Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alacakaranlikta_tonio_kroger_37 [2015/07/28 16:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alacakaranl覺kta & Tonio Kr繹ger : 37~~
 +=== ALACAKARANLIKTA & TONIO KRGER ===
 +=== THOMAS MANN ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 91 ===
 +----
 +"​襤癟inizde benliinizin deeri alevlenir, 癟羹nk羹 binlerce kii i癟inde yaln覺zca sizin aln覺n覺zda iaret bulunduunun ayr覺m覺na var覺rs覺n覺z ve bunun kimsenin g繹z羹nden ka癟mad覺覺n覺 bilirsiniz. Dahi bir oyuncu tan覺d覺m; g羹nl羹k yaam覺nda hasta denecek denli bir utanga癟l覺k ve korkakl覺kla 癟arp覺mak zorundad覺r. Olaan羹st羹 duygun bir benlik duygusu, rol yapamay覺la,​ oyunda g繹revi olmay覺la bir araya gelince, bu yetkin sanat癟覺y覺 ve yoksullam覺 insan覺 bu duruma getiriyordu."​ \\
 +"Bir sanat癟覺, ger癟ek bir sanat癟覺, sanat覺 toplumsal bir meslek olanlardan biri deil, ama talihi 繹nceden 癟izilmi ve ilence uram覺 bir sanat癟覺, b羹y羹k bir kalabal覺k i癟inde belli olur; bunun i癟in keskin bir g繹ze gerek yok." \\
 +"​Bakalar覺ndan ayr覺 olmak, d羹nyan覺n geri kalan覺na ait olmamak, tan覺nm覺 ve g繹r羹lm羹 olmak duygusu, hem ahane, hem de s覺k覺nt覺l覺 bir ey, onun y羹z羹nde okunur. Ayn覺 eday覺, halk aras覺nda sivil dolaan bir prensin 癟izgilerinde de okuyabiliriz. Burada sivil k覺l覺k bir ie yaramaz, Lizaveta! K覺l覺覺n覺z覺 deitirin,​ maske tak覺n, bir el癟ilik ataesi ya da izinli bir muhaf覺z alay覺 temeni gibi giyinin, gene bouna: G繹zlerinizi kald覺rman覺z,​ bir s繹z s繹ylemeniz pek az gerekli olacak; 癟羹nk羹, herkes hemen sizi tan覺yacak ki siz bir insan deilsiniz;​ yabanc覺, garip, baka, farkl覺 bir ey..."​ \\
 +"Peki ama sanat癟覺 nedir? 襤nsan geveklii ve tembelliinin yenilmez g繹r羹nd羹羹 bundan baka bir soru daha olamaz. Bu bir vergidir diyor al癟akg繹n羹ll羹l羹kle,​ bir sanat癟覺n覺n etkisinde kalan namuslu insanlar. Onlar, neeli ve soylu yap覺tlar覺n ancak neeli ve soylu nedenlerle yarat覺laca覺n覺 sand覺klar覺ndan,​ kimse burada s繹z羹 edilen verginin ac覺nacak bir kar覺l覺覺 bulunan pek kukulu bir vergi olduundan kukulanmaz... Herkes sanat癟覺lar覺n pek al覺ngan olduklar覺n覺 bilir; buysa vicdanl覺 ve dierlerine salamca inanan insanlar覺n hali deildir... G繹r羹yorsunuz,​ Lizaveta, ruhumun derinliinde,​ sanat癟覺 tipine kar覺, yukar覺da k羹癟羹c羹k kentte atalar覺m覺n 癟ingeneye, kap覺s覺n覺 癟alan serseri sanat癟覺ya kar覺 besledii kukuyu duyuyorum (manevi bak覺mdan). Dinleyin: Bir bankac覺 tan覺yorum; sa癟lar覺 aarm覺 bir i adam覺... roman yazmaya yetenei de var. Bu vergiyi bo zamanlar覺nda kullan覺yor ve kimi yap覺tlar覺 癟ok g羹zel. Bu 羹st羹n yetenee kar覺n (kar覺n diyorum) kesinlikle kusursuz bir adam da deildir; tersine, bir kez uzun ve hakl覺 nedenlerle hapis cezas覺na 癟arpt覺r覺lm覺t覺. B繹ylece yeteneinin ayr覺m覺na ilk kez hapishanede vard覺; onun mahpusluk deneyimleri yap覺tlar覺n覺n temel konusunu oluturur. Buradan, biraz c羹retle, unu 癟覺karabiliriz:​ air olmak i癟in herhangi bir t羹r tutukevini tan覺ma zorunluu vard覺r. Bu adam覺n sanat esininin kayna覺n覺,​ tutukevinde edindii deneyimlerden 癟ok, onu tutukevine g繹t羹ren su癟ta aramak gerekmez mi? yk羹 yazan bir bankac覺; az g繹r羹l羹r bir ey bu. Ama su癟 ilemeyen eksiksiz ve salam bir bankac覺n覺n roman yazmas覺? Bu, asla g繹r羹lmeyen bir ey... Evet, g羹l羹n isterseniz, ama bilin ki, s繹ylediimin ancak yar覺s覺 akad覺r. D羹nyada sanat yarat覺m覺 ve onun insanlar 羹zerinde yapt覺覺 etkilerden daha kayg覺 verici bir ey yoktur. Sanat癟覺lar覺n en tipik olan覺n覺n, dolay覺s覺yla en g羹癟l羹s羹n羹n en olaan羹st羹 yarat覺s覺n覺 al覺n; Tristan ile 襤seult gibi hastal覺kl覺 ve iki anlaml覺 bir yap覺t覺 al覺n; bu yap覺t覺n, sal覺kl覺 ve olaan bir duyarl覺覺 olan gen癟 bir varl覺k 羹zerinde yaratt覺覺 etkiyi g繹zlemleyin. Onu da, y羹kselmi,​ g羹癟lenmi,​ ateli ve soylu bir cokuyla dolu, belki de yaratma ateine tutulmu g繹receksiniz... Namuslu 繹zenci [amat繹r]. Biz sanat癟覺lar覺n ruhlar覺n覺n en derin k繹eleri, onun ateli y羹rei ve i癟ten cokusuyla d羹lemlediinden bambakad覺r."​ \\
 +"​Sanat癟覺lar g繹rd羹m ki, 癟evresini kad覺nlar ve delikanl覺lar al覺yor, onu onurland覺rarak ellerindekini avu癟lar覺ndakini ona veriyorlard覺;​ oysa ben, biliyorum ki... Sanatsal yarat覺n覺n kayna覺yla,​ ortaya 癟覺k覺覺yla ve koullar覺yla ilgili a覺rt覺c覺 keifler yapmaktan hi癟bir zaman geri kal覺nm覺yor..."​ \\
 +"​Bakas覺nda deil mi, Tonio Kr繹ger (sorumun kusuruna bakmay覺n) ya da yaln覺zca bakas覺nda,​ deil mi?" \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(57);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​