Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_50 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - II : 50~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - II ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +- "Bu g羹zel ehre bir zarar gelseydi pek yaz覺k olurdu!.. ok ac覺rd覺m dorusu..."​ diyordun. \\
 +Sana bakt覺k癟a minnet, 襤zmir'​e bakt覺k癟a gurur duymamak m羹mk羹n m羹yd羹!.. O g羹n羹 birinizin ta yan覺nda ve birinizin kar覺s覺nda ge癟irmekten b羹y羹k eref, bundan tatl覺 saadet olur mu idi? \\
 +Her T羹rk羹n, o g羹n sana duyduu minneti sana kendi az覺 ile s繹yleyebilecek bir yak覺nl覺kta bulunmu olman覺n esiz zevki nedir!.. imdi d羹羹n羹yorum da o arabada o g羹n bunu gereince arzedebilmi miydim? \\
 +Ben ki, 襤zmir'​in yabanc覺 eline d羹t羹羹 g羹n de arabanda idim. ektiin ac覺y覺 g繹zlerimle g繹rm羹t羹m. imdi 襤zmir'​i ald覺覺n g羹n, ite gene arabanda, yan覺nda bulunmak, duyduun zevki g繹zlerimle g繹rmek baht覺na ermitim; bunlar覺 o arabada sana s繹ylemekliim senin d羹羹ncelerine ne katabilirdi ki!.. Fakat sana kendi can覺m覺n i癟inden arzedebilecek bu minnetten baka ne bulabilirdim! \\
 +Sen sade benim y羹reimden kopup gelen ve sevin癟li g繹zyalar覺mla belki biraz daha manalanan bu basit, fakat i癟ten duygular覺 lutfedip dinliyor deildin. Biri bayaverin Salih (Bozok), senin v羹cudun Dolmabah癟e Saray覺'​n覺n yukarki odas覺nda rahat d繹eine yeni uzanm覺, hen羹z soumam覺 yatarken senin o incecik elini son bir defa koklaya koklaya 繹pt羹kten ve y羹z羹ne g繹z羹ne s羹rd羹kten sonra aa覺ya inip tend羹rdiyotla iaretli kalbi 羹zerine aynan覺n kar覺s覺nda kendi eliyle kurun 癟ekecek kadar sana bal覺 bayaverin Salih ki daha konukand覺r... \\
 +Biri de, daha milli hareketin balang覺c覺nda Erzurum'​da,​ S覺vas'​ta,​ Amasya'​da hizmetinde kal覺p b羹t羹n Anadolu'​dan gelen ifrelere, -yirmi d繹rt saat, otuz alt覺 saat uyku uyumaks覺z覺n gece g羹nd羹z tek ba覺na rakam a癟a, rakam kapaya- bakmaktan, g繹zlerine hastal覺k gelmi gen癟 yaverin Muzaffer (K覺l覺癟), ki daha sessiz duruludur... Onlar da sana o g羹n o arabada ayn覺 duygular覺 belirtmekten fazla ne yap覺yorlard覺?​ Lutfedip bizleri dinliyordun. \\
 +- "Bu, hepimiz i癟in sevin癟tir, 癟ocuklar!.. Milletimizin mesut olmas覺na 癟al覺mak vazifemizdir. Bunu ifa edebiliyorsak ona lay覺k insanlar oluruz"​ diyordun... \\
 +Fethi Bey'in ehit d羹t羹羹 yeri g繹steriyorlard覺. Ba覺n覺 癟evirip o yere uzun uzun bak覺yordun:​ \\
 +- "​Kahraman adam!" diyordun. \\
 +Turan'​da petrol kamplar覺n覺n 繹n羹nde sana selam durmu olan 襤ngiliz n繹bet癟ilerini g繹steriyorlar... Onlara bak覺yordun. Selamlar覺na cevap veriyordun ve yan覺ndakilere hi癟bir intiba覺n覺 s繹ylemeden ge癟iyordun. \\
 +... \\
 +Alk覺 saanaklar覺 araban覺n etraf覺na yeniden boanmaya balam覺t覺:​ Kar覺yaka'​dan i癟eri giriyordun!.. yle bir kar覺lan覺yordun ki!.. O sokaklar dolusu insan, 繹n羹n s覺ra, ard覺n s覺ra giden atlar覺n ayaklar覺 alt覺na at覺l覺p yolunda can verecekler gibi kendilerinden ge癟iyorlard覺! Onlar覺n hayk覺r覺lar覺ndan atlar 羹rk羹yorlar,​ aha kalk覺yorlard覺! Sevin癟ten g羹lenler! Fakat, cezbeye gelmi sevin癟ten bay覺lacak dereceye var覺p h羹ng羹r h羹ng羹r alayan kad覺nlar! Pencerelerden bayraklar ve 癟araflar gibi sark覺p sark覺p y覺rt覺n覺rcas覺na bar覺an,​ sana hayk覺ra hayk覺ra dua eden kad覺nlar!.. arp覺n覺lar覺 onlar覺n h覺z覺ndan daha r羹zg璽rlanm覺 gibi dalga dalga harelenen bayraklar!.. O ne olduunu hen羹z gerei gibi kavramam覺larsa da 繹m羹rlerinin fecrindeki bir zafer ge癟itinin b羹t羹n heyecan覺n覺 hayatlar覺 boyunca ancak 襤zmir 癟ocuklar覺! Atlar覺n nallar覺 alt覺nda ezilecek gibi arabaya, ellerinde k羹癟羹c羹k k羹癟羹c羹k T羹rk bayraklar覺yla,​ g羹llerle, karanfillerle koua koua sokulan 癟ocuklar!.. \\
 +Senin arabanda olman覺n kendini bakalar覺na tan覺tmaya hi癟bir imk璽n b覺rakmayaca覺 g繹r羹l羹yordu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(51);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​