Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alacakaranlikta_tonio_kroger_25 [2015/07/28 16:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alacakaranl覺kta & Tonio Kr繹ger : 25~~
 +=== ALACAKARANLIKTA & TONIO KRGER ===
 +=== THOMAS MANN ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 91 ===
 +----
 +aa覺da, bah癟edeki yal覺 cevizin alt覺nda k覺vr覺la k覺vr覺la y羹kselen su f覺skiyesinin 覺r覺lt覺s覺na kar覺t覺rd覺覺 zamanlar duyduu zevke benzeyen bir hazz覺 veriyordu. \\
 +Su f覺skiyesi, yal覺 ceviz, keman覺 ve uzaktaki deniz, dinlencede yaz d羹lerini g繹zledii Balt覺k Denizi; b羹t羹n bunlar onun sevdii, varl覺覺n覺 癟evreleyen ve i癟 d羹nyas覺n覺n ak覺覺n覺 oluturan eylerdi... Adlar覺 iirlerde ho bir etki b覺rakan ve Tonio Kr繹ger'​in kimi zaman kaleme ald覺覺 iirlerde her zaman 癟覺nlayan eyler... \\
 +Yaz覺l覺 bir iir defteri olduunu, kendi hatas覺 y羹z羹nden 癟evresindekiler de 繹renmiti. Bu ona, arkadalar覺 aras覺nda ve 繹retmenleri yan覺nda 癟ok zarar veriyordu. Kons羹l Kr繹ger'​in olu bu ii b繹yle b羹y羹tmeyi anlams覺z ve baya覺 buluyor; bunun i癟in, arkadalar覺ndan olduu denli 繹retmenlerinden de nefret ediyor, onlar覺n k繹t羹 davran覺lar覺ndan tiksiniyor ve az g繹r羹l羹r bir g繹z keskinliiyle onlar覺n zay覺f y繹nlerini arat覺r覺yordu. Ancak bununla birlikte, iir yazmay覺 kendisi de garip ve uygunsuz bulmuyor deildi; bu ura覺 acayip bulanlara, bir dereceye dek hak vermek zorunda kal覺yordu; ama ne de olsa, bu onu gene de iir yazmaktan vazge癟iremiyordu. \\
 +Evde zaman覺n覺 bo yere harcad覺覺 i癟in, derste zekas覺 pek yava ve dalg覺nd覺; 繹retmenlerinin g繹z羹nde deildi; bak覺lar覺 d羹羹nceli,​ d羹me deliinde bir k覺r 癟i癟ei tak覺l覺, d羹zg羹n giyimli, uzunca boylu biri olan babas覺, olunun eve getirdii ac覺nacak notlar覺n kar覺s覺nda 癟ok 繹fkeli ve kayg覺l覺 g繹r羹n羹yordu. Babas覺n覺n bir zamanlar haritan覺n ta alt覺ndaki bir 羹lkeden getirdii, bu nedenle de kentin baka han覺mlar覺na benzemeyen kara sa癟l覺 g羹zel annesi Consuelo ise notlara kar覺 tam anlam覺yla ilgisizdi. \\
 +Tonio, olaan羹st羹 piyano ve mandolin 癟alan, bu s覺cakkanl覺 ve 羹zg羹n tav覺rl覺 anneyi seviyordu. Kendinisinin,​ bakalar覺 kar覺s覺ndaki bu kukulu durumuna ald覺r覺 bile etmemesine seviniyordu. Bununla birlikte, babas覺n覺n g繹sterdii 繹fkeyi hakl覺 ve yerinde buluyor, azarlamalar覺na kar覺n ona hak veriyor, annesinin dingin ilgisizliini biraz uygunsuz buluyordu. \\
 +Kimi zaman, i癟inden una yak覺n bir eyler d羹羹n羹yordu:​ Bu yaama bi癟imine bir son vermeliyim; b繹yle dikkatsiz, dikbal覺, kimsenin akl覺na gelmeyen, benim de ne deitirebileceim,​ ne de deitirmek istediim eylerle uramak... Bu, yeter art覺k. Beni 繹p羹c羹k ve ninnilerle avutacak yerde, hi癟 olmazsa kusurlar覺m覺 g繹stermek ve adamak覺ll覺 cezaland覺rmak daha yerinde olacak. Ne de olsa biz yeil arabalar覺yla k繹y k繹y dolaan 癟ingeneler deiliz ya! Tersine, Kons羹l Kr繹ger ailesinin 羹yeleri olan ciddi kimseleriz... ou kez 繹yle d羹羹n羹yordu:​ "Neden b繹yle acayibim? Neden herkesle sava覺m durumunday覺m?​ Neden 繹retmenlerimle aram a癟覺k ve baka 癟ocuklar覺n yan覺nda yabanc覺y覺m?​ Bir de u iyi ve s覺radan durumlar覺n覺 salamca koruyan orta d羹zeyde 繹rencilere bak覺n: Bunlar覺 繹retmenleri g羹l羹n癟 bulmuyor; onlar iir yazm覺yorlar,​ yaln覺zca herkesin d羹羹nd羹羹 ve y羹ksek sesle s繹yleyebilecei eyleri d羹羹n羹yor ve s繹yl羹yorlar... Bunlar, ne kadar kayg覺s覺z, herkesle ve her eyle aralar覺 iyi olarak yaamaktalar! Bu iyi bir ey olsa gerek... Ama, benim neyim var? Sonu ne olacak bunun?"​ \\
 +Bu kendisini ve yaamla olan ilikilerini inceleyi bi癟imi, Tonio'​nun Hans Hansen'​e kar覺 besledii sevgide 繹nemli bir rol oynuyordu. Bir kez, onu seviyordu; 癟羹nk羹 o g羹zeldi ve her noktada kendisinin kar覺t覺yd覺;​ Hans Hansen 癟ok iyi bir 繹renciydi,​ neeli bir arkadat覺,​ ata biniyor ve jimnastik yap覺yordu; bir ampiyon gibi y羹z羹yor ve herkese kendini sevdiriyordu. retmenlerinin ona kar覺 sevecenlie yak覺n bir sevgisi vard覺; onu k羹癟羹k ad覺yla 癟a覺r覺yor ve her bak覺mdan y羹reklendiriyorlard覺. Arkadalar覺 onun ilgisini 癟ekmeye 癟al覺覺yorlard覺. Han覺mlar ve beyler onu yolda durduruyor, Danimarka beresinin alt覺ndan f覺k覺ran keten sar覺s覺 sa癟lar覺n覺n per癟emini yakal覺yor ve "​G羹nayd覺n,​ g羹zel per癟emli Hans Hansen!"​ diyorlard覺. "Gene her zaman birinci misin? Annene, babana selam, g羹zel k羹癟羹k delikanl覺m..."​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(57);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​