Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_51 [2015/07/28 15:51]
cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_51 [2015/07/28 15:51] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - II : 51~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - II ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +襤te o 癟覺lg覺nca comu halk, arabanda ve yan覺nda ka癟 kii daha g繹r羹n羹yordu. Hay覺r! Yan覺nda kimler; varm覺; ondan halka ne! Onun g繹z羹nde her ey silinmiti;​ atlar, arabalar, insanlar; her ey!. Bir sen vard覺n: Kendi ehrinde yabanc覺y覺 g繹rmekten izzetinefsi k覺r覺l覺p da gece, yata覺nda,​ g繹zlerini yumduu ve i癟ini 癟ektii zaman, her T羹rk羹n ac覺s覺n覺 dindirir, h羹lyas覺na ve 羹midine yol a癟ar nurlu tavsir olarak belirmi olan sen!.. Onun g繹z羹 imdi sade seni ar覺yordu; seni g繹r羹yordu,​ seni an覺yordu; taparcas覺na seni kutluyordu... \\
 +... \\
 +Bitmez t羹kenmez alk覺lar aras覺ndan bu ge癟i iyice g繹steriyordu ki art覺k bu yurdun yeni g羹n羹 domutur;​ art覺k h羹k羹m sendedir... \\
 +Sakarya'​dan d繹nd羹羹n akam ankaya'​daki k繹k羹n羹n alt kat sofas覺nda s繹ylediin ikinci d羹羹ncen,​ "her b羹y羹k meydan muharebesinden sonra yeni bir 璽lem domal覺d覺r,​ doar"​ d羹羹ncesi bu akam Akdeniz'​in 繹te ucunda g羹ne batarken bu ucunda, bu yery羹z羹nde b羹t羹n par覺lt覺s覺n覺 a癟m覺 ve geceleri da覺tm覺 bir nurdu... \\
 +M覺zrakl覺 suvariler aras覺nda, bu g羹l bah癟esi gibi gerdunesinin i癟inde ilerleyen insan, g繹zle g繹r羹l羹yordu ki, ite yeni nizamd覺r. O bu T羹rkiye'​nin yeni varl覺覺d覺r,​ yeni kanunudur: Zira h璽kimiyet kay覺ts覺z arts覺z milletindir. Millet bu h璽kimiyetini teri yetkisi ve icra g羹c羹 olan B羹y羹k Millet Meclisi eliyle y羹r羹t羹r. Millet Meclisi, milli h璽kimiyetin kayna覺d覺r. Mustafa Kemal, o meclisin bakan覺d覺r. O meclis, bu bakan覺 bir kanunla bakumandan se癟mitir. O bakumandan Sakarya'​da d羹man覺 durdurmutur. Meclis, ona Gazilik ve Mareallik vermitir. Gazi ve Mareal Bakumandan Dumlup覺nar'​da,​ kendi ad覺n覺 ta覺yan muharebe g羹n羹 d羹man覺 bire kadar yenmitir. Yenen ordusunu on g羹nde y羹ksek yayladan 襤zmir'​in Kordonboyu'​na indirmitir. Muzaffer ve m羹stakil millet T羹rkiyesi b繹ylece kurulmutur. imdi bu suvariler ve bu alk覺lar, hayk覺r覺lar aras覺nda ge癟en insan, ite, bu yeni T羹rkiye'​nin bakahraman覺 ve yeni kurucusu gen癟 Mareal Bakumandan Gazi Mustafa Kemal'​dir. \\
 +Kar覺yaka'​dan ge癟en mevkipte ite bu anlam: T羹rkiye'​nin yeni mukadderat覺,​ yeni mant覺覺, milletine verdii s繹z羹 tutmu; milletinin emelini ger癟ekletirmi muzaffer kahraman覺yla birlikte milletin g繹z羹 繹n羹nde ite b繹yle muhteem bir manzara halinde art覺k iyiden iyiye beliriyordu. \\
 +Hep o bitmeyen, t羹kenmeyen alk覺lar ve kutlay覺lar aras覺nda evinin 繹n羹ne vard覺n. Atlar durdu. Araba durdu. \\
 +襤ki yan覺n覺 sarm覺 bir cokun halk aras覺ndan ge癟tin. Evin mermer tara癟as覺na 癟覺kt覺n. Seni yerlere eilerek, seni el 癟覺rparak; seni dualar ederek kar覺layan kad覺n, erkek kalabal覺覺n覺n 繹n羹nde durdun. \\
 +Seni i癟eri davet ediyorlard覺. Sen duruyordun... Yerde yatan 繹rt羹y羹 sordun. O, ipekten kocaman bir d羹man bayra覺 idi, ki 羹zerine bas覺larak ge癟ilecek bir yol hal覺s覺 gibi b繹yle serilmiti... \\
 +Kad覺n, erkek oradaki 襤zmirliler:​ \\
 +- "​Buyurunuz,​ ge癟iniz. Bizim 繹c羹m羹z羹 yerine getiriniz!.. Yabanc覺 kral, bu evden i癟eri, bizim bayra覺m覺za basarak girmiti. Siz, lutfedin. Bu kar覺l覺kla o lekeyi silin! Buras覺 sizin ehrinizdir. Bu ev sizin evinizdir. Bu hak sizindir"​ diye yalvar覺yorlard覺. \\
 +Sen, o yerde serili bayra覺n 繹n羹nde, bulunduun noktada kald覺n. Sana alaarak yalvaran kad覺nlara, erkeklere tatl覺l覺kla bakt覺n: \\
 +- "O, ge癟mise hata etmi. Bir milletin istiklalinin timsali olan bayrak 癟inenmez!.. Ben onun hatas覺n覺 tekrar edemem"​ dedin. Onu yerden kald覺rtt覺n ve bembeyaz mermerlere basarak i癟eri girdin. \\
 +襤te, sen 襤zmir'​e ilk g羹n zaferinle b繹yle girdin!.. \\
 +-SON- \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(51);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​