Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alacakaranlikta_tonio_kroger_06 [2015/07/28 16:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alacakaranl覺kta & Tonio Kr繹ger : 06~~
 +=== ALACAKARANLIKTA & TONIO KRGER ===
 +=== THOMAS MANN ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 91 ===
 +----
 +Bay Kl繹terjahn'​覺n 羹lkesine d繹nd羹羹n羹 s繹yl羹yorduk,​ deil mi? Evet, o yine Balt覺k Denizi k覺y覺s覺na,​ ilerinin ba覺na d繹nd羹. Orada, annesinin soluk borusunun hastalanmas覺na,​ bir癟ok 羹z羹nt羹ye yol a癟an kayg覺s覺z, tosun oluyla birlikte imdi. Gen癟 kar覺s覺 Bayan Kl繹terjahn da Einfried'​de kald覺. Kent meclisi 羹yesinin ei Bayan Spatz, yal覺 bir dost olarak onunla arkadal覺a balad覺. Ama bu arkadal覺k Bayan Kl繹terjahn'​覺n 繹teki hastalarla, 繹rnein Bay Spinell ile ahbapl覺k etmesine engel olmad覺. Yazar覺n gen癟 kad覺na daha ilk g羹nden 癟ok candan bir ilgi g繹stermesi herkesi a覺rtt覺;​ imdiye dek hi癟 kimseyle arkadal覺k etmemiti 癟羹nk羹. Bayan Kl繹terjahn s覺k覺 bir izlenceyle y羹kl羹 g羹nlerinin bo saatlerinde yazarla konumaktan 癟ok holan覺yordu. \\
 +Bay Spinell, gen癟 kad覺na sonsuz bir sayg覺 ve 繹zenle sokuluyor, sesini 繹zellikle al癟altarak konuuyordu. yle ki, kula覺ndan hasta olan Bayan Spatz, yazar覺n s繹zlerini hi癟 anlam覺yordu. \\
 +Bay Spinell, gen癟 kad覺n覺n nazl覺 bir g羹l羹le yasland覺覺 koltua ayaklar覺n覺n ucuna basarak yakla覺yor,​ bir iki ad覺m 繹tede duruyor, hafif癟e 繹ne doru eilerek, biraz tutuk ve i癟 癟eker gibi, al癟ak sesle, inand覺r覺c覺 bir bi癟imde konuuyordu. Bu g羹zel kad覺n覺n y羹z羹nde en k羹癟羹k s覺k覺nt覺 ve yorgunluk izi g繹r羹nce, hemen 癟ekilip gitmeye haz覺r bir hali vard覺. Ama Bayan Kl繹terjahn'​覺n hi癟bir zaman can覺 s覺k覺lm覺yordu. Yazar覺n yanlar覺nda oturmas覺n覺 istiyor, ona sorular soruyor, sonra g羹l羹mseyerek merakla dinliyordu. Yazar gen癟 kad覺na imdiye dek hi癟 duymad覺覺 elenceli ve tuhaf eyler anlat覺yordu. \\
 +"​Einfried'​de ni癟in bulunuyorsunuz?​ Size ne bak覺m覺 yap覺yorlar,​ Bay Spinell?"​ \\
 +"Ne bak覺m覺 m覺? Bana biraz elektrik saalt覺m覺 yap覺yorlar. Ama bu konuulmaya demez. Burada ni癟in bulunduumu size anlatay覺m Say覺n Bayan. Buras覺 sessiz bir yer de ondan."​ \\
 +Bay Kl繹terjahn'​覺n kar覺s覺, "​Yaa..."​ diye elini 癟enesine dayad覺, abart覺l覺 bir ilgiyle ona d繹nd羹. \\
 +"Evet efendim, Einfried ampir bi癟eminde bir k繹kt羹r; bana s繹ylediklerine g繹re eskiden bir saray, bir yazl覺k k繹km羹. Bu yan yap覺lar sonradan yap覺lm覺,​ ama as覺l yap覺 eski ve ger癟ektir. yle anlar olur ki, bu ampiri 癟evremde duyumsamak isterim. Kendimi iyi duyumsamam i癟in buna gereksinmem vard覺r. Bu eya, bu d羹z hatl覺 masalar, koltuklar, kanepeler aras覺nda insan kendini 癟ok rahat ve yumuak duyar elbet. Bu ayd覺nl覺k ve sertlik, bu souk, tats覺z yal覺nl覺k bana gurur verir, beni dengeler Say覺n Bayan. Zamanla i癟imde bir temizlenme ve yenilenme, bir olgunlama olur, ahlak bak覺m覺ndan y羹kseldiimi duyumsar覺m."​ \\
 +Bayan Kl繹terjahn,​ "Tuhaf bir ey," dedi, "Ama kendimi zorlay覺nca sizi anl覺yorum."​ \\
 +Bunun 羹zerine Bay Spinell, kendisini anlaman覺n herhangi bir zorlamaya deeceini s繹yledi, g羹l羹t羹ler. Bayan Spatz da g羹ld羹 ve yazar覺n anlatt覺klar覺n覺 tuhaf buldu, ama o anlad覺覺n覺 s繹ylemedi. \\
 +Oturma odas覺 geni ve g羹zeldi. Yanda bilardo salonuna a癟覺lan beyaz boyal覺, y羹ksek kap覺 her zaman a癟覺k duruyordu. Bilardo salonunda bacaklar覺 inmeli beylerle 繹teki hastalar vakit ge癟iriyordu. b羹r yanda b羹y羹k, caml覺 bir kap覺dan geni balkon ve bah癟e g繹r羹n羹yordu. Bu kap覺n覺n yan覺nda bir piyano vard覺. eker hastas覺 general, yeil 癟uha 繹rt羹l羹 bir oyun masas覺nda whist oynuyordu. Kad覺nlar kitap okuyor, elii yap覺yorlard覺. Salon bir k繹m羹r sobas覺yla 覺s覺n覺yordu,​ ama yanm覺 odun taklidi ate k覺rm覺z覺s覺 k璽覺tlarla dolu g羹zel 繹minenin 繹n羹nde de rahat s繹ylei k繹eleri vard覺. \\
 +Bayan Kl繹terjahn,​ "​Erkencisiniz,​ Bay Spinell,"​ dedi. "Sizi birka癟 kez sabahleyin yedi bu癟ukta d覺ar覺 癟覺karken g繹rd羹m."​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(57);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​