Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alacakaranlikta_tonio_kroger_31 [2015/07/28 16:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alacakaranl覺kta & Tonio Kr繹ger : 31~~
 +=== ALACAKARANLIKTA & TONIO KRGER ===
 +=== THOMAS MANN ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 91 ===
 +----
 +"​Birinci 癟ift en avant" diyordu Bay Knaak; 癟羹nk羹 yeni bir fig羹r bal覺yordu. "​Compliment!"​ "​Moulinet des Dames! Tour de Mains!"​ "​De"​n羹n vurgusuz "​e"​sini ne ince bir bi癟imde yuttuu s繹zc羹klerle anlat覺lamaz. \\
 +"​襤kinci 癟ift en avant!"​ S覺ra Tonio Kr繹ger'​le dam覺ndayd覺. "​Compliment!"​ Tonio Kr繹ger eildi. "​Moulinet des Dames" ve Tonio Kr繹ger, ba覺 aa覺da, kalar覺 癟at覺k, elini d繹rt dam覺n elleri 羹zerine, Inge Holm'​un elinin 羹zerine koydu ve Moulinet'​yi oynad覺. \\
 +evreden m覺r覺lt覺lar ve kahkahalar y羹kseldi. Bay Knaak abart覺l覺 bir dehet belirten bir bale pozu ald覺, "​Eyvah!"​ diye ba覺rd覺, "​Durun! Durun!"​ Kr繹ger damlar覺n aras覺na kar覺t覺. "En arri癡re, Bayan Kr繹ger, geriye, fi donc! Herkes anlad覺, sizin d覺覺n覺zda. t! Haydi, 癟ekilin!"​ Ve sar覺 ipek mendilini 癟覺kararak Tonio Kr繹ger'​in 繹n羹nde, onu yerine kovalamak i癟in sallad覺. \\
 +Delikanl覺lar,​ k覺zlar ve perdenin arkas覺ndaki han覺mlar, hepsi g羹ld羹ler -癟羹nk羹 Bay Knaak olay覺 gereinden 癟ok g羹l羹n癟 g繹stermiti- hepsi bir tiyatrodaym覺 gibi elendiler. Yaln覺zca Bay Hinzelmann i adamlar覺na 繹zg羹 kuru surat覺n覺 asarak bak覺yordu; 癟羹nk羹 Bay Knaak'​覺n soytar覺l覺klar覺n覺n onun 羹zerinde bir etkisi kalmam覺t覺. \\
 +Hizmet癟i k覺z serinletici i癟kilerle dolu tepsiyi 覺k覺rdatarak i癟eri girdi, bisk羹vi tepsisini ta覺yan a癟覺 kad覺n da onu izledi. Ama, Tonio Kr繹ger salondan d覺ar覺 s覺v覺t覺,​ gizlice koridora gitti, panjuru indirilmi bir pencerenin 繹n羹nde durdu. Bir ey g繹remedii halde sanki d覺ar覺 bak覺yormu gibi orada dikilmenin g羹l羹n癟 olaca覺n覺 akl覺na bile getirmedi. \\
 +Ne var ki, o kendi i癟ine, 繹zlem ve kederle dolu i癟ine bak覺yordu. Ni癟in, ni癟in oradayd覺? Ni癟in kendi odas覺n覺n penceresi 繹n羹nde oturarak Storm'​un "​Immensee"​sini okumuyor, yal覺 ceviz aac覺n覺n a覺r a覺r g覺c覺rdad覺覺 ve 羹st羹ne akam g羹nei d羹en bah癟eye bakm覺yordu?​ 襤te orada kendi yerinde olacakt覺; bakalar覺 vars覺n dans etsin, bunda 癟evik ve becerikli olsun! \\
 +Yok, yok, onun yeri gene burada, kendisini Ingenin yak覺n覺nda duyumsad覺覺 yerdeydi; zarar覺 yok, ondan uzak ve yaln覺z olsun ve g羹r羹lt羹ler,​ amatalar, kahkahalar aras覺ndan yaam覺n b羹t羹n ak覺覺n覺n titreyilerini ta覺yan sesini ay覺rdetmeye 癟al覺s覺n. Ah sar覺覺n Inge, o senin g羹len mavi, badem g繹zlerin! Ancak, "​Immensee"​ okunmad覺覺 ve benzeri yaz覺lmak istenmedii zaman, senin gibi g羹zel ve en olunabilir. 襤te 羹z羹c羹 olan da bu. \\
 +Gelmeliydi! Orada olmad覺覺n覺 g繹r羹p ba覺ndan ge癟eni sezerek, sessizce onu izlemeli, ac覺yarak da olsa elini omzuna koyup 繹yle demeliydi: "Gel i癟eri, yan覺m覺za gel, sevin, seviyorum seni." Geriye kulak verdi, mant覺ks覺z bir cokuyla gelmesini bekliyordu; ama gelmedi. Bunu umamazd覺 bile! \\
 +tekiler gibi o da g羹lm羹 m羹yd羹? Evet, hem de i癟inden gelerek. Ama o buna inanmak istemiyordu;​ 癟羹nk羹 k覺z覺 癟ok seviyordu. Oysa salt onun yan覺nda olduu i癟in dalg覺nl覺kla Moulinet des Dames oynam覺t覺. Sonra bundan ne 癟覺kar? Belki kahkahalar覺n覺 kesecekleri bir g羹n de gelecektir! K覺sa bir s羹re 繹nce, bir dergi, bir iirini kabul etmemi miydi; ger癟i iir yay覺nlanmadan 繹nce dergi kapanm覺m覺,​ ne 癟覺kar? Bir g羹n gelecek, 羹nl羹 olacak, her yazd覺覺 bas覺lacak... ite o zaman bunun, Inge Holm'u etkileyip etkilemedii g繹r羹lecek... Hay覺r, bunun hi癟 bir etkisi olmayacak; ger癟ek bu! Evet, durmadan d羹en Magdalena Vermehren 羹zerinde etkisi olacak, ama Inge Holm 羹zerinde asla! Mavi g繹zl羹, en Inge 羹zerinde asla. yleyse bouna deil mi?... \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(57);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​