kadar can, haydi hepsini b覺rak, milletin 羹midi, aman Allah, berhava olup gidecekti! \\
 +Sand覺klar yere d羹t羹; birinden iki bomba bile patlad覺; hikmete bak覺n, hikmete! Deil u da gibi y覺覺na s覺癟ramak; deil 繹teki sand覺a; kendi sand覺覺n覺n 繹teki bombalar覺na bile sirayet etmedi. Bir adam覺 bile 繹ld羹rmedi beyim! 襤ki 羹癟 kii 繹yle b繹yle yaraland覺. O kadar; 癟ok 羹k羹r, o kadar! Talihtir bu, beyefendi, talihtir... Tebirdir bu efendim, tebirdir bu! Zaten kazanaca覺z demektir bu... Ben baka laf bilmem. Elhamd羹lillah"​ diyen cephane muhaf覺z覺 binba覺 da... \\
 +obanlar m覺, obanl覺 m覺, -imdi pek dorusunu hat覺rlayam覺yorum- istasyonunda yine tapal覺 mermilerle y羹kl羹 berliyede of繹r羹n yan覺na binenlerin Afyonkarahisar 繹nlerinde g繹rd羹kleri o i癟leri boalm覺 tosbaalar gibi y羹z羹koyun yere yap覺m覺,​ al覺n taraflar覺 da Afyon dalar覺na doru d繹nm羹 癟elik d羹man miferleri de... \\
 +Dar sokaklar覺 keskin uzo kokan; 襤smet Paa'​n覺n bir nutkundan beenip hat覺r覺mda tuttuum bir tabirle: "​Tepelerinde,​ daha g繹m羹lmemi,​ g繹z羹 a癟覺k, kefensiz ehitler yatarken"​ minarelerinde 繹le ezanlar覺 okunduu s覺rada her mahallesinin i癟inde bek癟i mi, m羹nadi mi, kimse ite, biri, gelenee g繹re bang覺r bang覺r ba覺rarak m羹minler cemaatini: "Eceli mev'​udi ile rahmeti rahmana kavumu filancan覺n k覺z覺 filanca han覺m覺n cenaze namaz覺na 癟a覺ran! \\
 +"​Bakumandanl覺k kararg璽h覺 nerede"​ diye sorunca: "​Dumlup覺nar'​a gitti" m羹jdesini veren Afyonkarahisar da... \\
 +襤te yani her yer, her ey, herkes de, daha neler olup bittiini a癟覺kca bilmese bile sevin癟 i癟inde gitgide daha inan覺l覺r a癟覺klamayla m羹jdeliyor ki Anadolu yerinden oynam覺t覺r;​ y羹r羹y羹 vard覺r, y羹r羹y羹... \\
 +O y羹r羹y羹 ne imi, Dumlup覺nar'​da kendi g繹zlerimizle g繹rd羹k, anlad覺k... O y羹r羹y羹,​ o senin ayakland覺rd覺覺n y羹r羹y羹,​ ite imdi g繹zlerinin 繹n羹nden Akdenize doru boanan u muzaffer T羹rk nehri!.. \\
 +Sen 繹n羹nden ge癟erken bu nehrin 癟覺kard覺覺 (Yaa) 癟a覺lt覺s覺,​ ite b繹yle ta Ankara eteklerinden bu yana iitegeldiimiz biteviye alk覺 癟alayan覺n覺n bir u癟 sesi idi... Kulaklar覺m覺z,​ 繹n羹m羹zdeki ufuklar覺n a覺r覺s覺ndaki sesleri de alabilseydi 襤stanbul'​dan,​ Edirne'​den ve daha 繹telerden de hep gene o 癟a覺lt覺y覺 duyacakt覺. Sen o g羹n b羹t羹n vatand覺n; ve b羹t羹n vatan bir ucundan bir ucuna kadar sana, kendi yiidine, T羹rk ad覺n覺 d羹nyan覺n kar覺s覺na gene anla anla 癟覺karm覺 sen b羹y羹k evlad覺na alk覺 tutuyordu! 襤te, sen 繹nlerinden ge癟erken sana yaa ba覺ran bu kahraman k覺talarda b羹t羹n yurdun bu sesi duyuluyordu!.. \\
 +O ak覺覺n 繹n羹nde art覺k engel yok... Onu, istediin yerlere kadar y羹r羹t羹rs羹n:​ \\
 +Akdeniz'​in bu k覺y覺s覺na var覺nca, bu g羹zelim ehri kurtar覺nca,​ bunun kar覺 k覺y覺daki naziresi demek olan kendi ehrin Selanik 羹zerine de y羹r羹meyi d羹羹nmez misin acaba? diye sormak arzusu o anda insan覺n ta dili ucuna geliyordu. Bu asr覺n i癟inde bir ei daha g繹r羹lmeyen,​ kendi cinsinin en ilki olan bir baar覺y覺 elde etmi b羹y羹k adam覺n b繹yle bir g羹n羹nde ta yan覺nda bulunmak saadeti insana, bu t羹rl羹 bir ey sormak sarholuunu vermez olur mu? Fakat iyi ki dudaklar a癟覺lm覺yordu... Sormamakla isabet etmi olduumuzu senin birka癟 g羹n sonra Bursa'​da baka birine verecein cevaptan anlayaca覺z!.. \\
 +Sen, nice yak覺lm覺,​ y覺k覺lm覺 kasabalar覺m覺z覺n i癟inden y羹rein dalanarak ge癟mi adam, o g羹n, 襤zmir'​i,​ hi癟bir yak覺nt覺ya,​ y覺k覺nt覺ya uramam覺 olarak kurtard覺覺ndan dolay覺 sevin癟 duyuyordun. Arabadan elinle izmir'​i g繹stererek:​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(51);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​