Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alacakaranlikta_tonio_kroger_36 [2015/07/28 16:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alacakaranl覺kta & Tonio Kr繹ger : 36~~
 +=== ALACAKARANLIKTA & TONIO KRGER ===
 +=== THOMAS MANN ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 91 ===
 +----
 +yan覺lg覺n覺n budalal覺覺na g羹ler, belki karaduygululukla g羹ler, ama g羹ler. 羹nk羹, ifade ettiiniz, hi癟bir zaman sizin i癟in as覺l olmamal覺; ama yaln覺zca sizinle ilgili olmayan ve kendisinden tutkusuz, d羹羹ne ta覺na, bir oyuncakla oynar gibi, egemen olarak, g羹zelduyusal [estetik] bir bi癟im elde ettiimiz bir madde olmal覺d覺r. S繹ylemek istediinize 癟ok bal覺 m覺s覺n覺z, burada y羹reiniz atele 癟arp覺yor mu? yleyse tam bir fiyaskodan emin olabilirsiniz... Duygusal olursunuz; a覺r, salak, 癟at覺k, g羹vensiz, alays覺z, tats覺z-tuzsuz,​ can s覺k覺c覺, baya覺 bir yap覺t elinizden 癟覺kar ve bunun da sonu, halk覺n ilgisizlii ve sizin d羹lem k覺r覺kl覺覺n覺z,​ 羹z羹nt羹n羹z olur. Evet, b繹yledir bu, Lizaveta: duyu, s覺cak ve g繹n羹lden duyu, her zaman baya覺d覺r ve bir ie yaramaz. Sanat bak覺m覺ndan,​ yaln覺zca bizim bozuk, bizim sanat癟覺lara 繹zg羹 sinirlerimizin titreyileri ve souk esrimeleri vard覺r. Bir dereceye dek insanlar覺n d覺覺nda kalmak, insandan baka bir ey olmak, insansal olandan garip癟e uzak ve ilgisiz bir iliki durumunda kalmak zorunluu vard覺r; onu etkili ve zevkli bir bi癟imde betimleyecek,​ oyuncak edecek, yeniden yaratacak durumda olmak ya da yaln覺zca buna eilim g繹stermek i癟in..."​ \\
 +"​Bi癟em,​ bi癟im ve anlat覺m yetenei, her eyden 繹nce, insansal eylere kar覺 souk ve uzak kalmay覺; evet, insansal bir yoksullama ve eksilmeyi gerektiriyor. 羹nk羹 sa ve salam duygunun zevkle, gustoyla ilgisi yoktur. Sanat癟覺, insan olmaya ve duymaya balad覺 m覺, art覺k sanat癟覺 deildir. Adalbert bunu biliyordu ve bunun i癟in kahveye gitti; 羹st kata kukusuz!"​ \\
 +"​Tanr覺 esenlik versin ona, Batuka!"​ dedi Lizaveta, ellerini teneke bir leende y覺kad覺. "Sizin de onun ard覺ndan gitmeniz gerekmez ya!" diye ekledi. \\
 +"​Hay覺r Lizaveta, onu izlemiyorum;​ u biricik nedenle: Ara s覺ra, sanat癟覺 olarak, ilkyazdan biraz utan覺yorum. Bak覺n, ara s覺ra tan覺mad覺覺m kimselerden mektuplar al覺yorum; okurlar覺m覺n beence ve teekk羹r yaz覺lar覺... duyumsayan insanlar覺n hayranl覺kla dolu 繹vg羹leri... Okuyorum bu yaz覺lar覺 ve sanat覺m覺n onlarda uyand覺rd覺覺 bu toy, s覺cak, insansal duygudal覺ktan duyguland覺覺m覺 g繹r羹yorum. Bu sat覺rlarda belirtilen cokulu saf g繹n羹ll羹l羹e kar覺 bir t羹r ac覺ma duyuyorum. Bunlar覺 yazan d羹r羹st ve namuslu adam覺n, kulis arkas覺na bir g繹z at覺nca nas覺l a覺raca覺n覺 d羹羹nerek k覺zar覺yorum. Ah! Onun safl覺覺 bir anlayabilseydi ki, ger癟ekte doru, sa, salam ve olaan bir adam ne yazar, ne oynar, ne de besteler!.."​ \\
 +"​Ancak,​ bu onun beencesini deham i癟in, kendimi y羹kseltmek ve y羹reklendirmek i癟in kullanmama ve b羹y羹k bir adam rol羹 oynayan bir maymun surat覺 tak覺narak, onu ciddi saymama engel olmaz... Hay覺r! Kar覺 癟覺kmay覺n Lizaveta! Her zaman, kendimi katmadan insansal olan覺 betimlemekten korkun癟 usan覺yorum... K覺sacas覺, sanat癟覺 bir erkek midir ya da kad覺n m覺? diye de sormal覺. Bana 繹yle geliyor ki, biz sanat癟覺lar,​ hepimiz u had覺m edilmi papal覺k sopranosunun yazg覺s覺n覺 payla覺yoruz... Dokunakl覺 ve g羹zel bir sesle ark覺m覺z覺 s繹yl羹yoruz;​ ne var ki..." \\
 +"Biraz utanmal覺s覺n覺z Tonio Kr繹ger, imdi 癟aya buyurun, su neredeyse kaynayacak; ite t羹t羹nle k璽覺d覺. Sopranoda kalm覺t覺n覺z,​ s羹rd羹r羹n. Ama utanmal覺s覺n覺z. Mesleinize ve esininize kendinizi nas覺l gururlu bir tutkuyla verdiinizi bilmeseydim..."​ \\
 +"​Esinden s繹z etmeyin, Lizaveta. Yaz覺nsall覺k,​ bir esin konusu deildir; o bir ilen癟tir, bunun bilin. Bu ilen癟 ne zaman kendini duyumsatmaya bal覺yor? Erken... hem de pek erken! Yaam覺n, Tanr覺 ve evrenle uyum ve bar覺 i癟inde yaamaya hakk覺m覺z olduu bir 癟a覺nda. Kendinizi bakalar覺ndan ayr覺 duyumsarsan覺z,​ baka insanlarla aran覺zda anla覺lmaz kar覺tl覺klar bulunduunu anlars覺n覺z:​ Sizi insanlardan ay覺ran ve gittik癟e derinleen alay, inanmazl覺k,​ 癟eliki, bilgi ve duygu u癟urumu. Art覺k yaln覺zs覺n覺z ve bundan b繹yle hi癟bir anlama olana覺 yoktur. Ne yazg覺! Bir de d羹羹n羹n ki, y羹reiniz h璽l璽 bunun dehetini duyacak derecede ya覺yor ve seviyor!.."​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(57);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​