Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alacakaranlikta_tonio_kroger_15 [2015/07/28 16:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alacakaranl覺kta & Tonio Kr繹ger : 15~~
 +=== ALACAKARANLIKTA & TONIO KRGER ===
 +=== THOMAS MANN ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 91 ===
 +----
 +Bay Spinell onun yan覺na oturdu; ellerini dizlerinin aras覺nda birletirmi,​ ba覺n覺 emi, v羹cudunu ileriye doru uzatm覺t覺. Gen癟 kad覺n 繹nce insana ac覺 veren bir a覺rl覺kta,​ her fig羹r aras覺nda uzun uzun duraklamalar yaparak 癟ald覺. zleyi motifi, gecenin i癟inde, yaln覺zl覺k ve ak覺nl覺kla yava癟a dile geliyor, soruyordu. Bir sessizlik ve bekleyi. Sonra yan覺t veriliyor, ayn覺 羹rkek ve yaln覺z ezgi, ama daha a癟覺k ve daha nazl覺. Sonra yeni bir sessizlik... Ve yava, 羹st羹n bir sforzatoyla kalk覺nan 繹zlem ve ak motifi bal覺yor, b羹y羹l羹 bir bi癟imde kavumaya dek y羹kseliyor,​ yaval覺yor,​ 癟繹z羹l羹yor ve a覺r, ac覺 bir sevin癟le dolu g羹r ezgileriyle 癟ellolar y羹kseliyor,​ ark覺y覺 onlar s羹rd羹r羹yorlar. \\
 +Gen癟 kad覺n, olduk癟a baar覺yla zavall覺 piyanoda orkestray覺 da canland覺rmaya 癟al覺覺yordu. Y羹kselilerde keman sesleri iyice iitiliyordu. ok dikkatli bir 癟al覺覺 vard覺, gerekli yerlerde duruyor, kutsal bir ey kar覺s覺nda bir din adam覺n覺n duyduu sayg覺ya benzer bir duyguyla b羹t羹n notalar覺n hakk覺n覺 vererek 癟al覺yordu. Ne oluyordu? 襤ki g羹癟, birbirinden ayr覺 iki varl覺k, istek ve cokunlukla birbirlerine yakla覺yor. Uvert羹r y羹kseldi ve al癟ald覺. Gen癟 kad覺n par癟ay覺 bitirdi, ama h璽l璽 notalara bak覺yordu. \\
 +Bu arada Bayan Spatz'​覺n can s覺k覺nt覺s覺 son haddini bulmu, y羹z羹 kar覺m覺,​ g繹zleri yuvalar覺ndan f覺rlam覺,​ korkun癟 bir g繹r羹n羹m alm覺t覺. Ayr覺ca bu m羹zik onun mide sinirlerine dokunuyor, g羹癟 ileyen midesini tehlikeye at覺yordu; kad覺nca覺z bir bungunluk gelecek diye korku i癟indeydi. Yava癟a, "Ben gidip yatmak istiyorum. Ho癟a kal覺n,"​ deyip gitti. \\
 +Karanl覺k iyice basm覺t覺. D覺arda kar sessizce, durmadan ya覺yordu. Piyanonun iki mumu odaya hafif, titrek bir 覺覺k veriyordu. \\
 +Spinell, "​襤kinci perdeyi!"​ diye f覺s覺ldad覺. Bayan Kl繹terjahn sayfalar覺 癟evirip ikinci perdeye balad覺. \\
 +Boru sesleri uzaklarda dindi. Nas覺l! Yoksa bu, yapraklar覺n h覺覺rt覺s覺 m覺yd覺? Ya da bir 癟alayan覺n yumuak 覺p覺rt覺s覺 m覺? Evin ve koruluun 羹zerini gecenin sessizlii sarm覺t覺 imdi; art覺k hi癟bir yalvar覺 繹zlemin yolunu 繹nleyemezdi. Tanr覺sal giz sona eriyor. Par覺lt覺lar s繹nd羹, tuhaf bir ezgiyle 繹l羹m motifi yavalad覺 ve 繹zlem sonsuz bir sab覺rs覺zl覺kla beyaz t羹l羹n羹 karanl覺klar i癟inde kollar覺n覺 a癟覺p gelen sevgilisine doru u癟urdu. \\
 +Ey, sonsuzlukta birlemenin sevinci! Yan覺lma 羹z羹nt羹s羹nden kurtulman覺n,​ zaman覺n ve uzam覺n zincirlerinden kopman覺n, seninle benim kaynamam覺z覺n sevinci, senin ve benim tanr覺sal sevincimiz! G羹n羹n aldat覺c覺 ileri onlar覺 ay覺rabilir;​ ama b羹y羹l羹 i癟kinin g羹c羹yle g繹zleri a癟覺lal覺 beri yalan覺 ba覺lamas覺n覺 繹renen y羹reklerini hi癟bir ey aldatamaz art覺k. l羹m gecesini akla ge癟irenlere,​ bu tatl覺 gizi 癟繹zenlere g羹n 覺覺覺 yaln覺zca 繹zlem duyurur; sonsuz, ger癟ek, tanr覺sal geceye kavuma 繹zlemi. \\
 +Gel ak gecesi, bize 繹zlediimiz,​ beklediimiz unutuu ver; bizi sevincinle sar; bu yalanlar d羹nyas覺ndan,​ ayr覺l覺ktan kurtar! Bak son 覺覺k s繹nd羹! D羹nyadan kurtularak ac覺n覺n sonsuzluu 羹zerine gerilen o tanr覺sal alacakaranl覺kta d羹羹nce ve 癟ekingenlik yiter, yalanlar biter; g繹zlerim sevin癟 i癟inde kapan覺r ve oluun mucizesi balar. 襤te bu andan sonra, d羹nya benim! \\
 +Bunu Braugaenen'​in "​Dikkat edin!" ark覺s覺 izliyordu. Bu ark覺da keman sesleri alabildiine y羹kseliyordu. \\
 +"Ben hepsini anlam覺yorum,​ Bay Spinell; bir癟oklar覺n覺 yaln覺zca duyumsuyorum. D羹nya benim ne demek?"​ \\
 +Spinell al癟ak sesle, k覺saca a癟覺klad覺. \\
 +"Yaa, demek b繹yle. Yaln覺z siz bunlar覺 bu denli iyi anlad覺覺n覺z halde ni癟in 癟alam覺yorsunuz acaba?"​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(57);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​