Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alacakaranlikta_tonio_kroger_30 [2015/07/28 16:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alacakaranl覺kta & Tonio Kr繹ger : 30~~
 +=== ALACAKARANLIKTA & TONIO KRGER ===
 +=== THOMAS MANN ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 91 ===
 +----
 +az覺n覺z覺n k繹esinde oturmay覺n!"​ B繹yle yapacak olursan覺z, Bay Knaak'​覺n sizi 繹yle bir yans覺lay覺覺 vard覺r ki, 繹mr羹n羹zce bu durumdan tiksinirsiniz... \\
 +Bunlar, g繹rg羹 kurallar覺yd覺. Dansa gelince; Bay Knaak belki daha da ustal覺k g繹steriyordu. Mobilyas覺z salonda, havagaz覺yla 癟al覺an avizenin lambalar覺 ve 繹mine 羹st羹ndeki mumlar yan覺yordu. Yer talkla pudralanm覺t覺. Ayakta sessizce duran "​矇leve"​ler (*) bir yar覺m daire oluturmulard覺. Anneler ve 繹teki yak覺nlar, gerili perdenin 繹te yan覺nda kal覺n kadife kapl覺 sandalyelerde oturuyorlar,​ sapl覺 g繹zl羹kleriyle,​ Bay Knaak'​覺n redingotunun eteklerini iki yandan ikier parma覺yla tutup 繹ne doru eilerek mazurkan覺n deiik fig羹rlerini esnek bacaklar覺yla nas覺l g繹sterdiini seyrediyorlard覺. evresindekileri a覺rtmak isteyince, birden gereksiz yere z覺playarak bacaklar覺n覺 havada ba d繹nd羹r羹c羹 bir 癟abuklukla,​ "​tralala"​ diyerek kavuturuyor,​ sonra salondaki eyay覺 yerinden oynatan bouk bir ses 癟覺kararak,​ k羹t diye yery羹z羹ne d繹n羹yordu. \\
 +Tonio Kr繹ger i癟inden, "Ne garip ebek!"​ diyordu, ama Inge Holmun, en Inge'​nin 癟ok zaman hayran hayran bir g羹l羹msemeyle Bay Knaak'​覺n devinimlerini seyrettiini pek iyi g繹r羹yordu. Ama k覺z覺n hayranl覺覺 yaln覺zca adam覺n bedenini b繹ylesine ustaca kullanmas覺ndan deildi. Bay Knaak'​覺n g繹zlerinin ne dingin ve g羹venli bir bak覺覺 vard覺! Bu g繹zler, eyan覺n karma覺k ve 羹z羹n癟l羹 olmaya balad覺覺 noktadan daha ileri ge癟emiyor, ancak kendilerinin el璽 ve g羹zel olduklar覺n覺 biliyorlard覺. Bunun i癟in duruu bu kadar gururluydu; evet, onun gibi y羹r羹mek i癟in insan覺n aptal olmas覺 gerekir; ama o zaman sevilirsiniz,​ 癟羹nk羹 sevimli olursunuz. Tonio, Inge'​nin,​ sar覺覺n ve tatl覺 Ingenin Bay Knaak'​a bu g繹zle bakmas覺n覺 pek iyi anl覺yordu. Acaba ona da hi癟 bir gen癟 k覺z b繹yle bakacak m覺yd覺? \\
 +Evet, ona da bakan bulundu. Orada, tatl覺 y羹z羹 ve b羹y羹k, h羹lyal覺, kara, i癟ten ve ciddi g繹zleriyle,​ davavekili Vermehren'​in k覺z覺 Magdalena Vermehren de vard覺. ou zaman dans ederken d羹羹n羹yordu,​ damlar kavalyelerini se癟tikleri zaman, Tonio'​yu dansa kald覺r覺yordu. iir yazd覺覺n覺 biliyordu; kendisinden iki kez iirlerini g繹stermesini rica etti. Ara s覺ra ba覺n覺 eerek uzaktan Tonio'​ya bak覺yordu. Ama, bundan ona ne? O Inge Holm'​u,​ sar覺覺n, en, iir yazd覺覺ndan dolay覺 kendisini kesinlikle aa覺 g繹ren Inge'​yi seviyordu... Onu, mutluluk ve alayla dolu mavi, badem g繹zlerine bakarak seyrediyor, k覺skan癟 bir istek, ondan uzaklama ve ona sonsuza dek yabanc覺 kalma d羹羹ncesinin i癟ine ileyen ac覺s覺 g繹s羹nde alevleniyordu... \\
 +"​Birinci 癟ift en avant" diyordu Bay Knaak. Adam覺n burun sesini 癟覺kar覺 bi癟imini anlatacak bir s繹z bulunamaz. Kadrile 癟al覺覺l覺yordu. Inge Holm ile ayn覺 karede bulunan Tonio Kr繹ger korkudan titriyordu. G羹c羹 yettiince ondan ka癟覺nd覺覺 halde, hep onun yan覺na d羹羹yordu. G繹zlerini ondan uzaklat覺rd覺覺 halde, gene durmadan g繹zleri g繹zleriyle kar覺la覺yordu... imdi k覺z覺l sa癟l覺 Ferdinand Mathiesse'​nin elinde kayarak, koarak, ilerliyordu;​ 繹rg羹s羹n羹 geriye att覺 ve tam kar覺s覺nda,​ soluk alarak, durdu. Piyanocu Bay Heinzelmann,​ kemikli ellerini piyanonun tular覺na koydu, Bay Knaak komut verdi ve kadril balad覺. \\
 +Inge, Tonio'​nun 繹n羹nde, bir yandan 繹b羹r yana gidip geliyor, ileri geri ad覺m at覺yor ve d繹n羹yordu. \\
 +Sa癟覺ndan ya da giysisinin ince, beyaz kuma覺ndan 癟覺kan bir koku, kimi zaman onu sars覺yor, g繹zleri gittik癟e bulan覺yordu. "Seni seviyorum sevimli, tatl覺 Inge," diyordu i癟inden; onun b繹yle cokun, neeli dans etmesi ve kendisine hi癟 bakmamas覺 kar覺s覺nda duyduu b羹t羹n ac覺y覺 bu s繹zlerle anlat覺yordu. Storm'​un g羹zel bir dizesini an覺msad覺: "Ah, uyusayd覺m da sen dans etseydin..."​ Severken dans etmenin utan癟 verici bu sa癟mal覺覺 ona pek dokunuyordu... \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(57);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​