Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alacakaranlikta_tonio_kroger_27 [2015/07/28 16:07]
cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alacakaranlikta_tonio_kroger_27 [2015/07/28 16:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alacakaranl覺kta & Tonio Kr繹ger : 27~~
 +=== ALACAKARANLIKTA & TONIO KRGER ===
 +=== THOMAS MANN ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 91 ===
 +----
 +"​襤te Erwin Immerthal"​ dedi Hans. \\
 +Tonio sustu. 襤癟inden, "Yerin dibine bats覺n u Immerthal. Ne diye rahats覺z ediyor bizi! Yeter ki b羹t羹n yol boyunca binicilik dersleriyle kafam覺z覺 patlatmaya gelmesin"​ dedi. Erwin Immerthal de binicilik dersleri al覺yordu, babas覺 banka y繹neticisiydi ve urac覺kta,​ kentin kap覺s覺n覺n d覺覺nda oturuyordu. C覺l覺z bacaklar覺 ve 癟ekik g繹zleriyle,​ 癟antas覺z, caddeden onlara doru geliyordu. \\
 +Hans, "​G羹nayd覺n Immerthal, Kr繹ger'​le biraz geziniyorum..."​ dedi. Immerthal, "Bir i i癟in kente gidiyorum,"​ diye yan覺tlad覺. "Ama sizinle biraz y羹r羹yebilirim... Nedir o? Meyveli bonbon mu? Evet, teekk羹r ederim, birka癟 tane yerim. Yar覺n gene dersimiz var, Hans." Binicilik dersini s繹yl羹yordu. \\
 +"ok iyi," dedi Hans, "​Biliyor musun, evden bana, son yoklamada kompozisyondan on ald覺覺m i癟in 癟ok 覺k tozluklar (*) armaan ettiler..."​ \\
 +Immerthal, parlayan iki yar覺a benzeyen g繹zlerini k覺sarak, "Sen hi癟 binicilik dersi alm覺yorsun,​ deil mi Kr繹ger?"​ diye sordu. \\
 +Tonio belirsiz bir sesle, "​Hay覺r,"​ dedi. \\
 +Hans Hansen "​Kr繹ger,​ babandan rica et, sana da ders ald覺rs覺n,"​ dedi. \\
 +"​Evet,"​ dedi Tonio, acele ve ilgisiz. \\
 +Bir an boaz覺 s覺k覺ld覺, Hans kendisine soyad覺yla seslenmiti. Hans da bunu anlad覺, a癟覺klamak i癟in, hemen: \\
 +"Sana Kr繹ger diyorum, 癟羹nk羹 繹z ad覺n pek tuhaf, biliyor musun? Kusura bakma ama bu ad houma gitmiyor. Tonio!... Bu da bir ad m覺 ki? Ama ne yapabilirsin?​ Senin elinde deil ki bu." \\
 +Immerthal aralar覺n覺 bulmak ister gibi bir tav覺r tak覺narak, "​Elbette senin elinde deil; asl覺nda bu ad覺 sana, kulaa yabanc覺 geldii ve 繹zg羹n olduu i癟in vermi olmal覺lar,"​ dedi. \\
 +Tonio'​nun dudaklar覺 titredi, kendini tuttu. \\
 +"​Evet,"​ dedi, "​Sa癟ma bir ad bu... Ad覺m覺n Heinrich ya da Wilhelm olmas覺n覺 daha 癟ok isterdim, bundan emin olabilirsiniz. Ama bana annemin kardelerinden birinin, Antonio'​nun ad覺n覺 vermiler; biliyorsunuz ki annem bural覺 deildir."​ \\
 +Sonra sustu, onlar覺 at ve koum 羹zerine konumalar覺yla babaa b覺rakt覺. Hans, Immerthal'​in koluna girmi, 繹yle b羹y羹k bir ilgi ve cokuyla konuuyordu ki, bunlar覺 onda Don Carlos'​a kar覺 uyand覺ramazd覺... Tonio, ara s覺ra, alamak isteinin burnunu s覺zlatt覺覺n覺 duyumsuyor, durmadan titreyen 癟enesini g羹癟l羹kle tutabiliyordu... \\
 +Hans, ad覺n覺 sevmiyordu; ama Tonio ne yapabilirdi?​ Kendi ad覺 Hans, Immerthal'​inki Erwin; bunlar herkes癟e tan覺nm覺,​ kimsenin yad覺rgamad覺覺 adlar. Ama Tonio, yabanc覺 ve acayip bir s繹zc羹k. Kesinlikle kendisinde her bak覺mdan, o istese de istemese de bir bakal覺k vard覺; yeil arabas覺yla k繹y k繹y dolaan bir 癟ingene deil de Kr繹ger ailesinden Kons羹l Kr繹ger'​in olu bile olsa, s覺radan eylerden uzak, yaln覺z bir 癟ocuktu... Ama Hans neden ona yaln覺z olduklar覺nda Tonio diyordu da, 羹癟羹nc羹 bir kii yanlar覺nda bulunduunda utanmaya bal覺yordu?​ Oysa, kimi zaman onu anl覺yor ve seviyor g繹r羹n羹yordu. "​Nas覺l aldat覺yor?"​ diye sorarak koluna girmiti; ama Immerthal gelince, geni bir soluk alarak onu b覺rak覺p gereksiz yere yabanc覺 k繹kenli ad覺ndan dolay覺 kendisine 癟覺k覺m覺t覺. Ne ac覺 eydi, b羹t羹n bunlar覺n ayr覺m覺na varmak!... \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(57);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​