Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alacakaranlikta_tonio_kroger_16 [2015/07/28 16:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alacakaranl覺kta & Tonio Kr繹ger : 16~~
 +=== ALACAKARANLIKTA & TONIO KRGER ===
 +=== THOMAS MANN ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 91 ===
 +----
 +Spinell bu soruyu yan覺tlamak istemedi; ellerini uuturdu,​ iskemlesinde biraz daha b羹z羹ld羹. \\
 +Sonunda 羹z羹nt羹yle,​ "Bu ikisi pek az bir arada olur," dedi. "Ben 癟alam覺yorum,​ siz 癟almay覺 s羹rd羹r羹n."​ \\
 +Ve tanr覺sal giz ezgisinin sarho edici ark覺lar覺n覺 癟almay覺 s羹rd羹rd羹ler. Ak 繹lebilir mi? Tristan覺n ak覺? Senin ve benim ak覺m, Isolde? Hay覺r, 繹l羹m羹n elleri sonsuz olanlara ulaamaz! \\
 +Birdenbire korkun癟 bir ey oldu. Gen癟 kad覺n piyanoyu b覺rakt覺, elini g繹z羹ne siper edip bakt覺; karanl覺kta iyice g繹remiyordu. Spinell de arkas覺na d繹nd羹. Koridora 癟覺kan kap覺 a癟覺lm覺,​ i癟eriye koyu bir g繹lge girmiti. Baka birinin koluna yaslanarak y羹r羹yordu. Bu, Einfrieddeki a覺r hastalardan biriydi, o da k覺zak gezintisine gitmemiti. Bu akam saatinde sanatoryumun i癟inde her g羹nk羹 羹zg羹n turunu yap覺yordu. Hastabak覺c覺yla birlikte gezen bu kad覺n, papaz H繹hlenrauch'​un on dokuz 癟ocuk douran ve art覺k bilincini yitiren kar覺s覺yd覺. Ba覺n覺 kald覺rmadan,​ 癟evresine bakmadan, pat pat diye ayaklar覺n覺 s羹r羹yerek bir kap覺dan girmi, 繹tekinden 癟覺k覺p gitmiti. - Yine sessizlik balad覺. \\
 +Bay Spinell, "Papaz H繹hlenrauch'​un kar覺s覺yd覺,"​ dedi. \\
 +"Evet, zavall覺 H繹hlenrauch'​du."​ Sonra notan覺n yapraklar覺n覺 癟evirip son k覺sm覺, Isolde'​nin 繹l羹m羹n羹 癟ald覺. \\
 +Dudaklar覺 癟ok renksizdi, g繹zlerinin alt覺ndaki halkalar da gittik癟e derinleiyordu! 襤nce mavi damar ka覺n覺n 羹st羹nde, saydam aln覺n覺n 羹zerinde her an biraz daha 癟ok beliriyordu. \\
 +Birden ikisi de kulak verdiler. \\
 +Bayan Kl繹terjahn "​覺ng覺raklar,"​ dedi. "Ben gidiyorum."​ \\
 +Bay Spinell ayaa kalkt覺. Y羹r羹d羹, kap覺ya gidince bir an cokuyla ad覺mlar覺 dolat覺; sonra gen癟 kad覺n覺n biraz 繹tesinde diz 癟繹kt羹. Uzun siyah ceketi yerde s羹r羹n羹yordu. 襤ki eli az覺nda, omuzlar覺 titreyerek duruyordu. \\
 +Bayan Kl繹terjahn oturduu yerde, elleri kuca覺nda,​ hafif癟e 繹ne doru eilmi ona bak覺yordu. Y羹z羹nde gizli, belirsiz bir g羹l羹mseyi vard覺. Karanl覺kta bakmaktan g繹zleri yorulmu gibiydi, sanki kapamak isteini duyuyordu. \\
 +Uzaktaki 癟覺ng覺rak sesleri, k覺rba癟 ak覺rt覺lar覺,​ birbirine kar覺an insan sesleri gittik癟e yakla覺yordu. \\
 +* \\
 +Hastalar覺n daha uzun zaman konutuu k覺zak gezintisi, 26 ubatta yap覺lm覺t覺. 27 ubat lodoslu bir g羹nd羹, hava yumuam覺,​ donlar erimiti. Kl繹terjahn'​覺n kar覺s覺n覺n sal覺覺 da iyiydi. Ay覺n 28inde biraz kan 癟覺kard覺. Pek 繹nemli bir ey deildi, ama ne de olsa kand覺. Ayr覺ca korkun癟 bir bitkinlik duyumsay覺p yataa yatt覺. \\
 +Dr. Leander, gen癟 kad覺n覺 muayene ederken donup kald覺. Sonra bilimin gerektirdii eyleri yazd覺. Buz par癟as覺, biraz morfin ve kesin dinlenme. Ayr覺ca, hastan覺n saalt覺m覺n覺 ertesi g羹nden sonra Dr. M羹ller'​e b覺rakt覺. \\
 +Dr. M羹ller, bunu g繹revi ve s繹zlemesi gerei sessizce kabul etti. O dingin, solgun y羹zl羹, silik bir insand覺. Sanatoryumun salam konuklar覺yla,​ umutsuz hastalar覺n覺n saalt覺m覺yla ura覺rd覺. \\
 +Dr. M羹ller her eyden 繹nce Kl繹terjahn 癟iftinin ayr覺l覺klar覺n覺 癟ok uzun bulduunu s繹yledi. Bay Kl繹terjahn'​覺n 繹nemli ileri elverirse Einfried'​e gelmesini sal覺k verdi. Ona bir mektup yaz覺labilir ya da k覺sa bir telgraf
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(57);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​