Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alacakaranlikta_tonio_kroger_12 [2015/07/28 16:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alacakaranl覺kta & Tonio Kr繹ger : 12~~
 +=== ALACAKARANLIKTA & TONIO KRGER ===
 +=== THOMAS MANN ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 91 ===
 +----
 +ubat sonunda, ge癟en g羹nlerden daha a癟覺k, daha ayd覺nl覺k bir g羹n, Einfried'​de sonsuz bir sevin癟 havas覺 vard覺. Kalp hastalar覺 cokuyla konuuyor, eker hastas覺 general, bir delikanl覺 gibi c覺v覺ld覺yordu. 襤nmeli hastalar da sevin癟ten deliye d繹nm羹lerdi. Ne olmutu? Hep birlikte bir k覺zak partisi yap覺lacak, 癟覺ng覺rak sesleri, kam癟覺 aklamalar覺yla dalara gidilecekti. Doktor Leander hastalar覺n覺 elendirmek i癟in b繹yle bir gezintiye karar vermiti. \\
 +A覺r hastalar sanatoryumda kalacaklard覺 doall覺kla. Zavall覺 a覺r hastalar! Herkes birbirine iaret ediyor, onlara bu gezintiyi duyurmamaya 癟al覺覺yorlard覺. B繹ylece bakalar覺na ac覺man覺n, dikkat etmenin zevkini de tad覺yorlard覺. Ama kimileri de bu gezintiye isteyerek kat覺lm覺yorlard覺. Bayan Osterloh'​un 繹zr羹 vard覺 doall覺kla. Onun gibi ii g羹c羹 癟ok bir insan覺n k覺zak partisi d羹羹nmeye zaman覺 olmazd覺. Onun sanatoryumda bulunmas覺, ilerin y羹r羹mesi i癟in ilk kouldu; k覺saca, o Einfriedde kalacakt覺. Ama Kl繹terjahn'​覺n kar覺s覺 da Einfried'​de kalmak istediini s繹yleyince herkesin neesi ka癟t覺. Temiz havada yolculuk yapman覺n iyi geleceini ileri s羹rerek Doktor Leander gelmesi i癟in epeyce 羹steledi, ama Bayan Kl繹terjahn gitmek istemedi; ba覺n覺n ar覺d覺覺n覺,​ kendisini yorgun duyumsad覺覺n覺 s繹yledi. Herkes bu bahaneyi kabul etmek zorunda kald覺. akac覺 ve n羹kteci bir hasta, f覺rsat覺 ka癟覺rmad覺,​ "​Dikkat edin, imdi C羹ce de gelmeyecektir,"​ dedi. Dedii de oldu: Bay Spinell, o g羹n 繹leden sonra 癟al覺aca覺n覺 s繹yledi. Kukulu davran覺lar覺 i癟in 癟al覺mak s繹zc羹羹n羹 kullanmaktan pek holan覺rd覺. Kald覺 ki onun gelmeyii kimsenin de umurunda deildi. K覺zak tuttuundan,​ Bayan Spatz da gen癟 arkadalar覺yla birlikte kalacakt覺; buna da kimse 羹z羹lmedi. \\
 +Saat on ikide verilen 繹le yemeinden sonra, k覺zaklar Einfriedin 繹n羹ne geldi. Kal覺n giyinmi hastalar k羹melemiler,​ tela, merak ve heyecanla bah癟ede dola覺yorlard覺. Kl繹terjahn'​覺n kar覺s覺 da Bayan Spatz'​la birlikte onlar覺n gidilerini g繹rmek i癟in balkona a癟覺lan caml覺 kap覺n覺n 繹n羹nde duruyordu. Bay Spinell de odas覺n覺n penceresindeydi. Yolcular覺n akalar ve kahkahalarla en iyi yerleri kapmaya 癟al覺malar覺n覺;​ Bayan Osterloh'​un boynundaki tilki k羹rk羹yle, yemek sepetlerini yerletirmek i癟in k覺zaktan k覺zaa seirtiini;​ Doktor Leander'​in ba覺nda k羹rk kasketi, parlak caml覺 g繹zl羹羹yle her eyi son bir kez g繹zden ge癟irdikten sonra k覺zaa binip yola 癟覺kma iaretini veriini seyrediyorlard覺. Atlar yola d羹t羹; birka癟 kad覺n, 癟覺l覺覺 bas覺p arka 羹st羹 yuvarland覺lar,​ 癟覺ng覺raklar 癟ald覺, k覺rba癟lar aklad覺. Bayan von Osterloh kap覺n覺n 繹n羹nde durup yolcular覺n k覺zaklar覺 d繹neme癟te yitinceye, neeli g羹r羹lt羹ler uzakla覺ncaya dek mendiliyle selamlad覺. Sonra bah癟eden ge癟erek i癟eriye, ilerinin ba覺na gitti. Caml覺 kap覺daki kad覺nlar da i癟eri 癟ekildiler;​ Bay Spinell de aa覺 yukar覺 ayn覺 anda, penceresinden ayr覺ld覺. \\
 +Einfried sessizlik i癟indeydi. Yolcular覺n akam olmadan d繹nmeleri beklenemezdi. A覺r hastalar odalar覺nda yat覺p ac覺 癟ekiyorlard覺. Bayan Kl繹terjahn ile arkada覺 da k覺sa bir gezintiden sonra odalar覺na d繹nd羹ler. Bay Spinell odas覺nda kendi ileriyle ura覺yordu. Saat d繹rde doru, iki kad覺na yar覺mar kilo s羹t verildi. Bay Spinell de hafif bir 癟ay i癟ti. Biraz sonra Bayan Kl繹terjahn bitiik odan覺n duvar覺n覺 vurarak, "​Aa覺ya,​ salona gelir misiniz, Bayan Spatz? Odamda s覺k覺ld覺m art覺k,"​ diye sordu. \\
 +Bayan Spatz, "Hemen gelirim, can覺m!"​ dedi. "襤zin verirsen ayakkab覺lar覺m覺 giyeyim. Biraz uzanm覺t覺m da." \\
 +Tahmin edilecei gibi salonda kimsecikler yoktu. Kad覺nlar 繹minenin ba覺na oturdular. Bayan Spatz 癟i癟ekli bir 繹rt羹 iliyordu. Kl繹terjahn'​覺n kar覺s覺 da biraz y羹n 繹rd羹, ama sonra 繹rg羹s羹n羹 kuca覺na b覺rakt覺, g繹zleri oturduu koltuun 羹zerinden bolua dald覺, d羹lemler kurmaya balad覺. Bir aral覺k bir eyler m覺r覺ldand覺;​ ama Bayan Spatz hi癟bir ey anlamad覺, "Ne dedin?"​ diye sordu; gen癟 kad覺n t羹mceyi yinelemek i癟in kendisini zorlad覺; ama Bayan Spatz yine bir ey anlamad覺. Tam bu s覺rada koridorda ayak sesleri duyuldu, kap覺 a癟覺l覺p i癟eri Bay Spinell girdi. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(57);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​