Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alacakaranlikta_tonio_kroger_32 [2015/07/28 16:08]
cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alacakaranlikta_tonio_kroger_32 [2015/07/28 16:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alacakaranl覺kta & Tonio Kr繹ger : 32~~
 +=== ALACAKARANLIKTA & TONIO KRGER ===
 +=== THOMAS MANN ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 91 ===
 +----
 +Bu d羹羹nce 羹zerine, Tonio Kr繹ger'​in y羹rei ac覺yarak burkuldu. Tan覺mad覺覺n覺z bir karaduygusall覺覺n benliinizde kayna覺p oynat覺覺n覺 duymak ve bunun yan覺nda, g繹nl羹n羹z羹n sizi kendilerine doru 癟ektii varl覺klar覺n buna kar覺 g繹sterdii ilgisizlii bilmek, nas覺l da ac覺 verici bir ey! 襤nik bir kafesin 繹n羹nde tek ba覺na, toplumun d覺覺nda, umutsuz olarak ayakta durmas覺na ve y羹rek ac覺lar覺yla pencereden d覺ar覺 bak覺yormu gibi g繹r羹nmesine kar覺n, gene de mutluydu. 羹nk羹 o anda g繹nl羹 ya覺yordu;​ ate ve elemle senin i癟in 癟arp覺yordu,​ Inge Holm; senin sar覺覺n, parlak, en, 癟apk覺n ve baya覺, ufac覺k kiiliini kollar覺 aras覺nda s覺k覺yordu. \\
 +Bir deil, bir癟ok kez m羹zik sesi, 癟i癟ek kokusu ve kadeh 癟覺nlamas覺n覺n hafif癟e geldii 覺ss覺z bir yerde, elencenin uzak g羹r羹lt羹s羹 i癟inde, sesinin ahengini aray覺p senin y羹z羹nden ac覺 癟ekerek, y羹z羹 ateler i癟inde ayakta durdu; b羹t羹n bunlara kar覺n mutluydu. Bir deil, birka癟 kez durmadan d羹en Magdalena Vermehren ile konutuunu,​ onun kendisini anlad覺覺n覺,​ onunla g羹ld羹羹n羹 ve ciddi olduunu d羹羹nerek can覺 s覺k覺ld覺; oysa sar覺覺n Inge, yak覺n覺nda olduu zaman bile, ona uzak, yabanc覺, acayip g繹r羹n羹yordu;​ 癟羹nk羹 onun dili kendi konumas覺 deildi; bununla birlikte, yine de mutluydu. "​羹nk羹 mutluluk,"​ diyordu kendi kendine, "​Sevilmek deildir; bu tiksinmeyle kar覺覺k bir gururun honutluudur. Mutluluk, sevmek ve belki sevilen varl覺覺n yan覺nda olmak d羹lemini veren ufak anlar覺 yakalamakt覺r."​ Bu d羹羹nceyi g繹nl羹ne yazd覺, anlam覺n覺 b羹sb羹t羹n deitirdi ve b羹t羹n derinliince duydu. \\
 +"​Bal覺l覺k!"​ diye d羹羹n羹yordu Tonio Kr繹ger, "Sana balanmak ve seni sevmek istiyorum, Ingeborg, sa olduk癟a!"​ ylesine iyi niyetliydi! Bununla birlikte, hafif bir korku ve keder, i癟inden f覺s覺ld覺yordu:​ Hans Hansen'​i b羹sb羹t羹n unutmutu, her g羹n g繹rd羹羹 halde. 襤in k繹t羹 ve ac覺kl覺 yan覺 u ki, bu f覺s覺ldayan ve biraz akac覺 ses hakl覺 癟覺kt覺; zaman ge癟ti, bir g羹n geldi ki art覺k Tonio Kr繹ger, en Inge i癟in g繹z羹 kapal覺 繹lmeyi d羹羹nmemeye balad覺; 癟羹nk羹 kendisinde, d羹nyada kendi yolunda bir癟ok 繹nemli ey yapma isteini ve g羹c羹n羹 duyumsuyordu. \\
 +Dikkatle ve 繹nlemle, ak覺n覺n temiz, hafif ve saf alevinin yand覺覺 mihrab覺n 癟evresinde dolat覺, 繹n羹nde dize geldi ve bu alevi her yandan canland覺rd覺,​ besledi; 癟羹nk羹 ona bal覺 olmak istiyordu. Buna kar覺n, bir s羹re sonra bu ate belirsiz, g繹sterisiz ve g羹r羹lt羹s羹z,​ kendiliinden s繹nd羹. \\
 +Ama Tonio Kr繹ger, daha epey bir s羹re souyan mihrab覺n 繹n羹nde durdu, yery羹z羹nde bal覺l覺覺n olamayaca覺n覺 ak覺nl覺k ve d羹lem k覺r覺kl覺覺yla g繹rd羹, sonra omuzlar覺n覺 silkerek yoluna gitti. \\
 +III \\
 +Gidecei yoldan gitti; gevek ve d羹zensiz ad覺mlarla, g繹z羹 uzaklarda, ba覺 yana eik, 覺sl覺k 癟alarak... Yolunu sap覺tt覺ysa,​ bu daha 癟ok kimileri i癟in gidilecek ger癟ek bir yol olmad覺覺ndand覺. \\
 +Ne olaca覺n覺 sorduklar覺 zaman, birbirini tutmayan yan覺tlar veriyordu; 癟羹nk羹, kendisinde bir癟ok yetenek bulunduunu,​ bunlar覺n asl覺nda olmad覺覺n覺 d羹羹nse de, s繹ylemeyi al覺kanl覺k edinmiti. (Bunu daha 繹nce yazm覺t覺k.) \\
 +Doduu k羹癟羹k kenti hen羹z b覺rakmadan 繹nce, benliini oraya balayan balar yava yava 癟繹z羹lm羹t羹. Eski Kr繹ger ailesi azar azar ufalm覺 ve da覺lm覺t覺;​ bakalar覺n覺n,​ Tonio Kr繹ger'​in 繹zel yaam ve var olu bi癟imini, bu durumun bir belirtisi gibi g繹rmekte haklar覺 vard覺. Soyun ba覺 olan babaannesi 繹lm羹t羹;​ 癟ok ge癟meden, babas覺n覺 da yitirdi. Uzun boylu, d羹羹nceli,​ d羹me deliinde bir k覺r 癟i癟ei tak覺l覺, 羹st羹 ba覺 pek d羹zg羹n babas覺... Ve b羹y羹k Kr繹ger evi, sayg覺deer ge癟miiyle,​ sat覺l覺a 癟覺kar覺lm覺;​ iyeri de kapat覺lm覺t覺. Tonio'​nun annesi, g羹zel ve ateli, olaan羹st羹 piyano ve mandolin 癟alan, her eye ilgisiz annesi, bir y覺l
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(57);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​