Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alacakaranlikta_tonio_kroger_01 [2015/08/31 16:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alacakaranl覺kta & Tonio Kr繹ger : 01~~
 +=== ALACAKARANLIKTA & TONIO KRGER ===
 +=== THOMAS MANN ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 91 ===
 +----
 +Bu kitab覺n haz覺rlanmas覺nda,​ yap覺tlar覺n M.E.B. Alman Klasikleri dizisinde ve Yeditepe'​de yay覺nlanan birinci bask覺lar覺 temel al覺nm覺 ve 癟eviri dilleri g羹n羹m羹z T羹rk癟esine uyarlanm覺t覺r. \\
 +Yazan: Thomas Mann \\
 +evirenler:​ M羹erref Hekimolu - Mehmet Karasan \\
 +Yay覺na haz覺rlayan:​ Egemen Berk繹z \\
 +Dizgi: Yeni G羹n Haber Ajans覺 Bas覺n ve Yay覺nc覺l覺k A.. \\
 +Bask覺: ada Matbaac覺l覺k Yay覺nc覺l覺k Ltd. ti. \\
 +Mart 2000
 +----
 +ALACAKARANLIKTA \\
 +(Tristan) \\
 +襤te Einfried Sanatoryumu! Uzun ana yap覺, yandaki k羹癟羹k yap覺larla birlikte geni bah癟enin ortas覺nda, beyaz, d羹z 癟izgiler halinde uzan覺yor. Bah癟e maaralar, yapraktan ge癟itler, aa癟 kabuklar覺ndan yap覺lm覺 kul羹belerle 癟ok ho d羹zenlenmi. Arduvaz damlar覺n arkas覺nda, dalarda g繹ky羹z羹ne doru y羹kselen b羹y羹k g繹vdeli yeil 癟amlar g繹r羹n羹yor. \\
 +Sanatoryumu yine Dr. Leander y繹netiyor. Dr. Leander kara 癟atal sakal覺, kal覺n caml覺 g繹zl羹羹,​ bilimin souttuu,​ kat覺lat覺rd覺覺,​ yufka y羹rekli bir k繹t羹mserlikle doldurduu y羹z羹, her eyi k覺sa kesen kapal覺 haliyle hastalar覺 癟ok etkileyen bir insand覺r. Sal覺klar覺 i癟in gereken eyi yapmak ellerinden gelmeyenler,​ Dr. Leander'​in yetkesine s覺覺nmak i癟in b羹t羹n servetlerini ona verirler. \\
 +Bayan Osterloh, kendisini b羹t羹n varl覺覺yla sanatoryumun i癟 y繹netimine vermitir. Hi癟 durmadan merdivenleri bir aa覺 bir yukar覺 inip 癟覺kmas覺, sanatoryumun bir ucundan 繹teki ucuna koumas覺 g繹r羹lecek eydir! Mutfakta, kilerde o egemendir; 癟ama覺r dolaplar覺na o t覺rman覺r, hademeleri o y繹nlendirir;​ ekonomiyi, sal覺覺 ve a覺z tad覺n覺 g繹z 繹n羹nde tutarak g羹zel yemekler, sofralar haz覺rlat覺r. Bayan Osterlohun bu 羹st羹n 癟al覺kanl覺覺,​ beceriklilii yan覺nda, imdiye dek kendisiyle evlenmeyi akl覺na getirmeyen erkek tak覺m覺na kar覺 sonsuz bir bakald覺r覺s覺 da vard覺r. Ama yine de yanaklar覺nda iki yuvarlak k覺rm覺z覺 leke halinde, bir g羹n Doktor Leander'​in kar覺s覺 olma umudu parlar. \\
 +Ozon ve sessizlik, dingin hava... Dr. Leander'​i k覺skananlar,​ rakipleri ne derlerse desinler, g繹羹s hastalar覺 i癟in sal覺k verilecek en uygun yer, Einfried'​dir. Einfried Sanatoryumunda yaln覺zca veremliler deil, kad覺n erkek, 癟oluk 癟ocuk her t羹rl羹 hasta vard覺r. Dr. Leander t羹rl羹 hastal覺klarda baar覺 g繹stermitir. rnein bu sanatoryumda kent meclisi 羹yesinin ei Bayan Spatz gibi mide hastalar覺 (Bayan Spatz, kulaklar覺ndan da yak覺nmaktad覺r) kalp hastalar覺, inmeliler, romatizmal覺lar ve her t羹rden sinir hastalar覺 vard覺r. eker hastas覺 bir general, hi癟 bitmeyen homurtularla emekli ayl覺覺n覺 burada yer. Kuru y羹zl羹 bir癟ok inmeli, sarsak ad覺mlarla dola覺r. Papaz H繹hlenrauchun d羹nyaya on dokuz 癟ocuk getiren ve art覺k bunayan elli ya覺ndaki \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(57);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​