Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alacakaranlikta_tonio_kroger_08 [2015/07/28 16:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alacakaranl覺kta & Tonio Kr繹ger : 08~~
 +=== ALACAKARANLIKTA & TONIO KRGER ===
 +=== THOMAS MANN ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 91 ===
 +----
 +"Evet, Say覺n Bayan, bu sizin y羹z羹n羹ze kabaca, ger癟ek bir istekle bak覺p yanl覺 bir izlenim edinmekten daha iyi y繹ntemdir."​ \\
 +"​Ger癟ek istek... tuhaf bir s繹zc羹k. Tam bir yazar s繹zc羹羹 Bay Spinell! Ama bu s繹zc羹羹n bani 癟ok etkilediini bilmenizi isterim. Benim anlayamad覺覺m bir eyler sakl覺 bu s繹zc羹kte; ba覺ms覺z,​ 繹zg羹r bir ey; dahas覺, ger癟ekten sayg覺 isteyen bir ey. Bu s繹zc羹kle elle tutulandan daha baka, daha ince ve g羹zel eylerin varl覺覺n覺 anl覺yorum."​ \\
 +Bay Spinell, sesi sevin癟le dolarak yumruklar覺n覺 sallad覺, cokulu bir g羹l羹le 癟羹r羹k dilerini g繹sterdi: "Ben yaln覺zca bir y羹z biliyorum,"​ dedi. "Bu y羹z羹n soylu ger癟eini benim d羹lemimle d羹zeltmem b羹y羹k bir g羹nah olurdu. Bu y羹z羹 dakikalarca,​ saatlerce, 繹mr羹m boyunca seyretmek, onun g羹zelliinde yitip b羹t羹n d羹nyay覺 unutmak isterdim."​ \\
 +"Evet, evet, Bay Spinell, yaln覺zca Bayan Osterlohun kep癟e gibi kulaklar覺 var." \\
 +Bay Spinell sustu, yerlere dek eilip selam verdi. Dorulduu zaman h羹z羹n ve utan癟 dolu g繹zleriyle gen癟 kad覺n覺n saydam aln覺na, bu tertemiz aln覺 hastal覺kla g繹lgeleyen ince, soluk mavi damarc覺a bak覺yordu. \\
 +* \\
 +Kl繹terjahn'​覺n kar覺s覺, yazar i癟in, "Tuhaf adam, 癟ok a覺rt覺c覺 bir insan!"​ diye d羹羹n羹yordu. Gen癟 kad覺n覺n d羹羹nmek i癟in 癟ok zaman覺 vard覺 asl覺nda. Belki hava deiikliinin etkisi ge癟tii i癟in, belki de baka bir ey dokunduu i癟in sal覺覺 bozulmutu. Soluk borusuna dikkat etmesi gerekiyordu;​ kendisini 癟ok zay覺f duyumsuyordu;​ yorgun ve itahs覺zd覺,​ atei de eksik deildi. Dr. Leander ona s覺k覺 bir dinlenme, sessizlik ve dikkat sal覺k verdi. B繹ylece yatmad覺覺 zamanlar, yan覺nda Bayan Spatz olduu halde, kuca覺nda ilemedii bir ile sessizce oturuyor, unu bunu d羹羹n羹yordu. \\
 +Evet, d羹羹nceleri hep bu tuhaf Spinell'​in 癟evresinde d繹n羹yordu. 襤in tuhaf覺, ne kendini, ne de Spinell'​in kiiliini d羹羹n羹yordu. Spinell onda tuhaf bir merak, imdiye dek kendi varl覺覺 i癟in duyumsamad覺覺 bir ilgi uyand覺rm覺t覺. Bir g羹n konuurken,​ 繹yle demiti: "​Hay覺r,​ kad覺nlar bilmece gibi varl覺klard覺r. 襤nsan onlar覺 癟ok iyi tan覺d覺覺n覺 sansa bile yine de 繹nlerinde durup a覺rmaktan kendisini alam覺yor. Kad覺nlar 羹st羹n varl覺klar, neeli varl覺klar, kokudan bir resim, bir masal varl覺覺 onlar. Ve bu kad覺n ne yapar? Gider kendini ya bir cambazhane devine ya da bir kasaba teslim eder. Bu kasab覺n koluna girer, ba覺n覺 onun omzuna yaslar ve sanki Bu g繹rd羹羹n羹z eyi anlamak i癟in yorun kafan覺z覺 bakal覺m! demek ister gibi kurnaz kurnaz g羹l羹mser. Biz de ger癟ekten kafam覺z覺 yorar覺z."​ \\
 +Kl繹terjahn'​覺n kar覺s覺, bu konumay覺 tekrar tekrar d羹羹nm羹t羹. \\
 +Baka bir g羹n de, ikisi aras覺nda, Bayan Spatz'​覺 癟ok a覺rtan 繹yle bir konuma olmutu: \\
 +"​Soyad覺n覺z覺 繹renebilir miyim, efendim? (Ama soyad覺n覺 biliyordu.) As覺l soyad覺n覺z nedir sizin?"​ \\
 +"​Soyad覺m覺n Kl繹terjahn olduunu bilmiyor musunuz, Bay Spinell!"​ \\
 +"Evet, biliyorum, ama kabul etmiyorum. Ben sizin k覺zl覺k soyad覺n覺z覺 繹renmek istedim. Size Bayan Kl繹terjahn diyenin daya覺 hak ettiini kabul edecek kadar insaf覺n覺z olmal覺."​ \\
 +Gen癟 kad覺n bu s繹ze 繹yle i癟ten g羹ld羹 ki, ka覺n覺n 羹st羹ndeki mavi damarc覺k korkun癟 bir bi癟imde belirdi; ince, nazl覺 y羹z羹 insan覺n i癟ine dokunan yorgun, 羹zg羹n bir g繹r羹n羹m ald覺. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(57);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​