Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alacakaranlikta_tonio_kroger_46 [2015/07/28 16:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alacakaranl覺kta & Tonio Kr繹ger : 46~~
 +=== ALACAKARANLIKTA & TONIO KRGER ===
 +=== THOMAS MANN ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 91 ===
 +----
 +"Ne yaz覺k ki," dedi, "​zerimde hi癟bir belge yok." \\
 +"​A!"​ dedi polis memuru. "​Hi癟bir belgeniz yok mu? Ad覺n覺z ne? \\
 +"Tonio Kr繹ger."​ \\
 +"​Doru mu?" diye sordu polis memuru; 繹ne doru eildi ve g羹c羹 yettiince burun deliklerini iirdi. \\
 +"​Elbette doru,"​ dedi Tonio Kr繹ger. \\
 +"Peki, ne i yapars覺n覺z siz?" \\
 +Tonio Kr繹ger yutkundu ve kesin bir sesle mesleini s繹yledi. Bay Seehaase ba覺n覺 kald覺rd覺, merakla onun y羹z羹ne bakt覺. \\
 +"​H覺m!"​ dedi polis memuru, kargac覺k burgac覺k yaz覺l覺 bir k璽覺ttaki t羹rl羹 覺rklardan gelen seslerin rastlant覺sal bir bulumas覺na benzeyen tuhaf ve romantik bir ad覺 heceledi (ki Tonio Kr繹ger bu ad覺 bir saniyede unuttu): \\
 +"Bu adda bir kiiyle hi癟bir ilginiz olmad覺覺n覺 belirtiyorsunuz,​ deil mi? Anas覺 ve babas覺 belirsiz, uyruu bilinmeyen, t羹rl羹 doland覺r覺c覺l覺k ve baka su癟lar y羹z羹nden M羹nih polisinin arad覺覺 ve olas覺l覺kla Danimarka'​ya ka癟mak 羹zere bulunan..."​ \\
 +"​Yaln覺z belirtmekle kalm覺yorum,"​ dedi Tonio Kr繹ger, omuzlar覺n覺 sinirli sinirli oynatarak, "​Ama..."​ \\
 +Bunun bir etkisi oldu. \\
 +"​Nas覺l?​ Evet, evet, kukusuz,"​ dedi polis memuru. "Ama u da var ki, siz de hi癟bir belge g繹steremiyorsunuz."​ \\
 +Bay Seehaase, yat覺t覺r覺c覺 bir bi癟imde ie kar覺t覺: \\
 +"​B羹t羹n bunlar bir formalitedir,"​ dedi. "Merak etmeyin; ama memurun da ancak g繹revini yapt覺覺n覺 unutmaman覺z gerekir. Nas覺l olursa olsun, kimliinizi kan覺tlayabilseniz... Bir k璽覺t..."​ \\
 +Hepsi sustular; olaya bir son vermeli miydi? Bay Seehaaseye kendisini tan覺tarak, ne kimlii bilinmeyen bir doland覺r覺c覺,​ ne de yeil araba i癟inde domu bir 癟ingene deil, Kons羹l Kr繹ger'​in olu, Kr繹ger ailesinin bir 羹yesi olduunu a癟覺klamal覺 m覺yd覺? Hay覺r, bunu hi癟 de istemiyordu. Asl覺nda, bu kentsoylu d羹zenin koruyucular覺n覺n biraz da hakk覺 yok muydu? Onlara t羹m羹yle hak veriyordu. Omuzlar覺n覺 silkti, hi癟 ses 癟覺karmad覺. \\
 +"​Neyiniz var orada?"​ diye sordu memur, "​urada,​ u c羹zdanda?"​ \\
 +"Bunda m覺? Hi癟. Provalar,"​ dedi. \\
 +"​Provalar m覺? Ne provas覺? Verin bakay覺m!"​ \\
 +Tonio Kr繹ger yap覺t覺n覺 uzatt覺. Polis memuru provay覺 癟ekmece 羹zerine yay覺p okumaya balad覺. Bay Seehaase de yaklat覺 ve okumaya kat覺ld覺. Tonio nerede olduklar覺n覺 g繹rmek i癟in omuzlar覺n覺n 羹st羹nden bakt覺. Birinci derecede bir n羹kte (pointe), bir etki (effet) i癟eren, baar覺l覺 bir sayfayd覺 okuduklar覺. Bundan honuttu. \\
 +"​G繹r羹yor musunuz?"​ dedi. "Ad覺m orada, bunu ben yazd覺m, yay覺mlanacak. Anl覺yor musunuz?"​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(57);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​